test esp

z Januszspiewa, 4 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 305 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/3a8c106c Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. void setup() {
 2.   // put your setup code here to run once
 3.  
 4.   Serial.begin(115200);
 5.   Serial.begin(115200);
 6.  
 7.   {
 8.  
 9.   void setup () {
 10.     // put your main code here to run reprated
 11.     if (Serial1.available())
 12.       Serial.write(Serial.read());
 13.     if (Serial.available())
 14.       Serial.write(Serial.read())
 15. {
 16.  

odpowiedź "test esp"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha