compilation log

z Januszspiewa, 4 lata temu, napisane w C++, wyświetlone 279 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/44ca910b Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. Arduino:1.8.11 (Windows 7), Płytka:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
 2.  
 3. C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Grzesiek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10811 -build-path C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469 -warnings=all -build-cache C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_832348 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Grzesiek\Desktop\adriuno -czyjnik\adruino_czujnik_kod.ino\adruino_czujnik_kod.ino.ino
 4. C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Grzesiek\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10811 -build-path C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469 -warnings=all -build-cache C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_cache_832348 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Grzesiek\Desktop\adriuno -czyjnik\adruino_czujnik_kod.ino\adruino_czujnik_kod.ino.ino
 5. Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program
 6. Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program
 7. Detecting libraries used...
 8. "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10811 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\Grzesiek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_517469\\sketch\\adruino_czujnik_kod.ino.ino.cpp" -o nul
 9. Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0]
 10. ResolveLibrary(SoftwareSerial.h)
 11.   -> candidates: [SoftwareSerial@1.0]
 12. "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10811 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Grzesiek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_517469\\sketch\\adruino_czujnik_kod.ino.ino.cpp" -o nul
 13. Error while detecting libraries included by C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\adruino_czujnik_kod.ino.ino.cpp
 14. "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10811 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o nul
 15. Generating function prototypes...
 16. "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10811 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\Grzesiek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_517469\\sketch\\adruino_czujnik_kod.ino.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Grzesiek\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_517469\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
 17. In file included from C:\Users\Grzesiek\Desktop\adriuno -czyjnik\adruino_czujnik_kod.ino\adruino_czujnik_kod.ino.ino:3:0:
 18.  
 19. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:31:4: error: invalid preprocessing directive #i
 20.  
 21.   c l a s s   d h t 1 1
 22.  
 23.  
 24.     ^
 25.  
 26. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:33:4: error: invalid preprocessing directive #d
 27.  
 28.   p u b l i c :
 29.  
 30.  
 31.     ^
 32.  
 33. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:37:4: error: invalid preprocessing directive #i
 34.  
 35.   } ;
 36.  
 37.  
 38.     ^
 39.  
 40. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:39:4: error: invalid preprocessing directive #i
 41.  
 42.   / /
 43.  
 44.  
 45.     ^
 46.  
 47. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:41:4: error: invalid preprocessing directive #e
 48.  
 49.   / /
 50.  
 51.     ^
 52.  
 53. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:43:4: error: invalid preprocessing directive #i
 54.  
 55. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:45:4: error: invalid preprocessing directive #e
 56.  
 57. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:49:4: error: invalid preprocessing directive #d
 58.  
 59. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:53:4: error: invalid preprocessing directive #d
 60.  
 61. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:55:4: error: invalid preprocessing directive #d
 62.  
 63. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:57:4: error: invalid preprocessing directive #d
 64.  
 65. C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Temp\arduino_build_517469\sketch\DHT11.h:75:4: error: invalid preprocessing directive #e
 66.  
 67. Użycie biblioteki SoftwareSerial w wersji 1.0 z folderu: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial
 68. exit status 1
 69. Błąd kompilacji dla płytki Arduino Mega or Mega 2560.

odpowiedź "compilation log"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha