Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w Bash, wyświetlone 360 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/553210de Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
  1. echo 'int main(){ for(int t;;++t)putchar(((t*("36364689"[t>>13&7]&15))/12&128)+(((((t>>12)^(t>>12)-2)%11*t)/4|t>>13)&127)); return 0;}' | gcc -xc - && ./a.out | aplay -r 44100 -c 1 -f s8 -

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha