Bez tytułu

z Beefy Shama, 2 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 47 razy. [paste_expire] 8 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/16f76313 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. #define __SDCC__
 2.  
 3. #include "stdint.h"
 4. #include "stdlib.h"
 5. #include "stdbool.h"
 6. #include "stm8s_gpio.h"
 7. #include "stm8s_tim2.h"
 8. #include "stm8s_tim4.h"
 9. #include "stm8s_clk.h"
 10. #include "stm8s_it.h"
 11. #include "stm8s_exti.h"
 12.  
 13.  
 14.  /*
 15.  
 16.    A
 17.   ___           A - PD1
 18.  |   |          B - PD4        DIG1 - PC7
 19. F| G |B         C - PB4        DIG2 - PA3
 20.  |___|          D - PC5        DIG3 - PD6
 21.  |   |          E - PC6        DIG4 - PC3
 22. E| D |C         F - PD5
 23.  |___|  .       G - PB5
 24.                 . - PC4
 25.  
 26.     0bABCDEFG.
 27. 0 - 0b00000011
 28. 1 - 0b10011111
 29. 2 - 0b00100101
 30. 3 - 0b00001101
 31. 4 - 0b10011001
 32. 5 - 0b01001001
 33. 6 - 0b01000001
 34. 7 - 0b00011111
 35. 8 - 0b00000001
 36. 9 - 0b00001001
 37.  
 38. */
 39.  
 40. volatile  uint16_t rpm=0;
 41. volatile static uint16_t current_period=0;
 42. volatile static uint16_t periods[8]={0};
 43. volatile static int16_t sum = 0;
 44. volatile static uint8_t pos = 0;
 45. volatile static bool filled = false;
 46. volatile static bool overflow = false;
 47. volatile  uint32_t average;
 48.  
 49.  
 50. void print(uint16_t value){
 51.  
 52.         volatile static uint8_t led_disp;
 53.         led_disp++;
 54.         if(led_disp>4) led_disp = 1;
 55.  
 56.  
 57.         uint8_t digit;
 58.  
 59.         const uint8_t symbols[10] = {
 60.                         0b00000011,
 61.                         0b10011111,
 62.                         0b00100101,
 63.                         0b00001101,
 64.                         0b10011001,
 65.                         0b01001001,
 66.                         0b01000001,
 67.                         0b00011111,
 68.                         0b00000001,
 69.                         0b00001001,
 70.         };
 71.  
 72.  
 73.         if(value>9999) value = 9999;
 74.  
 75.         GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_7);
 76.         GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_3);
 77.         GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_6);
 78.         GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_3);
 79.  
 80.  
 81.         switch(led_disp){
 82.         case 1:
 83.                 digit = (value/1000)%10;
 84.                 break;
 85.         case 2:
 86.                 digit = (value/100)%10;
 87.                 break;
 88.         case 3:
 89.                 digit = (value/10)%10;
 90.                 break;
 91.         case 4:
 92.                 digit = value%10;
 93.                 break;
 94.         }
 95.  
 96.  
 97.         GPIOD->ODR = (GPIOD->ODR & (~((1<<1)|(1<<4)|(1<<5)))) | (!!((1<<7) & symbols[digit]) << 1) | (!!((1<<6) & symbols[digit]) << 4) | (!!((1<<2) & symbols[digit]) << 5); // A - PD1 // B - PD4 // F - PD5
 98.         GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & (~((1<<4)|(1<<5)))) | (!!((1<<5) & symbols[digit]) << 4) | (!!((1<<1) & symbols[digit]) << 5); // C - PB4 // G - PB5
 99.         GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR & (~((1<<5)|(1<<6)|(1<<4) ))) | (!!((1<<4) & symbols[digit]) << 5) | (!!((1<<3) & symbols[digit]) << 6) | (!!((1<<0) & symbols[digit]) << 4);  // D - PC5 // E - PC6 // . - PC4
 100.  
 101.  
 102.  
 103. //      GPIOD->ODR = (GPIOD->ODR & (~(1<<1))) | (!!((1<<7) & symbols[digit]) << 1); // A - PD1
 104. //      GPIOD->ODR = (GPIOD->ODR & (~(1<<4))) | (!!((1<<6) & symbols[digit]) << 4); // B - PD4
 105. //      GPIOD->ODR = (GPIOD->ODR & (~(1<<5))) | (!!((1<<2) & symbols[digit]) << 5); // F - PD5
 106. //
 107. //      GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & (~(1<<4))) | (!!((1<<5) & symbols[digit]) << 4); // C - PB4
 108. //      GPIOB->ODR = (GPIOB->ODR & (~(1<<5))) | (!!((1<<1) & symbols[digit]) << 5); // G - PB5
 109. //
 110. //      GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR & (~(1<<5))) | (!!((1<<4) & symbols[digit]) << 5); // D - PC5
 111. //      GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR & (~(1<<6))) | (!!((1<<3) & symbols[digit]) << 6); // E - PC6
 112. //      GPIOC->ODR = (GPIOC->ODR & (~(1<<4))) | (!!((1<<0) & symbols[digit]) << 4); // . - PC4
 113.  
 114.         switch(led_disp){
 115.         case 1:
 116.                 GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_7);
 117.                 break;
 118.         case 2:
 119.                 GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_3);
 120.                 break;
 121.         case 3:
 122.                 GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_6);
 123.                 break;
 124.         case 4:
 125.                 GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_3);
 126.                 break;
 127.         }
 128.  
 129. }
 130. void main(void)
 131. {
 132.  
 133.  
 134.         GPIO_Init(GPIOA,
 135.                         GPIO_PIN_3,
 136.                         GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
 137.  
 138.         GPIO_Init(GPIOB,
 139.                         GPIO_PIN_4|
 140.                         GPIO_PIN_5,
 141.                         GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
 142.  
 143.         GPIO_Init(GPIOC,
 144.                         GPIO_PIN_3|
 145.                         GPIO_PIN_4|
 146.                         GPIO_PIN_5|
 147.                         GPIO_PIN_6|
 148.                         GPIO_PIN_7,
 149.                         GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
 150.  
 151.         GPIO_Init(GPIOD,
 152.                         GPIO_PIN_1|
 153.                         GPIO_PIN_4|
 154.                         GPIO_PIN_5|
 155.                         GPIO_PIN_6,
 156.                         GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
 157.  
 158.         //sensor
 159.         GPIO_Init(GPIOD,
 160.                         GPIO_PIN_2,
 161.                         GPIO_MODE_IN_PU_IT);
 162.         EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD,EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
 163.  
 164.         CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);
 165.  
 166.         CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4,ENABLE);
 167.         TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
 168.         TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 255);
 169.         enableInterrupts();
 170.         TIM4_Cmd(ENABLE);
 171.  
 172.         CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2, ENABLE);
 173.         TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_256, 0xFFFF);
 174.         TIM2_ICInit(TIM2_CHANNEL_3, TIM2_ICPOLARITY_FALLING,TIM2_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM2_ICPSC_DIV1,0x00);
 175.         TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);
 176.         TIM2_Cmd(ENABLE);
 177.  
 178.         while (1) {
 179.  
 180.                 if (overflow) {
 181.                         rpm = 0;
 182.  
 183.                 } else {
 184.  
 185.  
 186.                         rpm =  (uint32_t)(62500 * 60) / average;
 187.                 }
 188.  
 189.                 for (uint16_t i = 1; i < 65200; i++) {
 190.                         for (uint16_t j = 1; j < 3; j++);
 191.                 }
 192.  
 193.         }
 194.  
 195. }
 196.  
 197.  
 198. INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
 199. {
 200.         print(rpm);
 201.         TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
 202. }
 203.  
 204.  
 205. INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTD_IRQHandler, 6)
 206. {
 207.         if(TIM2_GetFlagStatus(TIM2_FLAG_CC3)){
 208.                 current_period = TIM2_GetCapture3();
 209.  
 210.  
 211.                 sum = sum - periods[pos];
 212.                 periods[pos] = current_period;
 213.                 sum += current_period;
 214.  
 215.                 if(++pos == sizeof(periods)/sizeof(*periods))
 216.                 {
 217.                         pos = 0;
 218.                         filled = true;
 219.                 }
 220.                 size_t count = filled ? sizeof(periods)/sizeof(*periods) : pos;
 221.                 average = (sum < 0 ? sum - count / 2 : sum + count / 2 ) / count;
 222.  
 223.  
 224.                 TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_CC3);
 225.                 overflow = false;
 226.                 TIM2_SetCounter(0);
 227.         }
 228.  
 229. }
 230.  
 231. INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)
 232. {
 233.         overflow = true;
 234.         TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_UPDATE);
 235. }
 236.  
 237.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha