Bez tytułu

z k4be, 4 lata temu, napisane w C, wyświetlone 332 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/88beca8f Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. unsigned char menu(void){
 2.         struct menu_pos *pos;
 3.         unsigned char i;
 4.         unsigned int k;
 5.         struct menu_struct *curr;
 6.         unsigned char have_checkbox = 0;
 7.         unsigned char menu_offset = 0, max_offset = 0;
 8.  
 9.         curr = menu_get();
 10.        
 11.         max_offset = curr->num/9;
 12.  
 13.         for(i=0;i<curr->num;i++){
 14.                 if(curr->list[i].type == M_CHECKBOX){
 15.                         have_checkbox = 1;
 16.                         break;
 17.                 }
 18.         }
 19.  
 20.         if(!curr->notnew) GLCD_Clear(); //jak !ind to duże prawdopodobieństwo że to świeże menu
 21.  
 22.         curr->notnew = 1;
 23.  
 24.         while(curr->list[curr->ind].type == 0 && curr->ind < curr->num-1) curr->ind++; //type==0 czyli to tylko pozycja opisowa i nic w niej nie robimy
 25.  
 26.         tick = 1;
 27.        
 28.         for(;;){
 29.                 k = klawiatura();
 30.  
 31.                 if(!k && !get_tick()) continue; //wyświetl resztę menu tylko co 100 przejść funkcji, albo, gdy coś naciśnięto
 32.                
 33.                 wdt_reset();
 34.                
 35.                 cursor(4, 0); //wyświetlanie tytułu
 36.                 blackbg = 2;
 37.                 putchar(' ');
 38.                 puttext_P(curr->title);
 39.                 putchar(' ');
 40.                 blackbg = 0;
 41.  
 42.                 switch(k){ //naciśnięcia klaw. wspólne dla wszystkich pozycji
 43.                         case K_U:
 44.                                 do { //znajdź najbliższą type!=0 w górę
 45.                                         curr->ind--;
 46.                                         if(curr->ind<0) curr->ind=curr->num-1;
 47.                                 } while(!curr->list[curr->ind].type);
 48.                                 break;
 49.                         case K_D:
 50.                                 do { //... w dół
 51.                                         curr->ind++;
 52.                                         if(curr->ind >= curr->num) curr->ind = 0;
 53.                                  } while(!curr->list[curr->ind].type);
 54.                                 break;
 55.                         case K_ESC: menu_pop(); GLCD_Clear(); tick = 1; return 0;
 56.                 }
 57.                
 58.                 if(max_offset){
 59.                         if(curr->ind > menu_offset*9 + 8){ // nie mieścimy się, wychodzimy poza koniec ekranu
 60.                                 menu_offset++;
 61.                         }
 62.                         if(curr->ind < menu_offset*9){ // poza początek
 63.                                 menu_offset--;
 64.                         }
 65.                 }
 66.  
 67.                 /*cursor(0,8);
 68.                 disp_num(curr->ind); clearline();*/ // pokazuj numer bieżącej pozycji w wierszu 8
 69.  
 70.                 i = menu_offset * 9;
 71.                 pos = curr->list + menu_offset * 9;
 72.                 unsigned char max_i;
 73.                 if(menu_offset < max_offset){
 74.                         max_i = 9;
 75.                 } else {
 76.                         max_i = curr->num;
 77.                 }
 78.                 for(;i < max_i; i++){
 79.                         if(i==curr->ind) switch(k){ //naciśnięcia klaw. dla konkretnej pozycji
 80.                                 case K_L:
 81.                                         if(func_table[pos->type].ch_func){
 82.                                                 func_table[pos->type].ch_func(pos, 0);
 83.                                                 return 1;
 84.                                         }
 85.                                         break;
 86.                                 case K_R:
 87.                                         if(func_table[pos->type].ch_func){
 88.                                                 func_table[pos->type].ch_func(pos, 1);
 89.                                                 return 1;
 90.                                         }
 91.                                         break;
 92.                                 case K_OK:
 93.                                         if(func_table[pos->type].ok_func){
 94.                                                 func_table[pos->type].ok_func(pos);
 95.                                                 return 1;
 96.                                         }
 97.                                         break;
 98.                         }
 99.  
 100.                         unsigned char y_ind = i+1-menu_offset*9;
 101.                         cursor(0, y_ind);
 102.                         if(have_checkbox && pos->type != M_CHECKBOX){ putchar(' '); }
 103.                         if(func_table[pos->type].disp_func) func_table[pos->type].disp_func(pos, i==curr->ind); //funkcja wyświetlająca dla pozycji
 104.                         clear_to(X_MAX-1);
 105.                         if(menu_offset && y_ind == 1){
 106.                                 putchar('^');
 107.                         } else if(menu_offset < max_offset && y_ind == 9){
 108.                                 putchar('\x86');
 109.                         } else {
 110.                                 putchar(' ');
 111.                         }
 112.  
 113.                         pos++;
 114.                 }
 115.                 for(; i<menu_offset*9 + 9; i++){
 116.                         cursor(0, i+1-menu_offset*9);
 117.                         clearline();
 118.                 }
 119.         }
 120. }

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha