poprawiony

z Januszspiewa, 4 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 304 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/9b6482f1 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. void setup() {
 2.   // put your setup code here to run once
 3.  
 4.   Serial.begin(115200);
 5.   Serial.begin(115200);
 6.  
 7. }
 8.  
 9.  
 10. void loop () {
 11.     // put your main code here to run reprated
 12.     if (Serial1.available())
 13.       Serial.write(Serial.read());
 14.     if (Serial.available())
 15.       Serial.write(Serial.read());
 16. }

odpowiedź "poprawiony "

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha