Bez tytułu

z k4be, 5 lata temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 408 razy.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/0481038e Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. 0x00007f69a332da43 in epoll_wait () from /lib64/libc.so.6
 2. (gdb) #0  0x00007f69a332da43 in epoll_wait () from /lib64/libc.so.6
 3. #1  0x00007f69a4e50d2a in fd_select (delay=<optimized out>)
 4.     at s_dispatch.c:518
 5. #2  0x00007f69a4e21d5c in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>)
 6.     at ircd.c:1577
 7. (gdb) quit
 8.  
 9. 0x00007f69a32af5d5 in _IO_default_xsputn () from /lib64/libc.so.6
 10. (gdb) #0  0x00007f69a32af5d5 in _IO_default_xsputn () from /lib64/libc.so.6
 11. #1  0x00007f69a327ec08 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
 12. #2  0x00007f69a333dca6 in __vsnprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 13. #3  0x00007f69a333dbc7 in __snprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 14. #4  0x00007f6998eee391 in snprintf (__fmt=0x7f6998ef401d "%s@%s", __n=94, __s=0x7fffe5290cc0 "*@60.127.205.23") at /usr/include/bits/stdio2.h:64
 15. #5  _find_tkline_match (cptr=0x7f69a56fe250, skip_soft=0) at m_tkl.c:1224
 16. #6  0x00007f69a4e2f807 in check_tkls (cptr=0x7f69a56fe250) at ircd.c:462
 17. #7  0x00007f69a4e2fdfa in check_pings (data=<optimized out>) at ircd.c:636
 18. #8  0x00007f69a4e2cab8 in DoEvents () at events.c:172
 19. #9  0x00007f69a4e21d38 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1564
 20. (gdb) quit
 21.  
 22. 0x00007f69a332da43 in epoll_wait () from /lib64/libc.so.6
 23. (gdb) #0  0x00007f69a332da43 in epoll_wait () from /lib64/libc.so.6
 24. #1  0x00007f69a4e50d2a in fd_select (delay=<optimized out>) at s_dispatch.c:518
 25. #2  0x00007f69a4e21d5c in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1577
 26. (gdb) quit
 27.  
 28. (gdb) #0  0x00007f69a3391f03 in ?? () from /lib64/libc.so.6
 29. #1  0x00007f69a4e61bda in inet_pton4 (src=0x7f69a5719ff9 "51.140", dst=dst@entry=0x7fffe5290bd0 "\340\v)\345\377\177") at support.c:2143
 30. #2  0x00007f6998eed7ed in _match_user (rmask=<optimized out>, acptr=0x7f69a5856090, options=3) at m_tkl.c:2951
 31. #3  0x00007f6998eee3a9 in _find_tkline_match (cptr=0x7f69a5856090, skip_soft=0) at m_tkl.c:1226
 32. #4  0x00007f69a4e2f807 in check_tkls (cptr=0x7f69a5856090) at ircd.c:462
 33. #5  0x00007f69a4e2fdfa in check_pings (data=<optimized out>) at ircd.c:636
 34. #6  0x00007f69a4e2cab8 in DoEvents () at events.c:172
 35. #7  0x00007f69a4e21d38 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1564
 36. (gdb) quit
 37.  
 38. (gdb) #0  0x00007f69a3391fc5 in ?? () from /lib64/libc.so.6
 39. #1  0x00007f69a4e61bda in inet_pton4 (src=0x7f69a5b07501 "21.136.178.21", dst=dst@entry=0x7fffe5291070 "y\210\262\025") at support.c:2143
 40. #2  0x00007f6998eed7ed in _match_user (rmask=<optimized out>, acptr=0x7f69a5b09bd0, options=1) at m_tkl.c:2951
 41. #3  0x00007f6998eecfc6 in _find_tkline_match_zap (cptr=0x7f69a5b09bd0) at m_tkl.c:1518
 42. #4  0x00007f69a4e2599c in add_connection (listener=0x7f69a52940f0, fd=81) at s_bsd.c:1069
 43. #5  0x00007f69a4e50d97 in fd_select (delay=<optimized out>) at s_dispatch.c:554
 44. #6  0x00007f69a4e21d5c in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1577
 45. (gdb) quit
 46.  
 47. (gdb) #0  0x00007f69a327d177 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
 48. #1  0x00007f69a333dca6 in __vsnprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 49. #2  0x00007f69a333dbc7 in __snprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 50. #3  0x00007f6998eee391 in snprintf (__fmt=0x7f6998ef401d "%s@%s", __n=94, __s=0x7fffe5290cc0 "") at /usr/include/bits/stdio2.h:64
 51. #4  _find_tkline_match (cptr=0x7f69a5451600, skip_soft=0) at m_tkl.c:1224
 52. #5  0x00007f69a4e2f807 in check_tkls (cptr=0x7f69a5451600) at ircd.c:462
 53. #6  0x00007f69a4e2fdfa in check_pings (data=<optimized out>) at ircd.c:636
 54. #7  0x00007f69a4e2cab8 in DoEvents () at events.c:172
 55. #8  0x00007f69a4e21d38 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1564
 56. (gdb) quit
 57.  
 58. 0x00007f69a327d247 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
 59. (gdb) #0  0x00007f69a327d247 in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
 60. #1  0x00007f69a333dca6 in __vsnprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 61. #2  0x00007f69a333dbc7 in __snprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 62. #3  0x00007f6998eee391 in snprintf (__fmt=0x7f6998ef401d "%s@%s", __n=94, __s=0x7fffe5290cc0 "") at /usr/include/bits/stdio2.h:64
 63. #4  _find_tkline_match (cptr=0x7f69a55eca70, skip_soft=0) at m_tkl.c:1224
 64. #5  0x00007f69a4e2f807 in check_tkls (cptr=0x7f69a55eca70) at ircd.c:462
 65. #6  0x00007f69a4e2fdfa in check_pings (data=<optimized out>) at ircd.c:636
 66. #7  0x00007f69a4e2cab8 in DoEvents () at events.c:172
 67. #8  0x00007f69a4e21d38 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1564
 68. (gdb) quit
 69.  
 70. (gdb) #0  0x00007f69a32af5a4 in _IO_default_xsputn () from /lib64/libc.so.6
 71. #1  0x00007f69a327d68b in vfprintf () from /lib64/libc.so.6
 72. #2  0x00007f69a333dca6 in __vsnprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 73. #3  0x00007f69a333dbc7 in __snprintf_chk () from /lib64/libc.so.6
 74. #4  0x00007f6998eee391 in snprintf (__fmt=0x7f6998ef401d "%s@%s", __n=94, __s=0x7fffe5290cc0 "*@186.137.172.159") at /usr/include/bits/stdio2.h:64
 75. #5  _find_tkline_match (cptr=0x7f69a554a870, skip_soft=0) at m_tkl.c:1224
 76. #6  0x00007f69a4e2f807 in check_tkls (cptr=0x7f69a554a870) at ircd.c:462
 77. #7  0x00007f69a4e2fdfa in check_pings (data=<optimized out>) at ircd.c:636
 78. #8  0x00007f69a4e2cab8 in DoEvents () at events.c:172
 79. #9  0x00007f69a4e21d38 in main (argc=<optimized out>, argv=<optimized out>) at ircd.c:1564
 80. (gdb) quit
 81.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha