Bez tytułu

z k4be, 4 lata temu, napisane w C, wyświetlone 337 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/b4b0b0d0 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include <avr/io.h>
 2.  
 3. #define F_CPU        8000000
 4. #define CYCLES_PER_US ((F_CPU+500000)/1000000)
 5.  
 6.  
 7. void delay(unsigned int us)
 8. {
 9.     unsigned int delay_loops;
 10.     register unsigned int  i;
 11.     delay_loops = (us+3)/5*CYCLES_PER_US;
 12.     for (i=0; i < delay_loops; i++) {};
 13. }
 14. void delayms(unsigned int ms)
 15. {
 16.     unsigned int i;
 17.     for (i=0;i<ms;i++)
 18.        {
 19.        delay(999);
 20.        asm volatile (
 21.        "WDR"::);
 22.        }
 23. }
 24.  
 25. #define SEG_D 2
 26. #define SEG_KR 8
 27. #define SEG_P_D 4
 28. #define SEG_SR 32
 29. #define SEG_L_D 1
 30. #define SEG_L_G 128
 31. #define SEG_P_G 16
 32. #define SEG_G 64
 33.  
 34. unsigned int l[3];
 35.  
 36. unsigned int km=0,impkm=0,kll=0;
 37. unsigned char dlim=0,blok=0,t3=0;
 38.  
 39.  
 40. unsigned char cyfra(unsigned char wej){
 41.         unsigned char wyj=0;
 42.         switch(wej){
 43.                 case 0: wyj = SEG_G + SEG_L_G + SEG_P_G + SEG_L_D + SEG_P_D + SEG_D; break;
 44.                 case 1: wyj = SEG_P_G + SEG_P_D; break;
 45.                 case 2: wyj = SEG_G + SEG_P_G + SEG_SR + SEG_L_D + SEG_D; break;
 46.                 case 3: wyj = SEG_G + SEG_P_G + SEG_SR + SEG_P_D + SEG_D; break;
 47.                 case 4: wyj = SEG_P_G + SEG_L_G + SEG_SR + SEG_P_D; break;
 48.                 case 5: wyj = SEG_G + SEG_P_D + SEG_SR + SEG_L_G + SEG_D; break;
 49.                 case 6: wyj = SEG_G + SEG_L_G + SEG_SR + SEG_L_D + SEG_P_D + SEG_D; break;
 50.                 case 7: wyj = SEG_G + SEG_P_G + SEG_P_D; break;
 51.                 case 8: wyj = SEG_G + SEG_L_G + SEG_P_G + SEG_L_D + SEG_P_D + SEG_D + SEG_SR; break;
 52.                 case 9: wyj = SEG_G + SEG_P_G + SEG_L_G + SEG_P_D + SEG_D + SEG_SR; break;
 53.                 case 10: wyj += SEG_KR; break;
 54.                 case 12: wyj = SEG_D + SEG_L_D + SEG_L_G + SEG_SR; break;
 55.                 case 13: wyj = SEG_D + SEG_P_D + SEG_L_D + SEG_SR + SEG_P_G; break;
 56.                 case 14: wyj = SEG_L_D + SEG_L_G + SEG_SR + SEG_G + SEG_P_G; break;
 57.         }
 58.         return(~wyj);
 59. }
 60.  
 61.  
 62. unsigned int i;
 63. unsigned char alg=0,tryb=0;
 64.  
 65. void wyswietl(unsigned char dl){
 66.         PORTB |= 2;
 67.         PORTD = cyfra(l[0]);
 68.         for(i=0;i<dl;i++) asm volatile ( "NOP" );
 69.         if(blok>0){
 70.                 PORTD = ~SEG_KR;
 71.                 for(i=0;i<dl;i++) asm volatile ( "NOP" );
 72.         }
 73.         PORTD = 0xff;
 74.         PORTB &= ~2;
 75.         PORTB |= 1;
 76.         PORTD = cyfra(l[1]);
 77.         for(i=0;i<dl;i++) asm volatile ( "NOP" );
 78.         PORTD = 0xff;
 79.         PORTB &= ~1;
 80.         PORTB |= 4;
 81.         PORTD = cyfra(l[2]);
 82.         for(i=0;i<dl;i++) asm volatile ( "NOP" );
 83.         if((l[2]<12)&&((tryb==3&&t3==0)||tryb==1)){
 84.                 PORTD = ~SEG_KR;
 85.                 for(i=0;i<dl;i++) asm volatile ( "NOP" );
 86.         }
 87.         PORTD = 0xff;
 88.         PORTB &= ~4;
 89. }
 90.  
 91. unsigned int czas=1000,licznik_gl=0;
 92.  
 93.  
 94. unsigned char nw=1;
 95. unsigned int przyc=0;
 96.  
 97. signed char kmdp=-1;
 98.  
 99. unsigned char sprawdz_przyc(void){
 100.         unsigned char wyj=0;
 101.         nw=1;
 102.         if(~(PINC)%2){
 103.                 if(++przyc==550) wyj=1; else nw=0;
 104.         } else if(~(PINC>>1)%2){
 105.                 if(++przyc==550) wyj=2; else nw=0;
 106.         } else if(~(PINC>>2)%2){
 107.                 if(++przyc==550) wyj=4; else nw=0;
 108.         }
 109.         if(nw==1) przyc=0;
 110.         return(wyj);
 111. }
 112.  
 113. unsigned char losuj(void){
 114.         unsigned char przyc_wart, wyj=0;
 115.         for(;;){
 116.                 wyswietl(23);
 117.                 przyc_wart = sprawdz_przyc();
 118.                 switch(przyc_wart){
 119.                         case 2: if(wyj<9)wyj++; else wyj=0; break;
 120.                         case 1: return wyj; break;
 121.                 }
 122.                 l[0]=(wyj)%10;
 123.                 l[1]=100;
 124.                 l[2]=14;
 125.         }
 126. }
 127. /*      unsigned char wyj=0;
 128.         for(;;){
 129.                 if(++i>1000){
 130.                         if(++wyj>9)wyj=0;
 131.                         i=0;
 132.                 }
 133.                 PORTB |= 2;
 134.                 switch(wyj){
 135.  
 136.                         case 2: PORTD = ~SEG_G; break;
 137.                         case 3: PORTD = ~(SEG_G + SEG_P_G); break;
 138.                         case 4: PORTD = ~(SEG_P_G + SEG_P_D); break;
 139.                         case 5: PORTD = ~(SEG_P_D + SEG_D); break;
 140.                         case 6: PORTD = ~SEG_D;
 141.                 }
 142.                 delay(3);
 143.                 PORTD = 0xff;
 144.                 PORTB &= ~2;
 145.                 PORTB |= 1;
 146.                 switch(wyj){
 147.                         case 1: case 2: PORTD = ~(SEG_G); break;
 148.                         case 6: case 7: PORTD = ~SEG_D;
 149.                 }
 150.                 delay(3);
 151.                 PORTD = 0xff;
 152.                 PORTB &= ~1;
 153.                 PORTB |= 4;
 154.                 switch(wyj){
 155.                         case 0: PORTD = ~(SEG_L_G + SEG_G); break;
 156.                         case 1: PORTD = ~SEG_G; break;
 157.                         case 7: PORTD = ~SEG_D; break;
 158.                         case 8: PORTD = ~(SEG_D + SEG_L_D); break;
 159.                         case 9: PORTD = ~(SEG_L_D + SEG_L_G);
 160.                 }
 161.                 delay(3);
 162.                 PORTD = 0xff;
 163.                 PORTB &= ~4;
 164.                 if(PINC%2==0) return(wyj);
 165.         }*/
 166.  
 167.  
 168.  
 169. void ust_km(void){
 170.         unsigned char przyc_wart;
 171.         for(;;){
 172.                 wyswietl(23);
 173.                 przyc_wart = sprawdz_przyc();
 174.                 switch(przyc_wart){
 175.                         case 4: return; break;
 176.                         case 1: if(kmdp<99)kmdp++; break;
 177.                         case 2: if(kmdp>-1)kmdp--; break;
 178.                 }
 179.                 l[0]=(kmdp+1)%10;
 180.                 l[1]=((kmdp+1)/10)%10;
 181.                 l[2]=13;
 182.         }
 183. }
 184.  
 185. void konf(void){
 186.         unsigned char przyc_wart;
 187.         for(;;){
 188.                 wyswietl(23);
 189.                 przyc_wart = sprawdz_przyc();
 190.                 switch(przyc_wart){
 191.                         case 4: ust_km(); alg = losuj(); czas=75; return; break;
 192.                         case 1: if(tryb<1)tryb++; break;
 193.                         case 2: if(tryb>0)tryb--; break;
 194.                 }
 195.                 l[0]=tryb;
 196.                 l[1]=11;
 197.                 l[2]=12;
 198.         }
 199.  
 200. }
 201.  
 202. unsigned char tp=0;
 203.  
 204.  
 205. void ps(void){
 206.         if(tryb==0) {
 207.                 czas=1000;
 208.         } else if(tryb==1||(tryb==3&&t3==0)) {/* miasto */
 209.                 if(czas>155) czas=93;
 210.                 if(blok==0){
 211.                         if((impkm*(kll+3)*(alg/2))%9==2) blok=1;
 212.                         if(((impkm/2)*(kll+1)*alg*5)%7==0) {
 213.                                 if((czas+3)>116){
 214.                                         czas=116;
 215.                                         } else {
 216.                                         czas +=3;
 217.                                 }
 218.                         } else if(--czas<28)czas=28;
 219.                         if(czas==28){
 220.                                 if(impkm%24==0)czas=25;
 221.                                 if(impkm%24==10)czas=27;
 222.                                 if(dlim++>3){ czas=30; dlim=0; }
 223.                         } else dlim = 0;
 224.                 } else {
 225.                         if(++blok==(alg*5)%20)blok=0;
 226.                         if(((impkm/2)*(kll+1)*alg*5)%7==0) {
 227.                                 if(--czas<24)czas=26;
 228.                         } else if(((impkm/2)*(kll+1)*alg*5)%7==3) if(++czas>47)czas=45;
 229.                 }
 230.                        
 231.         }
 232. }
 233.  
 234. int main(void){
 235.         DDRD = 0xff;
 236.         DDRB = 0xff;
 237.         PORTD = 0xff;
 238.         PORTB = 0x00;
 239.         DDRC = 0x00;
 240.         PORTC = 0xff;
 241.         register unsigned char przyc_wart = 0;
 242.         register unsigned char przyc=0,nw=1;
 243.         for(;;){
 244.                 przyc_wart = 0;
 245.                 if(++licznik_gl>(2*czas)/*2*/){
 246.                         licznik_gl=0;
 247.                         PORTB &= ~8;
 248.                         if(++impkm>8380){
 249.                                 impkm=0;
 250.                                 if(++km>99)km=0;
 251.                                 if(kll%2==0) {
 252.                                         if(t3==0)t3=1;
 253.                                 } else t3=0;
 254.                                 if(kmdp!=-1) if(--kmdp==-1) tryb=0;
 255.                         }
 256.                         if((impkm%530)==0)ps();
 257.                         if(impkm%262==0&&czas>20)ps();
 258.                         if(impkm%130==0&&czas>40)ps();
 259.                         if(czas<8)czas=15;
 260.                         if(impkm%131==0) if(++kll>80)kll=0;
 261.                 }
 262.                 if(licznik_gl==czas/*1*/) PORTB |= 8;
 263.  
 264.  
 265.  
 266. ////////// PRZYC
 267.                 nw=1;
 268.                 przyc_wart = 0;
 269.  
 270.                 if(~(PINC)%2){
 271.                         if(++przyc==220) przyc_wart=1; else nw=0;
 272.                 } else if(~(PINC>>1)%2){
 273.                         if(++przyc==220) przyc_wart=2; else nw=0;
 274.                 } else if(~(PINC>>2)%2){
 275.                         if(++przyc==220) przyc_wart=4; else nw=0;
 276.                 }
 277.  
 278.                 if(nw==1) przyc=0;
 279. //////////////  /przyc
 280.  
 281.                 switch(przyc_wart){
 282.                         case 1: if(czas<70)czas++; break;
 283.                         case 2: if(czas>15)czas--; break;
 284.                         case 4: konf();
 285.                 }
 286.                 l[0] = km%10;
 287.                 l[1] = (km/10)%10;
 288.                 l[2] = 11;
 289.                 if(tryb!=0)wyswietl(5); else wyswietl(23);
 290.  
 291.         }
 292.        
 293. }

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha