Bez tytułu

z k4be, 4 lata temu, napisane w C, wyświetlone 293 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/830ea241 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. /* Copyright (C) All Rights Reserved
 2. ** Written by k4be
 3. ** License: GPLv3 https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
 4. */
 5.  
 6. #include "unrealircd.h"
 7.  
 8. char *ct_isupport_param(void);
 9. int tags_rehash_complete(void);
 10.  
 11. extern MODVAR MessageTagHandler *mtaghandlers;
 12. Module *module;
 13.  
 14. ModuleHeader MOD_HEADER = {
 15.         "third/clienttagdeny",
 16.         "5.0",
 17.         "Informs clients about supported client tags",
 18.         "k4be@PIRC",
 19.         "unrealircd-5",
 20. };
 21.  
 22. MOD_INIT(){
 23.         return MOD_SUCCESS;
 24. }
 25.  
 26. MOD_LOAD(){
 27.         module = modinfo->handle;
 28.         ISupportAdd(module, "CLIENTTAGDENY", ct_isupport_param());
 29.         HookAdd(module, HOOKTYPE_REHASH_COMPLETE, 0, tags_rehash_complete);
 30.  
 31.         return MOD_SUCCESS;
 32. }
 33.  
 34. MOD_UNLOAD(){
 35.         return MOD_SUCCESS;
 36. }
 37.  
 38. #define BUFLEN 500
 39.  
 40. char *ct_isupport_param(void){
 41.         static char buf[BUFLEN];
 42.         MessageTagHandler *m;
 43.        
 44.         strcpy(buf, "*");
 45.  
 46.         for (m = mtaghandlers; m; m = m->next) {
 47.                 if(!m->unloaded && m->name[0] == '+'){
 48.                         strncat(buf, ",-", BUFLEN-1);
 49.                         strncat(buf, m->name+1, BUFLEN-1);
 50.                 }
 51.         }
 52.         return buf;
 53. }
 54.  
 55. int tags_rehash_complete(void){
 56.         ISupportSet(module, "CLIENTTAGDENY", ct_isupport_param());
 57.         return HOOK_CONTINUE;
 58. }
 59.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha