Re: Bez tytułu

z Lousy Lion, 2 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 43 razy. [paste_expire] 8 miesiące. Ta wklejka jest odpowiedzią na Bez tytułu z Abrupt Wolf - wstecz
URL https://pastebin.k4be.pl/view/58121b9f/diff Udostępnij
różnice Bez tytułu i Re: Bez tytułu
; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
; Version 3.9.3 #11345 (Linux)
;        main.c: 231: sum = sum - periods[pos];
        clrw        x
        ld        a, _pos+0
        ld        xl, a
        sllw        x
        sllw        x
        addw        x, #(_periods + 0)
        ldw        y, x
        ldw        y, (0x2, y)
        ldw        (0x07, sp), y
        ldw        x, (x)
        negw        x
        addw        x, _sum+0
ldw        y, _sum+2
        subw        y, (0x07, sp)
        ld        a, _sum+1
        pushw        x
        .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_208:
        sbc        a, (#2, sp)
        popw        x
        .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_209:
        ld        xl, a
        ld        a, _sum+0
        pushw        x
        .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_210:
        sbc        a, (#1, sp)
        popw        x
        .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_211:
        ld        xh, a
        ldw        _sum+2, y
        ldw        _sum+0, x


; File Created by SDCC : free open source ISO C Compiler 
; Version 4.4.0 #14620 (Linux)
;        main.c: 231: sum = sum - periods[pos];
        clrw        x
        ld        a, _pos+0
        clrw        x
        ld        xl, a
        sllw        x
        ldw        x, (_periods+0, x)
        negw        
sllw        x
        addw        x, _sum+0
#(_periods+0)
        ldw        y, x
        ldw        y, (0x2, y)
        ldw        (0x07, sp), y
        ldw        x, (x)
        ldw        y, _sum+2
        subw        y, (0x07, sp)
        ld        a, _sum+1
        pushw        x
        sbc        a, (2, sp)
        popw        x
        ld        xl, a
        ld        a, _sum+0
        pushw        x
        sbc        a, (1, sp)
        popw        x
        ld        xh, a
        ldw        _sum+2, y
        ldw        _sum+0, x

odpowiedź "Re: Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha