Re: Bez tytułu

z Lousy Lion, 3 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 76 razy. [paste_expire] 7 miesiące. Ta wklejka jest odpowiedzią na Bez tytułu z Abrupt Wolf - Pokaż różnice
URL https://pastebin.k4be.pl/view/58121b9f Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. ; File Created by SDCC : free open source ANSI-C Compiler
 2. ; Version 3.9.3 #11345 (Linux)
 3. ;       main.c: 231: sum = sum - periods[pos];
 4.         clrw    x
 5.         ld      a, _pos+0
 6.         ld      xl, a
 7.         sllw    x
 8.         sllw    x
 9.         addw    x, #(_periods + 0)
 10.         ldw     y, x
 11.         ldw     y, (0x2, y)
 12.         ldw     (0x07, sp), y
 13.         ldw     x, (x)
 14.         ldw     y, _sum+2
 15.         subw    y, (0x07, sp)
 16.         ld      a, _sum+1
 17.         pushw   x
 18.         .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_208:
 19.         sbc     a, (#2, sp)
 20.         popw    x
 21.         .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_209:
 22.         ld      xl, a
 23.         ld      a, _sum+0
 24.         pushw   x
 25.         .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_210:
 26.         sbc     a, (#1, sp)
 27.         popw    x
 28.         .Lmain_EXTI_PORTD_IRQHandler_211:
 29.         ld      xh, a
 30.         ldw     _sum+2, y
 31.         ldw     _sum+0, x
 32.  
 33.  
 34. ; File Created by SDCC : free open source ISO C Compiler
 35. ; Version 4.4.0 #14620 (Linux)
 36. ;       main.c: 231: sum = sum - periods[pos];
 37.         clrw    x
 38.         ld      a, _pos+0
 39.         ld      xl, a
 40.         sllw    x
 41.         sllw    x
 42.         addw    x, #(_periods+0)
 43.         ldw     y, x
 44.         ldw     y, (0x2, y)
 45.         ldw     (0x07, sp), y
 46.         ldw     x, (x)
 47.         ldw     y, _sum+2
 48.         subw    y, (0x07, sp)
 49.         ld      a, _sum+1
 50.         pushw   x
 51.         sbc     a, (2, sp)
 52.         popw    x
 53.         ld      xl, a
 54.         ld      a, _sum+0
 55.         pushw   x
 56.         sbc     a, (1, sp)
 57.         popw    x
 58.         ld      xh, a
 59.         ldw     _sum+2, y
 60.         ldw     _sum+0, x

odpowiedź "Re: Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha