Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 421 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/a11ae61a Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
  1. mv -f /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so.6.new /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so.6
  2. x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m64 -pipe -fPIC -march=native -mtune=native -O2 -fno-strict-aliasing -Wl,-O1 -Wl,--as-needed -nostdlib -nostartfiles -o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/iconv_prog  -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro  /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crt1.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crti.o `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m64 -pipe -fPIC -march=native -mtune=native -O2 -fno-strict-aliasing -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  --print-file-name=crtbegin.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/iconv_prog.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/iconv_charmap.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/charmap.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/charmap-dir.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/linereader.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/dummy-repertoire.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/simple-hash.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/xstrdup.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/xmalloc.o /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/iconv/record-status.o  -Wl,-dynamic-linker=/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -Wl,-rpath-link=/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/math:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/dlfcn:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nss:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nis:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/rt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/resolv:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/crypt:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/mathvec:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/support:/var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/nptl /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc.so.6 /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/libc_nonshared.a -Wl,--as-needed /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/elf/ld.so -Wl,--no-as-needed -lgcc  `x86_64-pc-linux-gnu-gcc -m64 -pipe -fPIC -march=native -mtune=native -O2 -fno-strict-aliasing -Wl,-O1 -Wl,--as-needed  --print-file-name=crtend.o` /var/tmp/portage/sys-libs/glibc-2.27-r6/work/build-amd64-x86_64-pc-linux-gnu-nptl/csu/crtn.o
  3. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/crtbegin.o: relocation R_X86_64_32 against hidden symbol `__TMC_END__' can not be used when making a shared object
  4. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: final link failed: Nonrepresentable section on output
  5. collect2: error: ld returned 1 exit status
  6.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha