Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w C, wyświetlone 382 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/f679e1fc Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "unrealircd.h"
 2.  
 3. static ModuleInfo *showwebircMI = NULL;
 4.  
 5. ModuleHeader MOD_HEADER(m_showwebirc) = {
 6.         "m_showwebirc",
 7.         "$Id: v0.02 2018/12/14 k4be$",
 8.         "Add SWHOIS info for WEBIRC users",
 9.         "3.2-b8-1",
 10.         NULL
 11. };
 12.  
 13. static int showwebirc_userconnect(aClient *cptr);
 14.  
 15. MOD_INIT(m_showwebirc) {
 16.         showwebircMI = modinfo;
 17.         if(!HookAdd(modinfo->handle, HOOKTYPE_LOCAL_CONNECT, 0, showwebirc_userconnect)) return MOD_FAILED;
 18.         return MOD_SUCCESS;
 19. }
 20.  
 21. MOD_LOAD(m_showwebirc) {
 22.         return MOD_SUCCESS;
 23. }
 24.  
 25. MOD_UNLOAD(m_showwebirc) {
 26.         aClient *acptr;
 27.         list_for_each_entry(acptr, &client_list, client_node){
 28.                 if (!IsPerson(acptr)) continue;
 29.                 swhois_delete(acptr, "webirc", "*", &me, NULL); // delete info when unloading
 30.         }
 31.         return MOD_SUCCESS;
 32.         return MOD_SUCCESS;
 33. }
 34.  
 35. static int showwebirc_userconnect(aClient *cptr) {
 36.         if(moddata_client(cptr, findmoddata_byname("webirc", MODDATATYPE_CLIENT)).l){
 37.                 swhois_add(cptr, "webirc", 0, "connecting via WEBIRC", &me, NULL);
 38.         }
 39.         return HOOK_CONTINUE;
 40. }
 41.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha