Bez tytułu

z Botched Elephant, 6 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 75 razy. [paste_expire] 4 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/fa8e849f Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230 (message):
 2.   Could NOT find Boost: Found unsuitable version "1.78.0", but required is
 3.   exact version "1.76.0" (found /usr/include, )
 4. Call Stack (most recent call first):
 5.   /usr/share/cmake/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:592 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
 6.   /usr/share/cmake/Modules/FindBoost.cmake:2375 (find_package_handle_standard_args)
 7.   /usr/lib64/cmake/vtk-9.0/VTK-vtk-module-find-packages.cmake:1008 (find_package)
 8.   /usr/lib64/cmake/vtk-9.0/vtk-config.cmake:131 (include)
 9.   cMake/FreeCAD_Helpers/SetupSalomeSMESH.cmake:45 (find_package)
 10.   CMakeLists.txt:53 (SetupSalomeSMESH)
 11.  
 12.  
 13. -- Configuring incomplete, errors occurred!
 14.  

odpowiedzi na Bez tytułu rss

Tytuł Autor Język Dodano
Re: Bez tytułu Tinct Horse text 6 miesiące temu.

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha