third/serverjoin.c

z Paltry Kitten, 6 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 86 razy. [paste_expire] 4 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/7d24670b Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "unrealircd.h"
 2.  
 3. int sj_server_connect(Client *s);
 4.  
 5. ModuleHeader MOD_HEADER = {
 6.         "third/serverjoin",
 7.         "6.0",
 8.         "server join poc",
 9.         "k4be",
 10.         "unrealircd-6"
 11. };
 12.  
 13. #define SJ_CHANNEL "#servers"
 14.  
 15. MOD_INIT()
 16. {
 17.         HookAdd(modinfo->handle, HOOKTYPE_POST_SERVER_CONNECT, 0, sj_server_connect);
 18.         return MOD_SUCCESS;
 19. }
 20.  
 21. MOD_LOAD()
 22. {
 23.         Channel *chan = make_channel(SJ_CHANNEL);
 24.         Client *client;
 25.         list_for_each_entry(client, &server_list, special_node)
 26.         {
 27.                 join_channel(chan, client, NULL, "");
 28.         }
 29.         return MOD_SUCCESS;
 30. }
 31.  
 32. MOD_UNLOAD()
 33. {
 34.         return MOD_SUCCESS;
 35. }
 36.  
 37. int sj_server_connect(Client *s)
 38. {
 39.         Channel *chan = make_channel(SJ_CHANNEL);
 40.         join_channel(chan, s, NULL, "");
 41.         return 0;
 42. }
 43.  

odpowiedź "third/serverjoin.c"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha