Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 334 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/3e45a721 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. g++ -shared                            -fPIC '-Wl,-rpath,/usr/lib64/virtualbox'  -Wl,-z,noexecstack,-z,relro -Wl,--as-needed -Wl,-O1 -Wl,--as-needed -m64   -o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/VBoxC.so -Wl,-soname=VBoxC.so /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/dtrace/VBoxAPI-dtrace-object-format.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/DisplayPNGUtil.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/DisplayResampleImage.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/DisplayUtils.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/EventImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/Global.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/HashedPw.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/Logging.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/PCIDeviceAttachmentImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/ProgressImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/SecretKeyStore.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/SharedFolderImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/AutoCaller.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/ThreadTask.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/VirtualBoxBase.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/VirtualBoxErrorInfoImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/ExtPackManagerImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/ExtPackUtil.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/UsbWebcamInterface.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/UsbCardReader.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/Nvram.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/AdditionsFacilityImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/BusAssignmentManager.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/PCIRawDevImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/ClientTokenHolder.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/ConsoleImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/ConsoleImpl2.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/ConsoleImplTeleporter.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/ConsoleVRDPServer.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/DisplayImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/DisplayImplLegacy.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/DisplaySourceBitmapImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/EmulatedUSBImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestCtrlImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/KeyboardImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/MachineDebuggerImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/MouseImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/RemoteUSBDeviceImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/SessionImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/USBDeviceImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/VBoxDriversRegister.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/VirtualBoxClientImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/VMMDevInterface.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/gen/Main/VBoxEvents.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/gen/Main/SchemaDefs.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/dt/Devices/Audio/AudioMixBuffer.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/dt/Devices/Audio/DrvAudioCommon.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/AudioDriver.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestSessionImplTasks.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestCtrlPrivate.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestDirectoryImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestFileImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestFsObjInfoImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestProcessImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestSessionImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestDnDPrivate.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestDnDSourceImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/GuestDnDTargetImpl.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/xpcom/module.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/HGCMObjects.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/HGCMThread.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/HGCM.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-client/RemoteUSBBackend.o /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/AuthLibrary.o     /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VBoxAPIWrap.a   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VMMR3LazyImp.a   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VBoxOGLTest.a   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VBoxDnDHostR3Lib.a   -lpthread   -lm   -lrt   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/bin/VBoxRT.so   -ldl   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VBoxCOM.a   /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/bin/VBoxXPCOM.so   -lpng   -lz
 2. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxSVCM/src-server/xpcom/server_module.o: warning: relocation against `_ZN18nsObsoleteACString16sCanonicalVTableE' in readonly section `.text'
 3. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxSVCM/src-server/xpcom/server_module.o: relocation R_X86_64_PC32 against symbol `_ZTV24nsGetServiceByContractID' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
 4. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: final link failed: Bad value
 5. collect2: error: ld returned 1 exit status
 6. kmk: *** [/usr/share/kBuild/footer-pass2-compiling-targets.kmk:667: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxSVCM/VBoxSVCM.so] Error 1
 7. kmk: *** Waiting for unfinished jobs....
 8. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/lib/VBoxCOM.a(string.o): warning: relocation against `g_aRTUniUpperRanges' in readonly section `.text'
 9. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/src-all/VirtualBoxErrorInfoImpl.o: relocation R_X86_64_PC32 against symbol `_ZTVSt9bad_alloc@@GLIBCXX_3.4' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
 10. /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: final link failed: Bad value
 11. collect2: error: ld returned 1 exit status
 12. kmk: *** [/usr/share/kBuild/footer-pass2-compiling-targets.kmk:667: /var/tmp/portage/app-emulation/virtualbox-5.2.22/work/VirtualBox-5.2.22/out/linux.amd64/release/obj/VBoxC/VBoxC.so] Error 1
 13. kmk: *** Exiting with status 2
 14.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha