DHT i wifi czujnik

z Januszspiewa, 4 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 301 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/7dfe5da3 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "DHT11.h"
 2. SoftwareSerial monitor(10, 11);
 3. String GET;
 4. DHT11 dht11(A0);
 5. String Thingspeak_KEY = "ZOC77B2ZIV6TSKG8"; //Tu wpisz swój Thingspeak KEY.
 6. String NazwaSieci = "wifi"; //Tu podaj nazwe swojej sieci.
 7. String HasloSieci = "M0j3T4jN3h4sL0"; //Tu hasło do sieci.
 8. void setup()
 9. {
 10.     monitor.begin(9600);
 11.     monitor.println("AT+CIPMUX=1");
 12.     delay(200);
 13.     connect();
 14.  
 15. }
 16.  
 17. void loop(){
 18.   delay(15000); //czekam 15 sekund na polaczenie
 19.   char buffer[10];
 20.   char buffer1[10];
 21.   float Btemp, Bhumi;
 22.   dht11.read(Bhumi, Btemp);
 23.   delay(10000);
 24.   String Temp = dtostrf(Btemp, 4, 1, buffer);
 25.   String Humi = dtostrf(Bhumi, 4, 1, buffer1);
 26.   updateTemp(Temp); //wysylam dane
 27.   delay(30000); //czekam 30 sekund do wyslania wilgotnosci
 28.   updateHumi(Humi); //wysylam dane
 29.   delay(3600000); //odczekuje godzine. co tyle wykonuje odczyty
 30. }
 31. void updateTemp(String Temp){
 32.   GET = "GET /update?key=";
 33.         GET+= Thingspeak_KEY;
 34.         GET += "&field1=";
 35.   String command = GET;
 36.   command += String(Temp);
 37.   command += "\n\r\n\r";
 38.   monitor.println("AT+CIPSTART=4, \"TCP\",\"184.106.153.149\",80");
 39.   delay(10000);
 40.   monitor.println("AT+CIPSEND=4,46");
 41.   delay(3000);
 42.   monitor.println(command);
 43.   delay(2000);
 44.   monitor.println("AT+CIPCLOSE");
 45. }
 46. void updateHumi(String Humi){
 47.   GET = "GET /update?key=";
 48.         GET+= Thingspeak_KEY;
 49.         GET += "&field2=";
 50.   String command = GET;
 51.   command += String(Humi);
 52.   command += "\n\r\n\r";
 53.   monitor.println("AT+CIPSTART=4, \"TCP\",\"184.106.153.149\",80");
 54.   delay(10000);
 55.   monitor.println("AT+CIPSEND=4,46");
 56.   delay(3000);
 57.   monitor.println(command);
 58.   delay(2000);
 59.   monitor.println("AT+CIPCLOSE");
 60. }
 61. void connect(){
 62.   monitor.println("AT+CWMODE=1");
 63.   delay(200);
 64.         String cmd = "AT+CWJAP=\""+NazwaSieci+"\", \""+HasloSieci+"\"";
 65.   monitor.println(cmd);
 66.   delay(2000);
 67.  
 68. }

odpowiedź "DHT i wifi czujnik"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha