Bez tytułu

z Chartreuse Penguin, 4 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 70 razy. [paste_expire] 6 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/3d8a3d4a Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1.                 case TWI_STX_ADR_ACK:            // Own SLA+R has been received; ACK has been returned
 2.                         if (read_count >= 1)
 3.                                 TWI_bufPtr   = TWI_read_scratch[0];
 4.                         /* fall-through */
 5.                 case TWI_STX_DATA_ACK:           // Data byte in TWDR has been transmitted; ACK has been received
 6.                         TWDR = TWI_write_buf[TWI_bufPtr];
 7.                         TWCR = (1<<TWEN)|                                 // TWI Interface enabled
 8.                                 (1<<TWIE)|(1<<TWINT)|                      // Enable TWI Interrupt and clear the flag to send byte
 9.                                 (1<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           //
 10.                                 (0<<TWWC);                                 //
 11.                         TWI_busy = 1;
 12.                         TWI_bufPtr = (TWI_bufPtr+1) % TWI_BUFFER_SIZE;
 13.                         break;

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha