Bez tytułu

z Flying Bee, 2 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 52 razy. [paste_expire] 8 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/82cad081 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "stdint.h"
 2. #include "stdlib.h"
 3. #include "stdbool.h"
 4. #include "stm8s.h"
 5. #include "stm8s_gpio.h"
 6. #include "stm8s_tim2.h"
 7. #include "stm8s_tim4.h"
 8. #include "stm8s_clk.h"
 9. #include "stm8s_it.h"
 10. #include "stm8s_exti.h"
 11.  
 12.  
 13.  /*
 14.  
 15.    A
 16.   ___           A - PD1
 17.  |   |          B - PD4        DIG1 - PC7
 18. F| G |B         C - PB4        DIG2 - PA3
 19.  |___|          D - PC5        DIG3 - PD6
 20.  |   |          E - PC6        DIG4 - PC3
 21. E| D |C         F - PD5
 22.  |___|  .       G - PB5
 23.                 . - PC4
 24.  
 25.     0bABCDEFG.
 26. 0 - 0b00000011
 27. 1 - 0b10011111
 28. 2 - 0b00100101
 29. 3 - 0b00001101
 30. 4 - 0b10011001
 31. 5 - 0b01001001
 32. 6 - 0b01000001
 33. 7 - 0b00011111
 34. 8 - 0b00000001
 35. 9 - 0b00001001
 36.  
 37. */
 38.  
 39. static  uint16_t rpm=0;
 40.  
 41.  
 42. bool timeout = false;
 43. #define SAMPLES 8
 44. static uint16_t periods[SAMPLES];
 45. static uint32_t sum;
 46.  
 47. static uint8_t refresh_cnt;
 48.  
 49.  
 50. #define DISP_PB(pin) ((0x00000100ull)<<(pin))
 51. #define DISP_PC(pin) ((0x00010000ull)<<(pin))
 52. #define DISP_PD(pin) ((0x01000000ull)<<(pin))
 53.  
 54.  
 55. #define _DISP_V_PB(x) (((x)>>8) & 0xff)
 56. #define _DISP_V_PC(x) (((x)>>16) & 0xff)
 57. #define _DISP_V_PD(x) (((x)>>24) & 0xff)
 58.  
 59.  
 60. #define DISP_IDX_PB 0
 61. #define DISP_IDX_PC 1
 62. #define DISP_IDX_PD 2
 63.  
 64. #define DISP_V(x) {_DISP_V_PB(x), _DISP_V_PC(x), _DISP_V_PD(x)}
 65.  
 66. #define SEG_A     DISP_PD(1)
 67. #define SEG_B     DISP_PD(4)
 68. #define SEG_C     DISP_PB(4)
 69. #define SEG_D     DISP_PC(5)
 70. #define SEG_E     DISP_PC(6)
 71. #define SEG_F     DISP_PD(5)
 72. #define SEG_G     DISP_PB(5)
 73. #define SEG_DOT   DISP_PC(4)
 74. #define SEG_ALL   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G | SEG_DOT)
 75.  
 76.  
 77. void print(){
 78.         static uint8_t led_disp;
 79.         static const uint16_t digit_vals[4] = {1000, 100, 10, 1};
 80.  
 81.         uint8_t digit;
 82.  
 83.         static const uint8_t pins_symbol[10][3] = {
 84.                 [0] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F        ),
 85.                 [1] = DISP_V(        SEG_B | SEG_C                                ),
 86.                 [2] = DISP_V(SEG_A | SEG_B         | SEG_D | SEG_E         | SEG_G),
 87.                 [3] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D                 | SEG_G),
 88.                 [4] = DISP_V(        SEG_B | SEG_C                 | SEG_F | SEG_G),
 89.                 [5] = DISP_V(SEG_A         | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G),
 90.                 [6] = DISP_V(SEG_A         | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G),
 91.                 [7] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C                                ),
 92.                 [8] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G),
 93.                 [9] = DISP_V(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D         | SEG_F | SEG_G),
 94.         };
 95.  
 96.         static const uint8_t pins_all[3] = DISP_V(SEG_ALL);
 97.  
 98.  
 99.         if(rpm>9999) rpm = 9999;
 100.         digit = (rpm / digit_vals[led_disp]) % 10;
 101.  
 102.         GPIOC->ODR &= ~GPIO_PIN_7;
 103.         GPIOA->ODR &= ~GPIO_PIN_3;
 104.         GPIOD->ODR &= ~GPIO_PIN_6;
 105.         GPIOC->ODR &= ~GPIO_PIN_3;
 106.  
 107.         /* all cathodes high (off) */
 108.         /* GPIOA->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PA]; */
 109.         GPIOB->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PB];
 110.         GPIOC->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PC];
 111.         GPIOD->ODR |= pins_all[DISP_IDX_PD];
 112.  
 113.         /* GPIOA->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PA]; */
 114.         GPIOB->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PB];
 115.         GPIOC->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PC];
 116.         GPIOD->ODR &= ~pins_symbol[digit][DISP_IDX_PD];
 117.  
 118.  
 119.         switch(led_disp){
 120.         case 0:
 121.                 GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_7;
 122.                 break;
 123.         case 1:
 124.                 GPIOA->ODR |= GPIO_PIN_3;
 125.                 break;
 126.         case 2:
 127.                 GPIOD->ODR |= GPIO_PIN_6;
 128.                 break;
 129.         case 3:
 130.                 GPIOC->ODR |= GPIO_PIN_3;
 131.                 break;
 132.         }
 133.  
 134.         led_disp++;
 135.         if(led_disp > 3)
 136.                 led_disp = 0;
 137. }
 138.  
 139. void main(void)
 140. {
 141.  
 142.         GPIOA->ODR &= (~GPIO_PIN_3);
 143.         GPIOA->DDR |= GPIO_PIN_3;
 144.         /* Pull-Up or Push-Pull */
 145.         GPIOA->CR1 |= GPIO_PIN_3;
 146.          /* No external interrupt or No slope control */
 147.         GPIOA->CR2 &= (~GPIO_PIN_3);
 148.  
 149.  
 150.  
 151.         GPIOB->ODR &= (~(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5));
 152.         GPIOB->DDR |= (GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
 153.         GPIOB->CR1 |= (GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
 154.         GPIOB->CR2 &= (~(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5));
 155.  
 156.  
 157.  
 158.         GPIOC->ODR &= (~(
 159.                         GPIO_PIN_3|
 160.                         GPIO_PIN_4|
 161.                         GPIO_PIN_5|
 162.                         GPIO_PIN_6|
 163.                         GPIO_PIN_7));
 164.         GPIOC->DDR |= (
 165.                         GPIO_PIN_3|
 166.                         GPIO_PIN_4|
 167.                         GPIO_PIN_5|
 168.                         GPIO_PIN_6|
 169.                         GPIO_PIN_7);
 170.         GPIOC->CR1 |= (
 171.                         GPIO_PIN_3|
 172.                         GPIO_PIN_4|
 173.                         GPIO_PIN_5|
 174.                         GPIO_PIN_6|
 175.                         GPIO_PIN_7);
 176.         GPIOC->CR2 &= (~(
 177.                         GPIO_PIN_3|
 178.                         GPIO_PIN_4|
 179.                         GPIO_PIN_5|
 180.                         GPIO_PIN_6|
 181.                         GPIO_PIN_7));
 182.  
 183.  
 184.  
 185.         GPIOD->ODR &= (~(
 186.                         GPIO_PIN_1|
 187.                         GPIO_PIN_4|
 188.                         GPIO_PIN_5|
 189.                         GPIO_PIN_6));
 190.         GPIOD->DDR |= (
 191.                         GPIO_PIN_1|
 192.                         GPIO_PIN_4|
 193.                         GPIO_PIN_5|
 194.                         GPIO_PIN_6);
 195.         GPIOD->CR1 |= (
 196.                         GPIO_PIN_1|
 197.                         GPIO_PIN_4|
 198.                         GPIO_PIN_5|
 199.                         GPIO_PIN_6);
 200.         GPIOD->CR2 &= (~(
 201.                         GPIO_PIN_1|
 202.                         GPIO_PIN_4|
 203.                         GPIO_PIN_5|
 204.                         GPIO_PIN_6));
 205.  
 206.  
 207.         //sensor
 208.         /* Set Input mode */
 209.         GPIOD->DDR &= (~GPIO_PIN_2);
 210.         /* Pull-Up or Push-Pull */
 211.         GPIOD->CR1 |= GPIO_PIN_2;
 212.         /* Interrupt or Slow slope */
 213.         GPIOD->CR2 |= GPIO_PIN_2;
 214.  
 215.  
 216.         /* Enables Clock switch */
 217.         CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN;
 218.         /*  Disables Switch interrupt */
 219.         CLK->SWCR &= (uint8_t)(~CLK_SWCR_SWIEN);
 220.         /* Selection of the target clock source */
 221.         CLK->SWR = CLK_SOURCE_HSE;
 222.         /* Wait until the target clock source is ready */
 223.         while((CLK->SWCR & CLK_SWCR_SWBSY) != 0 );
 224.  
 225.  
 226.         EXTI->CR1 &= (~EXTI_CR1_PDIS);
 227.         EXTI->CR1 |= (EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY << 6);
 228.  
 229.  
 230.         CLK->PCKENR1 |= (1 << CLK_PERIPHERAL_TIMER4);
 231.         TIM4->IER |= TIM4_IT_UPDATE;
 232.         TIM4->PSCR = TIM4_PRESCALER_128;
 233.         TIM4->ARR = 255;
 234.         enableInterrupts();
 235.         TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN;
 236.  
 237.  
 238.         CLK->PCKENR1 |= (1 << CLK_PERIPHERAL_TIMER2 );
 239.         TIM2->PSCR = TIM2_PRESCALER_256;
 240.         TIM2->ARRH = 0xFF;
 241.         TIM2->ARRL = 0xFF;
 242.         TIM2->CCMR3 |=  TIM2_ICSELECTION_DIRECTTI;
 243.         /* Select the Polarity */
 244.         TIM2->CCER2 |= TIM2_CCER2_CC3P;
 245.         /* Set the CCE Bit */
 246.         TIM2->CCER2 |= TIM2_CCER2_CC3E;
 247.         TIM2->IER |= TIM2_IT_UPDATE;
 248.         TIM2->CR1 |= TIM2_CR1_CEN;
 249.  
 250.         while (1) {
 251.                 if(refresh_cnt == 60){
 252.                         refresh_cnt = 0;
 253.  
 254.                         if (timeout) {
 255.                                 rpm = 0;
 256.                         } else{
 257.  
 258.                                 rpm =  (uint32_t)(62500 * 60 * SAMPLES) / sum;
 259.                         }
 260.                 }
 261.         }
 262.  
 263. }
 264.  
 265.  
 266. INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
 267. {
 268.         refresh_cnt++;
 269.         print();
 270.         TIM4->SR1 = ~TIM4_IT_UPDATE;
 271. }
 272.  
 273.  
 274. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
 275. {
 276.  
 277.  
 278.         static uint8_t pos;
 279.         uint16_t current_period=0;
 280.  
 281.         if(TIM2->SR1 & TIM2_FLAG_CC3){
 282.                 current_period =  ((uint16_t)TIM2->CCR3H << 8) | TIM2->CCR3L;
 283.  
 284.                 sum -=  periods[pos];
 285.                 periods[pos] = current_period;
 286.                 sum += current_period;
 287.  
 288.                 if(++pos == SAMPLES)
 289.                 {
 290.                         pos = 0;
 291.  
 292.                 }
 293.  
 294.                 TIM2->SR1 = ~TIM2_FLAG_CC3;
 295.                 timeout = false;
 296.                 TIM2->CNTRH = 0;
 297.                 TIM2->CNTRL = 0;
 298.         }
 299.  
 300. }
 301.  
 302. INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)
 303. {
 304.         timeout = true;
 305.         TIM2->SR1 = ~TIM2_IT_UPDATE;
 306. }
 307.  
 308.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha