Bez tytułu

z Bistre Octupus, 8 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 92 razy. [paste_expire] 2 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/12e57ca7 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
  1. redact.c: In function ‘cmd_redact’:
  2. redact.c:210:31: error: ‘HistoryFilter’ has no member named ‘account’
  3.   210 |                         filter->account = strdup(client->user->account);
  4.       |                               ^~
  5. redact.c:217:19: warning: implicit declaration of function ‘history_delete’; did you mean ‘history_destroy’? [-Wimplicit-function-declaration]
  6.   217 |         deleted = history_delete(channel->name, filter, &rejected_deletes);
  7.       |                   ^~~~~~~~~~~~~~
  8.       |                   history_destroy
  9. make[5]: *** [Makefile:46: custommodule] Błąd 1
  10.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha