Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 315 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/4a4b3f01 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
  1. { Error: connect ECONNREFUSED 31.25.103.241:443
  2.     at Object._errnoException (util.js:1022:11)
  3.     at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
  4.     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
  5.   code: 'ECONNREFUSED',
  6.   errno: 'ECONNREFUSED',
  7.   syscall: 'connect',
  8.   address: '31.25.103.241',
  9.   port: 443 }
  10.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha