Bez tytułu

z Insensitive Ostrich, 3 miesiące temu, napisane w Diff-output, wyświetlone 39 razy. [paste_expire] 7 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/7da9ca55 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. diff --git a/drivers/soc/imx/blk-ctl-imx8mm.c b/drivers/soc/imx/blk-ctl-imx8mm.c
 2. index 5ca8d6c52917..a9d900754faf 100644
 3. --- a/drivers/soc/imx/blk-ctl-imx8mm.c
 4. +++ b/drivers/soc/imx/blk-ctl-imx8mm.c
 5. @@ -25,6 +25,7 @@
 6.  #define MEDIA_BLK_MIPI_CSI_I_PRESETN_SFT_EN                    BIT(4)
 7.  #define MEDIA_BLK_CAMERA_PIXEL_RESET_N_SFT_EN                  BIT(3)
 8.  #define MEDIA_BLK_CSI_BRIDGE_SFT_EN                            GENMASK(2, 0)
 9. +#define MEDIA_BLK_GPR_MIPI_M_RESETN                            BIT(17)
 10.  
 11.  #define MEDIA_BLK_BUS_PD_MASK                                  BIT(12)
 12.  #define MEDIA_BLK_MIPI_CSI_PD_MASK                             GENMASK(11, 10)
 13. @@ -41,6 +42,9 @@ static struct imx_blk_ctl_hw imx8mm_dispmix_blk_ctl_pds[] = {
 14.         IMX_BLK_CTL_PD("MIPI_DSI", "mipi", IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_DSI, 0x4,
 15.                        MEDIA_BLK_MIPI_DSI_PD_MASK, 0, MEDIA_BLK_MIPI_DSI_I_PRESETN_SFT_EN,
 16.                        IMX_BLK_CTL_PD_RESET),
 17. +       IMX_BLK_CTL_PD("DPHY", "dphy", IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_DPHY, 0x4,
 18. +                      MEDIA_BLK_MIPI_DSI_PD_MASK, 0x8, MEDIA_BLK_GPR_MIPI_M_RESETN,
 19. +                      IMX_BLK_CTL_PD_RESET),
 20.         IMX_BLK_CTL_PD("MIPI_CSI", "mipi", IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_CSI, 0x4,
 21.                        MEDIA_BLK_MIPI_CSI_PD_MASK, 0,
 22.                        MEDIA_BLK_MIPI_CSI_I_PRESETN_SFT_EN | MEDIA_BLK_CAMERA_PIXEL_RESET_N_SFT_EN,
 23. diff --git a/include/dt-bindings/power/imx8mm-power.h b/include/dt-bindings/power/imx8mm-power.h
 24. index a10266befa9c..8becb123e191 100644
 25. --- a/include/dt-bindings/power/imx8mm-power.h
 26. +++ b/include/dt-bindings/power/imx8mm-power.h
 27. @@ -27,7 +27,8 @@
 28.  #define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_CSI_BRIDGE   0
 29.  #define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_LCDIF                1
 30.  #define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_DSI     2
 31. -#define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_CSI     3
 32. -#define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MAX          4
 33. +#define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_DPHY    3
 34. +#define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MIPI_CSI     4
 35. +#define IMX8MM_BLK_CTL_PD_DISPMIX_MAX          5
 36.  
 37.  #endif
 38. --
 39. 2.25.1

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha