Bez tytułu

z Crimson Wigeon, 3 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 65 razy. [paste_expire] 7 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/a0bfea76 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "stdint.h"
 2. #include "stdlib.h"
 3. #include "stdbool.h"
 4. #include "stm8s.h"
 5. #include "stm8s_gpio.h"
 6. #include "stm8s_tim2.h"
 7. #include "stm8s_tim4.h"
 8. #include "stm8s_clk.h"
 9. #include "stm8s_it.h"
 10. #include "stm8s_exti.h"
 11.  
 12.  
 13.  /*
 14.  
 15.    A
 16.   ___           A - PD1
 17.  |   |          B - PD4        DIG1 - PC7
 18. F| G |B         C - PB4        DIG2 - PA3
 19.  |___|          D - PC5        DIG3 - PD6
 20.  |   |          E - PC6        DIG4 - PC3
 21. E| D |C         F - PD5
 22.  |___|  .       G - PB5
 23.                 . - PC4
 24.  
 25.     0bABCDEFG.
 26. 0 - 0b00000011
 27. 1 - 0b10011111
 28. 2 - 0b00100101
 29. 3 - 0b00001101
 30. 4 - 0b10011001
 31. 5 - 0b01001001
 32. 6 - 0b01000001
 33. 7 - 0b00011111
 34. 8 - 0b00000001
 35. 9 - 0b00001001
 36.  
 37. */
 38.  
 39. #define SAMPLES 8
 40.  
 41. static  uint16_t rpm=0;
 42. bool timeout = false;
 43. static uint32_t sum=0;
 44. static uint8_t refresh_cnt;
 45.  
 46.  
 47. #define DISP_PB(pin) ((0x00000100ull)<<(pin))
 48. #define DISP_PC(pin) ((0x00010000ull)<<(pin))
 49. #define DISP_PD(pin) ((0x01000000ull)<<(pin))
 50.  
 51.  
 52. #define _DISP_V_PB(x) (((x)>>8) & 0xff)
 53. #define _DISP_V_PC(x) (((x)>>16) & 0xff)
 54. #define _DISP_V_PD(x) (((x)>>24) & 0xff)
 55.  
 56.  
 57. #define DISP_IDX_PB 0
 58. #define DISP_IDX_PC 1
 59. #define DISP_IDX_PD 2
 60.  
 61. #define DISP_V(x) {_DISP_V_PB(x), _DISP_V_PC(x), _DISP_V_PD(x)}
 62.  
 63. #define SEG_A     DISP_PD(1)
 64. #define SEG_B     DISP_PD(4)
 65. #define SEG_C     DISP_PB(4)
 66. #define SEG_D     DISP_PC(5)
 67. #define SEG_E     DISP_PC(6)
 68. #define SEG_F     DISP_PD(5)
 69. #define SEG_G     DISP_PB(5)
 70. #define SEG_DOT   DISP_PC(4)
 71. #define SEG_ALL   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G | SEG_DOT)
 72.  
 73.  
 74. void print(){
 75.         static uint8_t led_disp;
 76.         static const uint16_t digit_vals[4] = {1000, 100, 10, 1};
 77.  
 78.         uint8_t digit;
 79.  
 80.         static const uint8_t pins_symbol[10][3] = {
 81.                 [0] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F        ),
 82.                 [1] = DISP_V(        SEG_B | SEG_C                                ),
 83.                 [2] = DISP_V(SEG_A | SEG_B         | SEG_D | SEG_E         | SEG_G),
 84.                 [3] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D                 | SEG_G),
 85.                 [4] = DISP_V(        SEG_B | SEG_C                 | SEG_F | SEG_G),
 86.                 [5] = DISP_V(SEG_A         | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G),
 87.                 [6] = DISP_V(SEG_A         | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G),
 88.                 [7] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C                                ),
 89.                 [8] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G),
 90.                 [9] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G),
 91.         };
 92.  
 93.         static const uint8_t pins_all[3] = DISP_V(SEG_ALL);
 94.  
 95.  
 96.         if(rpm>9999) rpm = 9999;
 97.         digit = (rpm / digit_vals[led_disp]) % 10;
 98.  
 99.         GPIOC->ODR &= ~GPIO_PIN_7;
 100.         GPIOA->ODR &= ~GPIO_PIN_3;
 101.         GPIOD->ODR &= ~GPIO_PIN_6;
 102.         GPIOC->ODR &= ~GPIO_PIN_3;
 103.  
 104.         /* all cathodes high (off) */
 105.         GPIOB->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PB];
 106.         GPIOC->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PC];
 107.         GPIOD->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PD];
 108.  
 109.  
 110.         GPIOB->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PB];
 111.         GPIOC->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PC];
 112.         GPIOD->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PD];
 113.  
 114.  
 115.         switch(led_disp){
 116.         case 0:
 117.                 GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_7;
 118.                 break;
 119.         case 1:
 120.                 GPIOA->ODR |= GPIO_PIN_3;
 121.                 break;
 122.         case 2:
 123.                 GPIOD->ODR |= GPIO_PIN_6;
 124.                 break;
 125.         case 3:
 126.                 GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_3;
 127.                 break;
 128.         }
 129.  
 130.         led_disp++;
 131.         if(led_disp > 3)
 132.                 led_disp = 0;
 133. }
 134.  
 135. void main(void)
 136. {
 137.  
 138.         GPIOA->ODR &= (~GPIO_PIN_3);
 139.         GPIOA->DDR |= GPIO_PIN_3;
 140.         /* Pull-Up or Push-Pull */
 141.         GPIOA->CR1 |= GPIO_PIN_3;
 142.          /* No external interrupt or No slope control */
 143.         GPIOA->CR2 &= (~GPIO_PIN_3);
 144.  
 145.  
 146.         GPIOB->ODR &= (~(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5));
 147.         GPIOB->DDR |= (GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
 148.         GPIOB->CR1 |= (GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
 149.         GPIOB->CR2 &= (~(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5));
 150.  
 151.  
 152.         GPIOC->ODR &= (~(
 153.                         GPIO_PIN_3|
 154.                         GPIO_PIN_4|
 155.                         GPIO_PIN_5|
 156.                         GPIO_PIN_6|
 157.                         GPIO_PIN_7));
 158.         GPIOC->DDR |= (
 159.                         GPIO_PIN_3|
 160.                         GPIO_PIN_4|
 161.                         GPIO_PIN_5|
 162.                         GPIO_PIN_6|
 163.                         GPIO_PIN_7);
 164.         GPIOC->CR1 |= (
 165.                         GPIO_PIN_3|
 166.                         GPIO_PIN_4|
 167.                         GPIO_PIN_5|
 168.                         GPIO_PIN_6|
 169.                         GPIO_PIN_7);
 170.         GPIOC->CR2 &= (~(
 171.                         GPIO_PIN_3|
 172.                         GPIO_PIN_4|
 173.                         GPIO_PIN_5|
 174.                         GPIO_PIN_6|
 175.                         GPIO_PIN_7));
 176.  
 177.  
 178.         GPIOD->ODR &= (~(
 179.                         GPIO_PIN_1|
 180.                         GPIO_PIN_4|
 181.                         GPIO_PIN_5|
 182.                         GPIO_PIN_6));
 183.         GPIOD->DDR |= (
 184.                         GPIO_PIN_1|
 185.                         GPIO_PIN_4|
 186.                         GPIO_PIN_5|
 187.                         GPIO_PIN_6);
 188.         GPIOD->CR1 |= (
 189.                         GPIO_PIN_1|
 190.                         GPIO_PIN_4|
 191.                         GPIO_PIN_5|
 192.                         GPIO_PIN_6);
 193.         GPIOD->CR2 &= (~(
 194.                         GPIO_PIN_1|
 195.                         GPIO_PIN_4|
 196.                         GPIO_PIN_5|
 197.                         GPIO_PIN_6));
 198.  
 199.  
 200.         //sensor
 201.         /* Set Input mode */
 202.         GPIOD->DDR &= (~GPIO_PIN_2);
 203.         /* Pull-Up or Push-Pull */
 204.         GPIOD->CR1 |= GPIO_PIN_2;
 205.         /* Interrupt or Slow slope */
 206.         GPIOD->CR2 |= GPIO_PIN_2;
 207.  
 208.  
 209.         /* Enables Clock switch */
 210.         CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN;
 211.         /*  Disables Switch interrupt */
 212.         CLK->SWCR &= (uint8_t)(~CLK_SWCR_SWIEN);
 213.         /* Selection of the target clock source */
 214.         CLK->SWR = CLK_SOURCE_HSE;
 215.         /* Wait until the target clock source is ready */
 216.         while((CLK->SWCR & CLK_SWCR_SWBSY) != 0 );
 217.  
 218.  
 219.         EXTI->CR1 &= (~EXTI_CR1_PDIS);
 220.         EXTI->CR1 |= (EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY << 6);
 221.  
 222.  
 223.         CLK->PCKENR1 |= (1 << CLK_PERIPHERAL_TIMER4);
 224.         TIM4->IER |= TIM4_IT_UPDATE;
 225.         TIM4->PSCR = TIM4_PRESCALER_128;
 226. //      TIM4->ARR = 255;
 227.         enableInterrupts();
 228.         TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN;
 229.  
 230.  
 231.         CLK->PCKENR1 |= (1 << CLK_PERIPHERAL_TIMER2 );
 232.         TIM2->PSCR = TIM2_PRESCALER_256;
 233.         TIM2->ARRH = 0xFF;
 234.         TIM2->ARRL = 0xFF;
 235.         TIM2->CCMR3 |=  TIM2_ICSELECTION_DIRECTTI;
 236.         /* Select the Polarity */
 237.         TIM2->CCER2 |= TIM2_CCER2_CC3P;
 238.         TIM2->CCER2 |= TIM2_CCER2_CC3E;
 239.         TIM2->IER |= TIM2_IT_UPDATE;
 240.         TIM2->CR1 |= TIM2_CR1_CEN;
 241.  
 242.         while (1) {
 243.                 if(refresh_cnt == 60){
 244.                         refresh_cnt = 0;
 245.  
 246.                         if (timeout) {
 247.                                 rpm = 0;
 248.                         } else{
 249.  
 250.                                 rpm =  (uint32_t)(62500 * 60 * SAMPLES) / sum;
 251.                         }
 252.                 }
 253.         }
 254.  
 255. }
 256.  
 257.  
 258. INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
 259. {
 260.         refresh_cnt++;
 261.         print();
 262.         TIM4->SR1 = ~TIM4_IT_UPDATE;
 263. }
 264.  
 265.  
 266. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
 267. {
 268.  
 269.         static uint8_t pos;
 270.         static uint16_t periods[SAMPLES];
 271.         uint16_t current_period;
 272.  
 273.         if(TIM2->SR1 & TIM2_FLAG_CC3){
 274.                 current_period =  ((uint16_t)TIM2->CCR3H << 8) | TIM2->CCR3L;
 275.  
 276.                 sum -=  periods[pos];
 277.                 periods[pos] = current_period;
 278.                 sum += current_period;
 279.  
 280.                 if(++pos == SAMPLES)
 281.                 {
 282.                         pos = 0;
 283.  
 284.                 }
 285.  
 286.                 TIM2->SR1 = (~TIM2_FLAG_CC3);
 287.                 timeout = false;
 288.                 TIM2->CNTRH = 0;
 289.                 TIM2->CNTRL = 0;
 290.         }
 291.  
 292. }
 293.  
 294. INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)
 295. {
 296.         timeout = true;
 297.         TIM2->SR1 = ~TIM2_IT_UPDATE;
 298. }
 299.  
 300.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha