Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w C, wyświetlone 318 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/59ce4475 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #include "unrealircd.h"
 2.  
 3. static ModuleInfo *showwebircMI = NULL;
 4.  
 5. ModuleHeader MOD_HEADER(m_showwebirc) = {
 6.         "m_showwebirc",
 7.         "$Id: v0.03 2018/12/14 k4be$",
 8.         "Add SWHOIS info for WEBIRC users",
 9.         "3.2-b8-1",
 10.         NULL
 11. };
 12.  
 13. static int showwebirc_userconnect(aClient *cptr);
 14.  
 15. MOD_INIT(m_showwebirc) {
 16.         showwebircMI = modinfo;
 17.         if(!HookAdd(modinfo->handle, HOOKTYPE_LOCAL_CONNECT, 0, showwebirc_userconnect)) return MOD_FAILED;
 18.         return MOD_SUCCESS;
 19. }
 20.  
 21. MOD_LOAD(m_showwebirc) {
 22.         aClient *acptr;
 23.         list_for_each_entry(acptr, &client_list, client_node){
 24.                 if(!IsPerson(acptr) || !MyClient(acptr)) continue;
 25.                 showwebirc_userconnect(acptr); // add info for all users upon module loading
 26.         }
 27.         return MOD_SUCCESS;
 28. }
 29.  
 30. MOD_UNLOAD(m_showwebirc) {
 31.         aClient *acptr;
 32.         list_for_each_entry(acptr, &client_list, client_node){
 33.                 if(!IsPerson(acptr) || !MyClient(acptr)) continue;
 34.                 swhois_delete(acptr, "webirc", "*", &me, NULL); // delete info when unloading
 35.         }
 36.         return MOD_SUCCESS;
 37. }
 38.  
 39. static int showwebirc_userconnect(aClient *cptr) {
 40.         ModDataInfo *moddata;
 41.         moddata = findmoddata_byname("webirc", MODDATATYPE_CLIENT);
 42.         if(moddata == NULL) return HOOK_CONTINUE;
 43.         if(moddata_client(cptr, moddata).l){
 44.                 swhois_add(cptr, "webirc", 0, "connecting via WEBIRC", &me, NULL);
 45.         }
 46.         return HOOK_CONTINUE;
 47. }
 48.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha