generowanie dzwieku

z januszspiewa, 4 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 323 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/e4155408 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #define pin
 2. #define mode
 3. const  int outputPin = 10;
 4.  
 5. void setup()
 6. {
 7.   pin mode(outputPin, OUTPUT);
 8.   Serial.begin(9600)
 9.   Serial.println("Podaj czestotliwosc od 100 do 800 Hz");
 10.  
 11. }
 12.  
 13. void loop
 14. {
 15.   if (Serial.available())
 16.   {
 17.     int f = Serial.parseInt();
 18.     if (f == 0){
 19.      noTone(outputPin);
 20.    }
 21.    else {  
 22.      tone(outputPin, f);  
 23.    }
 24.   }
 25. }

odpowiedź "generowanie dzwieku"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha