kompilacja

z januszspiewa, 4 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 285 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/0ec46c44 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. Arduino:1.8.11 (Windows 7), Płytka:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
 2.  
 3. C:\Users\Grzesiek\Desktop\adruino_generowanie_dzwi_ku\adruino_generowanie_dzwi_ku.ino: In function 'void setup()':
 4.  
 5. adruino_generowanie_dzwi_ku:9:3: error: expected ';' before 'Serial'
 6.  
 7.    Serial.println("Podaj czestotliwosc od 100 do 800 Hz");
 8.  
 9.    ^~~~~~
 10.  
 11. C:\Users\Grzesiek\Desktop\adruino_generowanie_dzwi_ku\adruino_generowanie_dzwi_ku.ino: At global scope:
 12.  
 13. adruino_generowanie_dzwi_ku:13:6: error: variable or field 'loop' declared void
 14.  
 15.  void loop
 16.  
 17.       ^~~~
 18.  
 19. adruino_generowanie_dzwi_ku:15:3: error: expected primary-expression before 'if'
 20.  
 21.    if (Serial.available())
 22.  
 23.    ^~
 24.  
 25. adruino_generowanie_dzwi_ku:15:3: error: expected '}' before 'if'
 26.  
 27. adruino_generowanie_dzwi_ku:25:1: error: expected declaration before '}' token
 28.  
 29.  }
 30.  
 31.  ^
 32.  
 33. exit status 1
 34. expected ';' before 'Serial'
 35.  
 36. Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
 37. File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
 38. szczegółowe informacje podczas kompilacji"
 39.  

odpowiedź "kompilacja "

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha