Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w C, wyświetlone 324 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/6f0f3979 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "unrealircd.h"
 2.  
 3. #define OVR_WEBIRC "WEBIRC"
 4. #define OVR_JOIN "JOIN"
 5.  
 6. static int showwebirc_overridewebirc(Cmdoverride *ovr, aClient *cptr, aClient *sptr, int parc, char *parv[]);
 7.  
 8. static ModuleInfo *showwebircMI = NULL;
 9. Cmdoverride *showwebircOVRWebirc;
 10.  
 11. ModuleHeader MOD_HEADER(m_showwebirc) = {
 12.         "m_showwebirc",
 13.         "$Id: v0.01 2018/12/14 k4be$",
 14.         "Add Y usermode for WEBIRC users",
 15.         "3.2-b8-1",
 16.         NULL
 17. };
 18.  
 19. long showwebirc_umode;
 20.  
 21. MOD_INIT(m_showwebirc) {
 22.         showwebircMI = modinfo;
 23.         if(!UmodeAdd(modinfo->handle, 'Y', UMODE_GLOBAL, 0, umode_allow_none, &showwebirc_umode)) return MOD_FAILED;
 24.         return MOD_SUCCESS;
 25. }
 26.  
 27. MOD_LOAD(m_showwebirc) {
 28.         showwebircOVRWebirc = CmdoverrideAdd(showwebircMI->handle, OVR_WEBIRC, showwebirc_overridewebirc);
 29.  
 30.         if(ModuleGetError(showwebircMI->handle) != MODERR_NOERROR || !showwebircOVRWebirc) {
 31.                 return MOD_FAILED;
 32.         }
 33.         return MOD_SUCCESS;
 34. }
 35.  
 36. MOD_UNLOAD(m_showwebirc) {
 37.         return MOD_SUCCESS;
 38. }
 39.  
 40. static int showwebirc_overridewebirc(Cmdoverride *ovr, aClient *cptr, aClient *sptr, int parc, char *parv[]) {
 41.         /* Gets args: Cmdoverride *ovr, aClient *cptr, aClient *sptr, int parc, char *parv[]
 42.         **
 43.         ** ovr: Pointer to the override we're attached to
 44.         ** cptr: Pointer to directly attached client -- if remote user this is the remote server instead
 45.         ** sptr: Pointer to user executing command
 46.         ** parc: Amount of arguments (also includes the command in the count)
 47.         ** parv: Contains the actual args, first one starts at parv[1]
 48.         **
 49.         */
 50.  
 51.         long old = sptr->umodes;
 52.        
 53.         sptr->umodes |= showwebirc_umode;
 54.         send_umode_out(sptr, sptr, old);
 55.         return CallCmdoverride(ovr, cptr, sptr, parc, parv);
 56. }
 57.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha