Bez tytułu

z Paltry Hamerkop, 9 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 108 razy. [paste_expire] 1 miesiąc.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/76c3457f Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. .
 2. ├── 38320000.vpu_h1
 3. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/vpu_h1@38320000
 4. │   ├── power
 5. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 6. │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38320000.vpu_h1
 7. ├── dispmix-reset
 8. │   ├── 32e28000.dispmix-sft-rstn
 9. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/dispmix-reset/dispmix-sft-rstn@32e28000
 10. │   │   ├── power
 11. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 12. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.dispmix-sft-rstn
 13. │   ├── 32e28004.dispmix-clk-en
 14. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/dispmix-reset/dispmix-clk-en@32e28004
 15. │   │   ├── power
 16. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 17. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28004.dispmix-clk-en
 18. │   ├── 32e28008.dispmix-mipi-rst
 19. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/dispmix-reset/dispmix-mipi-rst@32e28008
 20. │   │   ├── power
 21. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 22. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28008.dispmix-mipi-rst
 23. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/simple-pm-bus
 24. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/dispmix-reset
 25. │   ├── power
 26. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 27. ├── etnaviv
 28. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/etnaviv
 29. │   ├── drm
 30. │   │   ├── card0
 31. │   │   │   ├── device -> ../../../etnaviv
 32. │   │   │   ├── power
 33. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../class/drm
 34. │   │   └── renderD128
 35. │   │       ├── device -> ../../../etnaviv
 36. │   │       ├── power
 37. │   │       └── subsystem -> ../../../../../class/drm
 38. │   ├── power
 39. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 40. ├── Fixed MDIO bus.0
 41. │   ├── mdio_bus
 42. │   │   └── fixed-0
 43. │   │       ├── device -> ../../../Fixed MDIO bus.0
 44. │   │       ├── power
 45. │   │       ├── statistics
 46. │   │       └── subsystem -> ../../../../../class/mdio_bus
 47. │   ├── power
 48. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 49. ├── i2c_cam
 50. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/i2c-gpio
 51. │   ├── i2c-4
 52. │   │   ├── 4-003c
 53. │   │   │   ├── consumer:platform:32e30000.mipi_csi -> ../../../../virtual/devlink/i2c:4-003c--platform:32e30000.mipi_csi
 54. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/i2c_cam/ov5640_mipi@3c
 55. │   │   │   ├── power
 56. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/i2c
 57. │   │   │   ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:4-003c
 58. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--i2c:4-003c
 59. │   │   │   └── supplier:platform:32e30000.mipi_csi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e30000.mipi_csi--i2c:4-003c
 60. │   │   ├── device -> ../../i2c_cam
 61. │   │   ├── i2c-dev
 62. │   │   │   └── i2c-4
 63. │   │   │       ├── device -> ../../../i2c-4
 64. │   │   │       ├── power
 65. │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../class/i2c-dev
 66. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/i2c_cam
 67. │   │   ├── power
 68. │   │   └── subsystem -> ../../../../bus/i2c
 69. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/i2c_cam
 70. │   ├── power
 71. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 72. │   ├── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:i2c_cam
 73. │   └── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:i2c_cam
 74. ├── imx-cpufreq-dt
 75. │   ├── power
 76. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 77. ├── lcd0_backlight
 78. │   ├── backlight
 79. │   │   └── lcd0_backlight
 80. │   │       ├── device -> ../../../lcd0_backlight
 81. │   │       ├── power
 82. │   │       └── subsystem -> ../../../../../class/backlight
 83. │   ├── consumer:platform:panel@0 -> ../../virtual/devlink/platform:lcd0_backlight--platform:panel@0
 84. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/pwm-backlight
 85. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/lcd0_backlight
 86. │   ├── power
 87. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 88. │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:lcd0_backlight
 89. │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:lcd0_backlight
 90. │   ├── supplier:platform:30660000.pwm -> ../../virtual/devlink/platform:30660000.pwm--platform:lcd0_backlight
 91. │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:lcd0_backlight
 92. ├── leds
 93. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/leds-gpio
 94. │   ├── leds
 95. │   │   └── led_blue
 96. │   │       ├── device -> ../../../leds
 97. │   │       ├── power
 98. │   │       └── subsystem -> ../../../../../class/leds
 99. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/leds
 100. │   ├── power
 101. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 102. ├── panel@0
 103. │   ├── consumer:platform:32e10000.dsi -> ../../virtual/devlink/platform:panel@0--platform:32e10000.dsi
 104. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/panel@0
 105. │   ├── power
 106. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 107. │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:panel@0
 108. │   ├── supplier:platform:32e10000.dsi -> ../../virtual/devlink/platform:32e10000.dsi--platform:panel@0
 109. │   └── supplier:platform:lcd0_backlight -> ../../virtual/devlink/platform:lcd0_backlight--platform:panel@0
 110. ├── pmu
 111. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/armv8-pmu
 112. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/pmu
 113. │   ├── power
 114. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 115. ├── power
 116. ├── psci
 117. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/psci-cpuidle-domain
 118. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/psci
 119. │   ├── power
 120. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 121. ├── psci-cpuidle
 122. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/psci-cpuidle
 123. │   ├── power
 124. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 125. ├── pwm-fan
 126. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/pwm-fan
 127. │   ├── power
 128. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 129. │   └── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:pwm-fan
 130. ├── reg-dummy
 131. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/reg-dummy
 132. │   ├── power
 133. │   ├── regulator
 134. │   │   └── regulator.0
 135. │   │       ├── 2-0038-iovcc -> ../../../soc@0/30800000.bus/30a40000.i2c/i2c-2/2-0038
 136. │   │       ├── 2-0038-vcc -> ../../../soc@0/30800000.bus/30a40000.i2c/i2c-2/2-0038
 137. │   │       ├── 2-0050-vcc -> ../../../soc@0/30800000.bus/30a40000.i2c/i2c-2/2-0050
 138. │   │       ├── 2-0074-vcc -> ../../../soc@0/30800000.bus/30a40000.i2c/i2c-2/2-0074
 139. │   │       ├── consumer:i2c:2-0038 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0038
 140. │   │       ├── consumer:i2c:2-0050 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0050
 141. │   │       ├── consumer:i2c:2-0074 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0074
 142. │   │       ├── consumer:platform:lcd0_backlight -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:lcd0_backlight
 143. │   │       ├── consumer:platform:usbphynop1 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:usbphynop1
 144. │   │       ├── consumer:platform:usbphynop2 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:usbphynop2
 145. │   │       ├── device -> ../../../reg-dummy
 146. │   │       ├── lcd0_backlight-power -> ../../../lcd0_backlight
 147. │   │       ├── power
 148. │   │       ├── subsystem -> ../../../../../class/regulator
 149. │   │       ├── usbphynop1-vcc -> ../../../usbphynop1
 150. │   │       └── usbphynop2-vcc -> ../../../usbphynop2
 151. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 152. ├── regulators
 153. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/simple-pm-bus
 154. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/regulators
 155. │   ├── power
 156. │   ├── regulators:otg1_vbus_regulator
 157. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/reg-fixed-voltage
 158. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/regulators/otg1_vbus_regulator
 159. │   │   ├── power
 160. │   │   ├── regulator
 161. │   │   │   └── regulator.3
 162. │   │   │       ├── device -> ../../../regulators:otg1_vbus_regulator
 163. │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/regulators/otg1_vbus_regulator
 164. │   │   │       ├── power
 165. │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../class/regulator
 166. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 167. │   │   └── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:regulators:otg1_vbus_regulator
 168. │   ├── regulators:regulator-usdhc2
 169. │   │   ├── consumer:platform:30b50000.mmc -> ../../../virtual/devlink/platform:regulators:regulator-usdhc2--platform:30b50000.mmc
 170. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/reg-fixed-voltage
 171. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/regulators/regulator-usdhc2
 172. │   │   ├── power
 173. │   │   ├── regulator
 174. │   │   │   └── regulator.4
 175. │   │   │       ├── 30b50000.mmc-vmmc -> ../../../../soc@0/30800000.bus/30b50000.mmc
 176. │   │   │       ├── consumer:platform:30b50000.mmc -> ../../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.4--platform:30b50000.mmc
 177. │   │   │       ├── device -> ../../../regulators:regulator-usdhc2
 178. │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/regulators/regulator-usdhc2
 179. │   │   │       ├── power
 180. │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../class/regulator
 181. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 182. │   │   └── supplier:platform:30210000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:regulators:regulator-usdhc2
 183. │   ├── regulators:vcc_1v8_aud_regulator
 184. │   │   ├── consumer:i2c:2-000a -> ../../../virtual/devlink/platform:regulators:vcc_1v8_aud_regulator--i2c:2-000a
 185. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/reg-fixed-voltage
 186. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/regulators/vcc_1v8_aud_regulator
 187. │   │   ├── power
 188. │   │   ├── regulator
 189. │   │   │   └── regulator.2
 190. │   │   │       ├── device -> ../../../regulators:vcc_1v8_aud_regulator
 191. │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/regulators/vcc_1v8_aud_regulator
 192. │   │   │       ├── power
 193. │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../class/regulator
 194. │   │   └── subsystem -> ../../../../bus/platform
 195. │   ├── regulators:vcc_3v3_aud_regulator
 196. │   │   ├── consumer:i2c:2-000a -> ../../../virtual/devlink/platform:regulators:vcc_3v3_aud_regulator--i2c:2-000a
 197. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/reg-fixed-voltage
 198. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/regulators/vcc_3v3_aud_regulator
 199. │   │   ├── power
 200. │   │   ├── regulator
 201. │   │   │   └── regulator.1
 202. │   │   │       ├── device -> ../../../regulators:vcc_3v3_aud_regulator
 203. │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/regulators/vcc_3v3_aud_regulator
 204. │   │   │       ├── power
 205. │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../class/regulator
 206. │   │   └── subsystem -> ../../../../bus/platform
 207. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 208. ├── regulatory.0
 209. │   ├── power
 210. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 211. ├── serial8250
 212. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/serial8250
 213. │   ├── power
 214. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 215. │   └── tty
 216. │       ├── ttyS0
 217. │       │   ├── device -> ../../../serial8250
 218. │       │   ├── power
 219. │       │   └── subsystem -> ../../../../../class/tty
 220. │       ├── ttyS1
 221. │       │   ├── device -> ../../../serial8250
 222. │       │   ├── power
 223. │       │   └── subsystem -> ../../../../../class/tty
 224. │       ├── ttyS2
 225. │       │   ├── device -> ../../../serial8250
 226. │       │   ├── power
 227. │       │   └── subsystem -> ../../../../../class/tty
 228. │       └── ttyS3
 229. │           ├── device -> ../../../serial8250
 230. │           ├── power
 231. │           └── subsystem -> ../../../../../class/tty
 232. ├── sgtl5000-sound
 233. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/sgtl5000-sound
 234. │   ├── power
 235. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 236. ├── snd-soc-dummy
 237. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/snd-soc-dummy
 238. │   ├── power
 239. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 240. ├── soc@0
 241. │   ├── 30000000.bus
 242. │   │   ├── 30000000.spba-bus
 243. │   │   │   ├── 30050000.sai
 244. │   │   │   │   ├── dma:rx -> ../../302c0000.dma-controller/dma/dma0chan1
 245. │   │   │   │   ├── dma:tx -> ../../302c0000.dma-controller/dma/dma0chan0
 246. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/fsl-sai
 247. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/spba-bus@30000000/sai@30050000
 248. │   │   │   │   ├── power
 249. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 250. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30050000.sai
 251. │   │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30050000.sai
 252. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/spba-bus@30000000
 253. │   │   │   ├── power
 254. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 255. │   │   ├── 30200000.gpio
 256. │   │   │   ├── consumer:i2c:2-0038 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-0038
 257. │   │   │   ├── consumer:i2c:2-005d -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-005d
 258. │   │   │   ├── consumer:i2c:2-0074 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-0074
 259. │   │   │   ├── consumer:i2c:4-003c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:4-003c
 260. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:30800000.bus
 261. │   │   │   ├── consumer:platform:30b60000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:30b60000.mmc
 262. │   │   │   ├── consumer:platform:regulators:otg1_vbus_regulator -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:regulators:otg1_vbus_regulator
 263. │   │   │   ├── consumer:platform:user_gpios -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:user_gpios
 264. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/gpio-mxc
 265. │   │   │   ├── gpiochip0
 266. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30200000
 267. │   │   │   │   ├── power
 268. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/gpio
 269. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30200000
 270. │   │   │   ├── power
 271. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 272. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30200000.gpio
 273. │   │   ├── 30210000.gpio
 274. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:30800000.bus
 275. │   │   │   ├── consumer:platform:30b50000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:30b50000.mmc
 276. │   │   │   ├── consumer:platform:regulators:regulator-usdhc2 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:regulators:regulator-usdhc2
 277. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/gpio-mxc
 278. │   │   │   ├── gpiochip1
 279. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30210000
 280. │   │   │   │   ├── power
 281. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/gpio
 282. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30210000
 283. │   │   │   ├── power
 284. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 285. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30210000.gpio
 286. │   │   ├── 30220000.gpio
 287. │   │   │   ├── consumer:platform:33800000.pcie -> ../../../../virtual/devlink/platform:30220000.gpio--platform:33800000.pcie
 288. │   │   │   ├── consumer:platform:user_gpios -> ../../../../virtual/devlink/platform:30220000.gpio--platform:user_gpios
 289. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/gpio-mxc
 290. │   │   │   ├── gpiochip2
 291. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30220000
 292. │   │   │   │   ├── power
 293. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/gpio
 294. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30220000
 295. │   │   │   ├── power
 296. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 297. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30220000.gpio
 298. │   │   ├── 30230000.gpio
 299. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30800000.bus
 300. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.spba-bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30800000.spba-bus
 301. │   │   │   ├── consumer:platform:30820000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30820000.spi
 302. │   │   │   ├── consumer:platform:30830000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30830000.spi
 303. │   │   │   ├── consumer:platform:30860000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30860000.serial
 304. │   │   │   ├── consumer:platform:30890000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30890000.serial
 305. │   │   │   ├── consumer:platform:lcd0_backlight -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:lcd0_backlight
 306. │   │   │   ├── consumer:platform:panel@0 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:panel@0
 307. │   │   │   ├── consumer:platform:user_gpios -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:user_gpios
 308. │   │   │   ├── consumer:spi:spi0.1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--spi:spi0.1
 309. │   │   │   ├── consumer:spi:spi1.1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--spi:spi1.1
 310. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/gpio-mxc
 311. │   │   │   ├── gpiochip3
 312. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30230000
 313. │   │   │   │   ├── power
 314. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/gpio
 315. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30230000
 316. │   │   │   ├── power
 317. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 318. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30230000.gpio
 319. │   │   ├── 30240000.gpio
 320. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30800000.bus
 321. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.spba-bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30800000.spba-bus
 322. │   │   │   ├── consumer:platform:30820000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30820000.spi
 323. │   │   │   ├── consumer:platform:30830000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30830000.spi
 324. │   │   │   ├── consumer:platform:i2c_cam -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:i2c_cam
 325. │   │   │   ├── consumer:platform:pwm-fan -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:pwm-fan
 326. │   │   │   ├── consumer:platform:user_gpios -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:user_gpios
 327. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/gpio-mxc
 328. │   │   │   ├── gpiochip4
 329. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30240000
 330. │   │   │   │   ├── power
 331. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/gpio
 332. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpio@30240000
 333. │   │   │   ├── power
 334. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 335. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30240000.gpio
 336. │   │   ├── 30260000.tmu
 337. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/i.mx8mm_thermal
 338. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/tmu@30260000
 339. │   │   │   ├── power
 340. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 341. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30260000.tmu
 342. │   │   ├── 30280000.watchdog
 343. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx2-wdt
 344. │   │   │   ├── misc
 345. │   │   │   │   └── watchdog
 346. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30280000.watchdog
 347. │   │   │   │       ├── power
 348. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/misc
 349. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/watchdog@30280000
 350. │   │   │   ├── power
 351. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 352. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30280000.watchdog
 353. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30280000.watchdog
 354. │   │   │   └── watchdog
 355. │   │   │       └── watchdog0
 356. │   │   │           ├── device -> ../../../30280000.watchdog
 357. │   │   │           ├── power
 358. │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../class/watchdog
 359. │   │   ├── 302b0000.dma-controller
 360. │   │   │   ├── dma
 361. │   │   │   │   ├── dma1chan0
 362. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 363. │   │   │   │   │   ├── power
 364. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 365. │   │   │   │   ├── dma1chan1
 366. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 367. │   │   │   │   │   ├── power
 368. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 369. │   │   │   │   ├── dma1chan10
 370. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 371. │   │   │   │   │   ├── power
 372. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 373. │   │   │   │   ├── dma1chan11
 374. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 375. │   │   │   │   │   ├── power
 376. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 377. │   │   │   │   ├── dma1chan12
 378. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 379. │   │   │   │   │   ├── power
 380. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 381. │   │   │   │   ├── dma1chan13
 382. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 383. │   │   │   │   │   ├── power
 384. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 385. │   │   │   │   ├── dma1chan14
 386. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 387. │   │   │   │   │   ├── power
 388. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 389. │   │   │   │   ├── dma1chan15
 390. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 391. │   │   │   │   │   ├── power
 392. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 393. │   │   │   │   ├── dma1chan16
 394. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 395. │   │   │   │   │   ├── power
 396. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 397. │   │   │   │   ├── dma1chan17
 398. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 399. │   │   │   │   │   ├── power
 400. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 401. │   │   │   │   ├── dma1chan18
 402. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 403. │   │   │   │   │   ├── power
 404. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 405. │   │   │   │   ├── dma1chan19
 406. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 407. │   │   │   │   │   ├── power
 408. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 409. │   │   │   │   ├── dma1chan2
 410. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 411. │   │   │   │   │   ├── power
 412. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 413. │   │   │   │   ├── dma1chan20
 414. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 415. │   │   │   │   │   ├── power
 416. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 417. │   │   │   │   ├── dma1chan21
 418. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 419. │   │   │   │   │   ├── power
 420. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 421. │   │   │   │   ├── dma1chan22
 422. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 423. │   │   │   │   │   ├── power
 424. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 425. │   │   │   │   ├── dma1chan23
 426. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 427. │   │   │   │   │   ├── power
 428. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 429. │   │   │   │   ├── dma1chan24
 430. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 431. │   │   │   │   │   ├── power
 432. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 433. │   │   │   │   ├── dma1chan25
 434. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 435. │   │   │   │   │   ├── power
 436. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 437. │   │   │   │   ├── dma1chan26
 438. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 439. │   │   │   │   │   ├── power
 440. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 441. │   │   │   │   ├── dma1chan27
 442. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 443. │   │   │   │   │   ├── power
 444. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 445. │   │   │   │   ├── dma1chan28
 446. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 447. │   │   │   │   │   ├── power
 448. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 449. │   │   │   │   ├── dma1chan29
 450. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 451. │   │   │   │   │   ├── power
 452. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 453. │   │   │   │   ├── dma1chan3
 454. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 455. │   │   │   │   │   ├── power
 456. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 457. │   │   │   │   ├── dma1chan30
 458. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 459. │   │   │   │   │   ├── power
 460. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 461. │   │   │   │   ├── dma1chan4
 462. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 463. │   │   │   │   │   ├── power
 464. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 465. │   │   │   │   ├── dma1chan5
 466. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 467. │   │   │   │   │   ├── power
 468. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 469. │   │   │   │   ├── dma1chan6
 470. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 471. │   │   │   │   │   ├── power
 472. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 473. │   │   │   │   ├── dma1chan7
 474. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 475. │   │   │   │   │   ├── power
 476. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 477. │   │   │   │   ├── dma1chan8
 478. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 479. │   │   │   │   │   ├── power
 480. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 481. │   │   │   │   └── dma1chan9
 482. │   │   │   │       ├── device -> ../../../302b0000.dma-controller
 483. │   │   │   │       ├── power
 484. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 485. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-sdma
 486. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/dma-controller@302b0000
 487. │   │   │   ├── power
 488. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 489. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:302b0000.dma-controller
 490. │   │   ├── 302c0000.dma-controller
 491. │   │   │   ├── dma
 492. │   │   │   │   ├── dma0chan0
 493. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 494. │   │   │   │   │   ├── power
 495. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30000000.spba-bus/30050000.sai
 496. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 497. │   │   │   │   ├── dma0chan1
 498. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 499. │   │   │   │   │   ├── power
 500. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30000000.spba-bus/30050000.sai
 501. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 502. │   │   │   │   ├── dma0chan10
 503. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 504. │   │   │   │   │   ├── power
 505. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 506. │   │   │   │   ├── dma0chan11
 507. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 508. │   │   │   │   │   ├── power
 509. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 510. │   │   │   │   ├── dma0chan12
 511. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 512. │   │   │   │   │   ├── power
 513. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 514. │   │   │   │   ├── dma0chan13
 515. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 516. │   │   │   │   │   ├── power
 517. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 518. │   │   │   │   ├── dma0chan14
 519. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 520. │   │   │   │   │   ├── power
 521. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 522. │   │   │   │   ├── dma0chan15
 523. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 524. │   │   │   │   │   ├── power
 525. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 526. │   │   │   │   ├── dma0chan16
 527. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 528. │   │   │   │   │   ├── power
 529. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 530. │   │   │   │   ├── dma0chan17
 531. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 532. │   │   │   │   │   ├── power
 533. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 534. │   │   │   │   ├── dma0chan18
 535. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 536. │   │   │   │   │   ├── power
 537. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 538. │   │   │   │   ├── dma0chan19
 539. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 540. │   │   │   │   │   ├── power
 541. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 542. │   │   │   │   ├── dma0chan2
 543. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 544. │   │   │   │   │   ├── power
 545. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 546. │   │   │   │   ├── dma0chan20
 547. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 548. │   │   │   │   │   ├── power
 549. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 550. │   │   │   │   ├── dma0chan21
 551. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 552. │   │   │   │   │   ├── power
 553. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 554. │   │   │   │   ├── dma0chan22
 555. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 556. │   │   │   │   │   ├── power
 557. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 558. │   │   │   │   ├── dma0chan23
 559. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 560. │   │   │   │   │   ├── power
 561. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 562. │   │   │   │   ├── dma0chan24
 563. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 564. │   │   │   │   │   ├── power
 565. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 566. │   │   │   │   ├── dma0chan25
 567. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 568. │   │   │   │   │   ├── power
 569. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 570. │   │   │   │   ├── dma0chan26
 571. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 572. │   │   │   │   │   ├── power
 573. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 574. │   │   │   │   ├── dma0chan27
 575. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 576. │   │   │   │   │   ├── power
 577. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 578. │   │   │   │   ├── dma0chan28
 579. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 580. │   │   │   │   │   ├── power
 581. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 582. │   │   │   │   ├── dma0chan29
 583. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 584. │   │   │   │   │   ├── power
 585. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 586. │   │   │   │   ├── dma0chan3
 587. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 588. │   │   │   │   │   ├── power
 589. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 590. │   │   │   │   ├── dma0chan30
 591. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 592. │   │   │   │   │   ├── power
 593. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 594. │   │   │   │   ├── dma0chan4
 595. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 596. │   │   │   │   │   ├── power
 597. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 598. │   │   │   │   ├── dma0chan5
 599. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 600. │   │   │   │   │   ├── power
 601. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 602. │   │   │   │   ├── dma0chan6
 603. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 604. │   │   │   │   │   ├── power
 605. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 606. │   │   │   │   ├── dma0chan7
 607. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 608. │   │   │   │   │   ├── power
 609. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 610. │   │   │   │   ├── dma0chan8
 611. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 612. │   │   │   │   │   ├── power
 613. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 614. │   │   │   │   └── dma0chan9
 615. │   │   │   │       ├── device -> ../../../302c0000.dma-controller
 616. │   │   │   │       ├── power
 617. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 618. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-sdma
 619. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/dma-controller@302c0000
 620. │   │   │   ├── power
 621. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 622. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:302c0000.dma-controller
 623. │   │   ├── 30330000.pinctrl
 624. │   │   │   ├── consumer:i2c:0-0032 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--i2c:0-0032
 625. │   │   │   ├── consumer:i2c:4-003c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--i2c:4-003c
 626. │   │   │   ├── consumer:platform:30050000.sai -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30050000.sai
 627. │   │   │   ├── consumer:platform:30280000.watchdog -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30280000.watchdog
 628. │   │   │   ├── consumer:platform:30400000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30400000.bus
 629. │   │   │   ├── consumer:platform:30660000.pwm -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30660000.pwm
 630. │   │   │   ├── consumer:platform:30690000.pwm -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30690000.pwm
 631. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30800000.bus
 632. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.spba-bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30800000.spba-bus
 633. │   │   │   ├── consumer:platform:30820000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30820000.spi
 634. │   │   │   ├── consumer:platform:30830000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30830000.spi
 635. │   │   │   ├── consumer:platform:30860000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30860000.serial
 636. │   │   │   ├── consumer:platform:30880000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30880000.serial
 637. │   │   │   ├── consumer:platform:30890000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30890000.serial
 638. │   │   │   ├── consumer:platform:30a20000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a20000.i2c
 639. │   │   │   ├── consumer:platform:30a30000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a30000.i2c
 640. │   │   │   ├── consumer:platform:30a40000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a40000.i2c
 641. │   │   │   ├── consumer:platform:30a50000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a50000.i2c
 642. │   │   │   ├── consumer:platform:30a60000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a60000.serial
 643. │   │   │   ├── consumer:platform:30b40000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b40000.mmc
 644. │   │   │   ├── consumer:platform:30b50000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b50000.mmc
 645. │   │   │   ├── consumer:platform:30b60000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b60000.mmc
 646. │   │   │   ├── consumer:platform:30be0000.ethernet -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30be0000.ethernet
 647. │   │   │   ├── consumer:platform:32c00000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32c00000.bus
 648. │   │   │   ├── consumer:platform:32e40000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32e40000.usb
 649. │   │   │   ├── consumer:platform:32e50000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32e50000.usb
 650. │   │   │   ├── consumer:platform:33800000.pcie -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:33800000.pcie
 651. │   │   │   ├── consumer:platform:i2c_cam -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:i2c_cam
 652. │   │   │   ├── consumer:platform:lcd0_backlight -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:lcd0_backlight
 653. │   │   │   ├── consumer:spi:spi0.1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--spi:spi0.1
 654. │   │   │   ├── consumer:spi:spi1.1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--spi:spi1.1
 655. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx8mm-pinctrl
 656. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/pinctrl@30330000
 657. │   │   │   ├── power
 658. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 659. │   │   ├── 30340000.iomuxc-gpr
 660. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/iomuxc-gpr@30340000
 661. │   │   │   ├── power
 662. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 663. │   │   ├── 30350000.efuse
 664. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30350000.efuse--platform:30800000.bus
 665. │   │   │   ├── consumer:platform:30be0000.ethernet -> ../../../../virtual/devlink/platform:30350000.efuse--platform:30be0000.ethernet
 666. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx_ocotp
 667. │   │   │   ├── imx-ocotp0
 668. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/efuse@30350000
 669. │   │   │   │   ├── power
 670. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/nvmem
 671. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/efuse@30350000
 672. │   │   │   ├── power
 673. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 674. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30350000.efuse
 675. │   │   ├── 30360000.anatop
 676. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/anatop@30360000
 677. │   │   │   ├── power
 678. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 679. │   │   ├── 30370000.snvs
 680. │   │   │   ├── 30370000.snvs:snvs-rtc-lp
 681. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/snvs_rtc
 682. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/snvs@30370000/snvs-rtc-lp
 683. │   │   │   │   ├── power
 684. │   │   │   │   ├── rtc
 685. │   │   │   │   │   └── rtc0
 686. │   │   │   │   │       ├── alarmtimer.0.auto
 687. │   │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../../bus/platform/drivers/alarmtimer
 688. │   │   │   │   │       │   ├── power
 689. │   │   │   │   │       │   ├── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/platform
 690. │   │   │   │   │       │   └── wakeup
 691. │   │   │   │   │       │       └── wakeup1
 692. │   │   │   │   │       │           ├── device -> ../../../alarmtimer.0.auto
 693. │   │   │   │   │       │           └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/wakeup
 694. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../30370000.snvs:snvs-rtc-lp
 695. │   │   │   │   │       ├── power
 696. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/rtc
 697. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 698. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30370000.snvs:snvs-rtc-lp
 699. │   │   │   │   └── wakeup
 700. │   │   │   │       └── wakeup0
 701. │   │   │   │           ├── device -> ../../../30370000.snvs:snvs-rtc-lp
 702. │   │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../../class/wakeup
 703. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/snvs@30370000
 704. │   │   │   ├── power
 705. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 706. │   │   ├── 30380000.clock-controller
 707. │   │   │   ├── consumer:platform:30050000.sai -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30050000.sai
 708. │   │   │   ├── consumer:platform:30200000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30200000.gpio
 709. │   │   │   ├── consumer:platform:30210000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30210000.gpio
 710. │   │   │   ├── consumer:platform:30220000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30220000.gpio
 711. │   │   │   ├── consumer:platform:30230000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30230000.gpio
 712. │   │   │   ├── consumer:platform:30240000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30240000.gpio
 713. │   │   │   ├── consumer:platform:30260000.tmu -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30260000.tmu
 714. │   │   │   ├── consumer:platform:30280000.watchdog -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30280000.watchdog
 715. │   │   │   ├── consumer:platform:302b0000.dma-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:302b0000.dma-controller
 716. │   │   │   ├── consumer:platform:302c0000.dma-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:302c0000.dma-controller
 717. │   │   │   ├── consumer:platform:30350000.efuse -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30350000.efuse
 718. │   │   │   ├── consumer:platform:30370000.snvs:snvs-rtc-lp -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30370000.snvs:snvs-rtc-lp
 719. │   │   │   ├── consumer:platform:30400000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30400000.bus
 720. │   │   │   ├── consumer:platform:30660000.pwm -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30660000.pwm
 721. │   │   │   ├── consumer:platform:30690000.pwm -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30690000.pwm
 722. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30800000.bus
 723. │   │   │   ├── consumer:platform:30800000.spba-bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30800000.spba-bus
 724. │   │   │   ├── consumer:platform:30820000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30820000.spi
 725. │   │   │   ├── consumer:platform:30830000.spi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30830000.spi
 726. │   │   │   ├── consumer:platform:30860000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30860000.serial
 727. │   │   │   ├── consumer:platform:30880000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30880000.serial
 728. │   │   │   ├── consumer:platform:30890000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30890000.serial
 729. │   │   │   ├── consumer:platform:30900000.crypto -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30900000.crypto
 730. │   │   │   ├── consumer:platform:30a20000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a20000.i2c
 731. │   │   │   ├── consumer:platform:30a30000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a30000.i2c
 732. │   │   │   ├── consumer:platform:30a40000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a40000.i2c
 733. │   │   │   ├── consumer:platform:30a50000.i2c -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a50000.i2c
 734. │   │   │   ├── consumer:platform:30a60000.serial -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a60000.serial
 735. │   │   │   ├── consumer:platform:30aa0000.mailbox -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30aa0000.mailbox
 736. │   │   │   ├── consumer:platform:30b40000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b40000.mmc
 737. │   │   │   ├── consumer:platform:30b50000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b50000.mmc
 738. │   │   │   ├── consumer:platform:30b60000.mmc -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b60000.mmc
 739. │   │   │   ├── consumer:platform:30bd0000.dma-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30bd0000.dma-controller
 740. │   │   │   ├── consumer:platform:30be0000.ethernet -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30be0000.ethernet
 741. │   │   │   ├── consumer:platform:32c00000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32c00000.bus
 742. │   │   │   ├── consumer:platform:32e00000.lcdif -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e00000.lcdif
 743. │   │   │   ├── consumer:platform:32e10000.dsi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e10000.dsi
 744. │   │   │   ├── consumer:platform:32e100a4.dphy -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e100a4.dphy
 745. │   │   │   ├── consumer:platform:32e20000.csi1_bridge -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e20000.csi1_bridge
 746. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28000.blk-ctl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.blk-ctl
 747. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28000.blk-ctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.blk-ctrl
 748. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28000.dispmix-sft-rstn -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.dispmix-sft-rstn
 749. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28004.dispmix-clk-en -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28004.dispmix-clk-en
 750. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28008.dispmix-mipi-rst -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28008.dispmix-mipi-rst
 751. │   │   │   ├── consumer:platform:32e30000.mipi_csi -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e30000.mipi_csi
 752. │   │   │   ├── consumer:platform:32e40000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e40000.usb
 753. │   │   │   ├── consumer:platform:32e50000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e50000.usb
 754. │   │   │   ├── consumer:platform:33000000.dma-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:33000000.dma-controller
 755. │   │   │   ├── consumer:platform:38000000.gpu -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38000000.gpu
 756. │   │   │   ├── consumer:platform:38008000.gpu -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38008000.gpu
 757. │   │   │   ├── consumer:platform:38300000.video-codec -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38300000.video-codec
 758. │   │   │   ├── consumer:platform:38310000.video-codec -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38310000.video-codec
 759. │   │   │   ├── consumer:platform:38320000.vpu_h1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38320000.vpu_h1
 760. │   │   │   ├── consumer:platform:38330000.blk-ctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38330000.blk-ctrl
 761. │   │   │   ├── consumer:platform:3d400000.memory-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:3d400000.memory-controller
 762. │   │   │   ├── consumer:platform:usbphynop1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:usbphynop1
 763. │   │   │   ├── consumer:platform:usbphynop2 -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:usbphynop2
 764. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx8mm-ccm
 765. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/clock-controller@30380000
 766. │   │   │   ├── power
 767. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 768. │   │   ├── 30390000.reset-controller
 769. │   │   │   ├── consumer:platform:33800000.pcie -> ../../../../virtual/devlink/platform:30390000.reset-controller--platform:33800000.pcie
 770. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/reset_imx7
 771. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/reset-controller@30390000
 772. │   │   │   ├── power
 773. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 774. │   │   ├── 303a0000.gpc
 775. │   │   │   ├── consumer:platform:32c00000.bus -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32c00000.bus
 776. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28000.blk-ctl -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e28000.blk-ctl
 777. │   │   │   ├── consumer:platform:32e28000.blk-ctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e28000.blk-ctrl
 778. │   │   │   ├── consumer:platform:32e40000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e40000.usb
 779. │   │   │   ├── consumer:platform:32e50000.usb -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e50000.usb
 780. │   │   │   ├── consumer:platform:33800000.pcie -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:33800000.pcie
 781. │   │   │   ├── consumer:platform:38000000.gpu -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38000000.gpu
 782. │   │   │   ├── consumer:platform:38008000.gpu -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38008000.gpu
 783. │   │   │   ├── consumer:platform:38330000.blk-ctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38330000.blk-ctrl
 784. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-gpcv2
 785. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.0
 786. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 787. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@0
 788. │   │   │   │   ├── power
 789. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 790. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.1
 791. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 792. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@1
 793. │   │   │   │   ├── power
 794. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 795. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.10
 796. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 797. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@10
 798. │   │   │   │   ├── power
 799. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 800. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.11
 801. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 802. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@11
 803. │   │   │   │   ├── power
 804. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 805. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.2
 806. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 807. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@2
 808. │   │   │   │   ├── power
 809. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 810. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.3
 811. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 812. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@3
 813. │   │   │   │   ├── power
 814. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 815. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.4
 816. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 817. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@4
 818. │   │   │   │   ├── power
 819. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 820. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.5
 821. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 822. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@5
 823. │   │   │   │   ├── power
 824. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 825. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.6
 826. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 827. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@6
 828. │   │   │   │   ├── power
 829. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 830. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.7
 831. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 832. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@7
 833. │   │   │   │   ├── power
 834. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 835. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.8
 836. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 837. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@8
 838. │   │   │   │   ├── power
 839. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 840. │   │   │   ├── imx-pgc-domain.9
 841. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-pgc
 842. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000/pgc/power-domain@9
 843. │   │   │   │   ├── power
 844. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 845. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000/gpc@303a0000
 846. │   │   │   ├── power
 847. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 848. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30000000
 849. │   │   ├── power
 850. │   │   └── subsystem -> ../../../../bus/platform
 851. │   ├── 30400000.bus
 852. │   │   ├── 30660000.pwm
 853. │   │   │   ├── consumer:platform:lcd0_backlight -> ../../../../virtual/devlink/platform:30660000.pwm--platform:lcd0_backlight
 854. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/pwm-imx27
 855. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30400000/pwm@30660000
 856. │   │   │   ├── power
 857. │   │   │   ├── pwm
 858. │   │   │   │   └── pwmchip0
 859. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30660000.pwm
 860. │   │   │   │       ├── power
 861. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/pwm
 862. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 863. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30660000.pwm
 864. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30660000.pwm
 865. │   │   ├── 30690000.pwm
 866. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/pwm-imx27
 867. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30400000/pwm@30690000
 868. │   │   │   ├── power
 869. │   │   │   ├── pwm
 870. │   │   │   │   └── pwmchip1
 871. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30690000.pwm
 872. │   │   │   │       ├── power
 873. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/pwm
 874. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 875. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30690000.pwm
 876. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30690000.pwm
 877. │   │   ├── 306a0000.timer
 878. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30400000/timer@306a0000
 879. │   │   │   ├── power
 880. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 881. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30400000
 882. │   │   ├── power
 883. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 884. │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30400000.bus
 885. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30400000.bus
 886. │   ├── 30800000.bus
 887. │   │   ├── 30800000.spba-bus
 888. │   │   │   ├── 30820000.spi
 889. │   │   │   │   ├── dma:rx -> ../../30bd0000.dma-controller/dma/dma2chan1
 890. │   │   │   │   ├── dma:tx -> ../../30bd0000.dma-controller/dma/dma2chan0
 891. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/spi_imx
 892. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30820000
 893. │   │   │   │   ├── power
 894. │   │   │   │   ├── spi_master
 895. │   │   │   │   │   └── spi0
 896. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../30820000.spi
 897. │   │   │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30820000
 898. │   │   │   │   │       ├── power
 899. │   │   │   │   │       ├── spi0.0
 900. │   │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30820000/m25p80@0
 901. │   │   │   │   │       │   ├── power
 902. │   │   │   │   │       │   ├── statistics
 903. │   │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/spi
 904. │   │   │   │   │       ├── spi0.1
 905. │   │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30820000/can@1
 906. │   │   │   │   │       │   ├── power
 907. │   │   │   │   │       │   ├── statistics
 908. │   │   │   │   │       │   ├── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/spi
 909. │   │   │   │   │       │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--spi:spi0.1
 910. │   │   │   │   │       │   └── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--spi:spi0.1
 911. │   │   │   │   │       ├── statistics
 912. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/spi_master
 913. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 914. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30820000.spi
 915. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30820000.spi
 916. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30820000.spi
 917. │   │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30820000.spi
 918. │   │   │   ├── 30830000.spi
 919. │   │   │   │   ├── dma:rx -> ../../30bd0000.dma-controller/dma/dma2chan3
 920. │   │   │   │   ├── dma:tx -> ../../30bd0000.dma-controller/dma/dma2chan2
 921. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/spi_imx
 922. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30830000
 923. │   │   │   │   ├── power
 924. │   │   │   │   ├── spi_master
 925. │   │   │   │   │   └── spi1
 926. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../30830000.spi
 927. │   │   │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30830000
 928. │   │   │   │   │       ├── power
 929. │   │   │   │   │       ├── spi1.0
 930. │   │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30830000/m25p80@0
 931. │   │   │   │   │       │   ├── power
 932. │   │   │   │   │       │   ├── statistics
 933. │   │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/spi
 934. │   │   │   │   │       ├── spi1.1
 935. │   │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/spi@30830000/can@1
 936. │   │   │   │   │       │   ├── power
 937. │   │   │   │   │       │   ├── statistics
 938. │   │   │   │   │       │   ├── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/spi
 939. │   │   │   │   │       │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--spi:spi1.1
 940. │   │   │   │   │       │   └── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--spi:spi1.1
 941. │   │   │   │   │       ├── statistics
 942. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/spi_master
 943. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 944. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30830000.spi
 945. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30830000.spi
 946. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30830000.spi
 947. │   │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30830000.spi
 948. │   │   │   ├── 30860000.serial
 949. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-uart
 950. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/serial@30860000
 951. │   │   │   │   ├── power
 952. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 953. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30860000.serial
 954. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30860000.serial
 955. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30860000.serial
 956. │   │   │   │   └── tty
 957. │   │   │   │       └── ttymxc0
 958. │   │   │   │           ├── device -> ../../../30860000.serial
 959. │   │   │   │           ├── power
 960. │   │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../../class/tty
 961. │   │   │   ├── 30880000.serial
 962. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-uart
 963. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/serial@30880000
 964. │   │   │   │   ├── power
 965. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 966. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30880000.serial
 967. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30880000.serial
 968. │   │   │   │   └── tty
 969. │   │   │   │       └── ttymxc2
 970. │   │   │   │           ├── device -> ../../../30880000.serial
 971. │   │   │   │           ├── power
 972. │   │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../../class/tty
 973. │   │   │   ├── 30890000.serial
 974. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/imx-uart
 975. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000/serial@30890000
 976. │   │   │   │   ├── power
 977. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 978. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30890000.serial
 979. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30890000.serial
 980. │   │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30890000.serial
 981. │   │   │   │   └── tty
 982. │   │   │   │       └── ttymxc1
 983. │   │   │   │           ├── device -> ../../../30890000.serial
 984. │   │   │   │           ├── power
 985. │   │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../../class/tty
 986. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/spba-bus@30800000
 987. │   │   │   ├── power
 988. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 989. │   │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30800000.spba-bus
 990. │   │   │   ├── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30800000.spba-bus
 991. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30800000.spba-bus
 992. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30800000.spba-bus
 993. │   │   ├── 30900000.crypto
 994. │   │   │   ├── 30901000.jr
 995. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/caam_jr
 996. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/crypto@30900000/jr@1000
 997. │   │   │   │   ├── power
 998. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 999. │   │   │   ├── 30902000.jr
 1000. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/caam_jr
 1001. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/crypto@30900000/jr@2000
 1002. │   │   │   │   ├── power
 1003. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 1004. │   │   │   ├── 30903000.jr
 1005. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/caam_jr
 1006. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/crypto@30900000/jr@3000
 1007. │   │   │   │   ├── power
 1008. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 1009. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/caam
 1010. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/crypto@30900000
 1011. │   │   │   ├── power
 1012. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1013. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30900000.crypto
 1014. │   │   ├── 30a20000.i2c
 1015. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-i2c
 1016. │   │   │   ├── i2c-0
 1017. │   │   │   │   ├── 0-0031
 1018. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000/pmic@31
 1019. │   │   │   │   │   ├── power
 1020. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1021. │   │   │   │   ├── 0-0032
 1022. │   │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../../bus/i2c/drivers/rtc-rs5c372
 1023. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000/rtc@32
 1024. │   │   │   │   │   ├── power
 1025. │   │   │   │   │   ├── rtc
 1026. │   │   │   │   │   │   └── rtc1
 1027. │   │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../0-0032
 1028. │   │   │   │   │   │       ├── power
 1029. │   │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../../class/rtc
 1030. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1031. │   │   │   │   │   └── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--i2c:0-0032
 1032. │   │   │   │   ├── 0-0033
 1033. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000/pmic@33
 1034. │   │   │   │   │   ├── power
 1035. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1036. │   │   │   │   ├── 0-0071
 1037. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000/tmp103@71
 1038. │   │   │   │   │   ├── power
 1039. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1040. │   │   │   │   ├── device -> ../../30a20000.i2c
 1041. │   │   │   │   ├── i2c-dev
 1042. │   │   │   │   │   └── i2c-0
 1043. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../i2c-0
 1044. │   │   │   │   │       ├── power
 1045. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/i2c-dev
 1046. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000
 1047. │   │   │   │   ├── power
 1048. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/i2c
 1049. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a20000
 1050. │   │   │   ├── power
 1051. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1052. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a20000.i2c
 1053. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a20000.i2c
 1054. │   │   ├── 30a30000.i2c
 1055. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-i2c
 1056. │   │   │   ├── i2c-1
 1057. │   │   │   │   ├── device -> ../../30a30000.i2c
 1058. │   │   │   │   ├── i2c-dev
 1059. │   │   │   │   │   └── i2c-1
 1060. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../i2c-1
 1061. │   │   │   │   │       ├── power
 1062. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/i2c-dev
 1063. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a30000
 1064. │   │   │   │   ├── power
 1065. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/i2c
 1066. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a30000
 1067. │   │   │   ├── power
 1068. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1069. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a30000.i2c
 1070. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a30000.i2c
 1071. │   │   ├── 30a40000.i2c
 1072. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-i2c
 1073. │   │   │   ├── i2c-2
 1074. │   │   │   │   ├── 2-000a
 1075. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/sgtl5000@0a
 1076. │   │   │   │   │   ├── power
 1077. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1078. │   │   │   │   │   ├── supplier:platform:regulators:vcc_1v8_aud_regulator -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:regulators:vcc_1v8_aud_regulator--i2c:2-000a
 1079. │   │   │   │   │   └── supplier:platform:regulators:vcc_3v3_aud_regulator -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:regulators:vcc_3v3_aud_regulator--i2c:2-000a
 1080. │   │   │   │   ├── 2-0038
 1081. │   │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../../bus/i2c/drivers/edt_ft5x06
 1082. │   │   │   │   │   ├── input
 1083. │   │   │   │   │   │   └── input0
 1084. │   │   │   │   │   │       ├── capabilities
 1085. │   │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../2-0038
 1086. │   │   │   │   │   │       ├── event0
 1087. │   │   │   │   │   │       │   ├── device -> ../../input0
 1088. │   │   │   │   │   │       │   ├── power
 1089. │   │   │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../class/input
 1090. │   │   │   │   │   │       ├── id
 1091. │   │   │   │   │   │       ├── power
 1092. │   │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../../class/input
 1093. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/edt-ft5x06@38
 1094. │   │   │   │   │   ├── power
 1095. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1096. │   │   │   │   │   ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-0038
 1097. │   │   │   │   │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0038
 1098. │   │   │   │   ├── 2-0050
 1099. │   │   │   │   │   ├── 2-00501
 1100. │   │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/module_eeprom@0x50
 1101. │   │   │   │   │   │   ├── power
 1102. │   │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/nvmem
 1103. │   │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../../bus/i2c/drivers/at24
 1104. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/module_eeprom@0x50
 1105. │   │   │   │   │   ├── power
 1106. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1107. │   │   │   │   │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0050
 1108. │   │   │   │   ├── 2-005d
 1109. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/gt911@5d
 1110. │   │   │   │   │   ├── power
 1111. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1112. │   │   │   │   │   └── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-005d
 1113. │   │   │   │   ├── 2-0074
 1114. │   │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../../bus/i2c/drivers/pca953x
 1115. │   │   │   │   │   ├── gpiochip5
 1116. │   │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/pca@74
 1117. │   │   │   │   │   │   ├── power
 1118. │   │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/gpio
 1119. │   │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000/pca@74
 1120. │   │   │   │   │   ├── power
 1121. │   │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../../bus/i2c
 1122. │   │   │   │   │   ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--i2c:2-0074
 1123. │   │   │   │   │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--i2c:2-0074
 1124. │   │   │   │   ├── device -> ../../30a40000.i2c
 1125. │   │   │   │   ├── i2c-dev
 1126. │   │   │   │   │   └── i2c-2
 1127. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../i2c-2
 1128. │   │   │   │   │       ├── power
 1129. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/i2c-dev
 1130. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000
 1131. │   │   │   │   ├── power
 1132. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/i2c
 1133. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a40000
 1134. │   │   │   ├── power
 1135. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1136. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a40000.i2c
 1137. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a40000.i2c
 1138. │   │   ├── 30a50000.i2c
 1139. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-i2c
 1140. │   │   │   ├── i2c-3
 1141. │   │   │   │   ├── device -> ../../30a50000.i2c
 1142. │   │   │   │   ├── i2c-dev
 1143. │   │   │   │   │   └── i2c-3
 1144. │   │   │   │   │       ├── device -> ../../../i2c-3
 1145. │   │   │   │   │       ├── power
 1146. │   │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../class/i2c-dev
 1147. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a50000
 1148. │   │   │   │   ├── power
 1149. │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../bus/i2c
 1150. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/i2c@30a50000
 1151. │   │   │   ├── power
 1152. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1153. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a50000.i2c
 1154. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a50000.i2c
 1155. │   │   ├── 30a60000.serial
 1156. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-uart
 1157. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/serial@30a60000
 1158. │   │   │   ├── power
 1159. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1160. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30a60000.serial
 1161. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30a60000.serial
 1162. │   │   │   └── tty
 1163. │   │   │       └── ttymxc3
 1164. │   │   │           ├── device -> ../../../30a60000.serial
 1165. │   │   │           ├── power
 1166. │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../class/tty
 1167. │   │   ├── 30aa0000.mailbox
 1168. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx_mu
 1169. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/mailbox@30aa0000
 1170. │   │   │   ├── power
 1171. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1172. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30aa0000.mailbox
 1173. │   │   ├── 30b40000.mmc
 1174. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/sdhci-esdhc-imx
 1175. │   │   │   ├── leds
 1176. │   │   │   │   └── mmc0::
 1177. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b40000.mmc
 1178. │   │   │   │       ├── power
 1179. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/leds
 1180. │   │   │   ├── mmc_host
 1181. │   │   │   │   └── mmc0
 1182. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b40000.mmc
 1183. │   │   │   │       ├── mmc0:0001
 1184. │   │   │   │       │   ├── block
 1185. │   │   │   │       │   │   └── mmcblk0
 1186. │   │   │   │       │   │       ├── bdi -> ../../../../../../../../../virtual/bdi/179:0
 1187. │   │   │   │       │   │       ├── device -> ../../../mmc0:0001
 1188. │   │   │   │       │   │       ├── holders
 1189. │   │   │   │       │   │       ├── integrity
 1190. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk0boot0
 1191. │   │   │   │       │   │       │   ├── bdi -> ../../../../../../../../../../virtual/bdi/179:32
 1192. │   │   │   │       │   │       │   ├── device -> ../../mmcblk0
 1193. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1194. │   │   │   │       │   │       │   ├── integrity
 1195. │   │   │   │       │   │       │   ├── mq
 1196. │   │   │   │       │   │       │   │   └── 0
 1197. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu0
 1198. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu1
 1199. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu2
 1200. │   │   │   │       │   │       │   │       └── cpu3
 1201. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1202. │   │   │   │       │   │       │   ├── queue
 1203. │   │   │   │       │   │       │   │   └── iosched
 1204. │   │   │   │       │   │       │   ├── slaves
 1205. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1206. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk0boot1
 1207. │   │   │   │       │   │       │   ├── bdi -> ../../../../../../../../../../virtual/bdi/179:64
 1208. │   │   │   │       │   │       │   ├── device -> ../../mmcblk0
 1209. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1210. │   │   │   │       │   │       │   ├── integrity
 1211. │   │   │   │       │   │       │   ├── mq
 1212. │   │   │   │       │   │       │   │   └── 0
 1213. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu0
 1214. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu1
 1215. │   │   │   │       │   │       │   │       ├── cpu2
 1216. │   │   │   │       │   │       │   │       └── cpu3
 1217. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1218. │   │   │   │       │   │       │   ├── queue
 1219. │   │   │   │       │   │       │   │   └── iosched
 1220. │   │   │   │       │   │       │   ├── slaves
 1221. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1222. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk0p1
 1223. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1224. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1225. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1226. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk0p2
 1227. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1228. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1229. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1230. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk0p3
 1231. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1232. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1233. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1234. │   │   │   │       │   │       ├── mq
 1235. │   │   │   │       │   │       │   └── 0
 1236. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu0
 1237. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu1
 1238. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu2
 1239. │   │   │   │       │   │       │       └── cpu3
 1240. │   │   │   │       │   │       ├── power
 1241. │   │   │   │       │   │       ├── queue
 1242. │   │   │   │       │   │       │   └── iosched
 1243. │   │   │   │       │   │       ├── slaves
 1244. │   │   │   │       │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../../../class/block
 1245. │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../bus/mmc/drivers/mmcblk
 1246. │   │   │   │       │   ├── mmcblk0rpmb
 1247. │   │   │   │       │   │   ├── power
 1248. │   │   │   │       │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/mmc_rpmb
 1249. │   │   │   │       │   ├── power
 1250. │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/mmc
 1251. │   │   │   │       ├── power
 1252. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/mmc_host
 1253. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/mmc@30b40000
 1254. │   │   │   ├── power
 1255. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1256. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b40000.mmc
 1257. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b40000.mmc
 1258. │   │   ├── 30b50000.mmc
 1259. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/sdhci-esdhc-imx
 1260. │   │   │   ├── leds
 1261. │   │   │   │   └── mmc1::
 1262. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b50000.mmc
 1263. │   │   │   │       ├── power
 1264. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/leds
 1265. │   │   │   ├── mmc_host
 1266. │   │   │   │   └── mmc1
 1267. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b50000.mmc
 1268. │   │   │   │       ├── mmc1:e624
 1269. │   │   │   │       │   ├── block
 1270. │   │   │   │       │   │   └── mmcblk1
 1271. │   │   │   │       │   │       ├── bdi -> ../../../../../../../../../virtual/bdi/179:96
 1272. │   │   │   │       │   │       ├── device -> ../../../mmc1:e624
 1273. │   │   │   │       │   │       ├── holders
 1274. │   │   │   │       │   │       ├── integrity
 1275. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk1p1
 1276. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1277. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1278. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1279. │   │   │   │       │   │       ├── mmcblk1p2
 1280. │   │   │   │       │   │       │   ├── holders
 1281. │   │   │   │       │   │       │   ├── power
 1282. │   │   │   │       │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../../../class/block
 1283. │   │   │   │       │   │       ├── mq
 1284. │   │   │   │       │   │       │   └── 0
 1285. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu0
 1286. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu1
 1287. │   │   │   │       │   │       │       ├── cpu2
 1288. │   │   │   │       │   │       │       └── cpu3
 1289. │   │   │   │       │   │       ├── power
 1290. │   │   │   │       │   │       ├── queue
 1291. │   │   │   │       │   │       │   └── iosched
 1292. │   │   │   │       │   │       ├── slaves
 1293. │   │   │   │       │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../../../../class/block
 1294. │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../bus/mmc/drivers/mmcblk
 1295. │   │   │   │       │   ├── power
 1296. │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/mmc
 1297. │   │   │   │       ├── power
 1298. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/mmc_host
 1299. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/mmc@30b50000
 1300. │   │   │   ├── power
 1301. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1302. │   │   │   ├── supplier:platform:30210000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:30b50000.mmc
 1303. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b50000.mmc
 1304. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b50000.mmc
 1305. │   │   │   ├── supplier:platform:regulators:regulator-usdhc2 -> ../../../../virtual/devlink/platform:regulators:regulator-usdhc2--platform:30b50000.mmc
 1306. │   │   │   └── supplier:regulator:regulator.4 -> ../../../../virtual/devlink/regulator:regulator.4--platform:30b50000.mmc
 1307. │   │   ├── 30b60000.mmc
 1308. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/sdhci-esdhc-imx
 1309. │   │   │   ├── leds
 1310. │   │   │   │   └── mmc2::
 1311. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b60000.mmc
 1312. │   │   │   │       ├── power
 1313. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/leds
 1314. │   │   │   ├── mmc_host
 1315. │   │   │   │   └── mmc2
 1316. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30b60000.mmc
 1317. │   │   │   │       ├── mmc2:0001
 1318. │   │   │   │       │   ├── mmc2:0001:1
 1319. │   │   │   │       │   │   ├── power
 1320. │   │   │   │       │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/sdio
 1321. │   │   │   │       │   ├── mmc2:0001:2
 1322. │   │   │   │       │   │   ├── power
 1323. │   │   │   │       │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/sdio
 1324. │   │   │   │       │   ├── mmc2:0001:3
 1325. │   │   │   │       │   │   ├── power
 1326. │   │   │   │       │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/sdio
 1327. │   │   │   │       │   ├── power
 1328. │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/mmc
 1329. │   │   │   │       ├── power
 1330. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/mmc_host
 1331. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/mmc@30b60000
 1332. │   │   │   ├── power
 1333. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1334. │   │   │   ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:30b60000.mmc
 1335. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30b60000.mmc
 1336. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30b60000.mmc
 1337. │   │   ├── 30bd0000.dma-controller
 1338. │   │   │   ├── dma
 1339. │   │   │   │   ├── dma2chan0
 1340. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1341. │   │   │   │   │   ├── power
 1342. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30800000.spba-bus/30820000.spi
 1343. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1344. │   │   │   │   ├── dma2chan1
 1345. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1346. │   │   │   │   │   ├── power
 1347. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30800000.spba-bus/30820000.spi
 1348. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1349. │   │   │   │   ├── dma2chan10
 1350. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1351. │   │   │   │   │   ├── power
 1352. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1353. │   │   │   │   ├── dma2chan11
 1354. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1355. │   │   │   │   │   ├── power
 1356. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1357. │   │   │   │   ├── dma2chan12
 1358. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1359. │   │   │   │   │   ├── power
 1360. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1361. │   │   │   │   ├── dma2chan13
 1362. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1363. │   │   │   │   │   ├── power
 1364. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1365. │   │   │   │   ├── dma2chan14
 1366. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1367. │   │   │   │   │   ├── power
 1368. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1369. │   │   │   │   ├── dma2chan15
 1370. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1371. │   │   │   │   │   ├── power
 1372. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1373. │   │   │   │   ├── dma2chan16
 1374. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1375. │   │   │   │   │   ├── power
 1376. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1377. │   │   │   │   ├── dma2chan17
 1378. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1379. │   │   │   │   │   ├── power
 1380. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1381. │   │   │   │   ├── dma2chan18
 1382. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1383. │   │   │   │   │   ├── power
 1384. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1385. │   │   │   │   ├── dma2chan19
 1386. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1387. │   │   │   │   │   ├── power
 1388. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1389. │   │   │   │   ├── dma2chan2
 1390. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1391. │   │   │   │   │   ├── power
 1392. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30800000.spba-bus/30830000.spi
 1393. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1394. │   │   │   │   ├── dma2chan20
 1395. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1396. │   │   │   │   │   ├── power
 1397. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1398. │   │   │   │   ├── dma2chan21
 1399. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1400. │   │   │   │   │   ├── power
 1401. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1402. │   │   │   │   ├── dma2chan22
 1403. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1404. │   │   │   │   │   ├── power
 1405. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1406. │   │   │   │   ├── dma2chan23
 1407. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1408. │   │   │   │   │   ├── power
 1409. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1410. │   │   │   │   ├── dma2chan24
 1411. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1412. │   │   │   │   │   ├── power
 1413. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1414. │   │   │   │   ├── dma2chan25
 1415. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1416. │   │   │   │   │   ├── power
 1417. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1418. │   │   │   │   ├── dma2chan26
 1419. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1420. │   │   │   │   │   ├── power
 1421. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1422. │   │   │   │   ├── dma2chan27
 1423. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1424. │   │   │   │   │   ├── power
 1425. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1426. │   │   │   │   ├── dma2chan28
 1427. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1428. │   │   │   │   │   ├── power
 1429. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1430. │   │   │   │   ├── dma2chan29
 1431. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1432. │   │   │   │   │   ├── power
 1433. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1434. │   │   │   │   ├── dma2chan3
 1435. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1436. │   │   │   │   │   ├── power
 1437. │   │   │   │   │   ├── slave -> ../../../30800000.spba-bus/30830000.spi
 1438. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1439. │   │   │   │   ├── dma2chan30
 1440. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1441. │   │   │   │   │   ├── power
 1442. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1443. │   │   │   │   ├── dma2chan4
 1444. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1445. │   │   │   │   │   ├── power
 1446. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1447. │   │   │   │   ├── dma2chan5
 1448. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1449. │   │   │   │   │   ├── power
 1450. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1451. │   │   │   │   ├── dma2chan6
 1452. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1453. │   │   │   │   │   ├── power
 1454. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1455. │   │   │   │   ├── dma2chan7
 1456. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1457. │   │   │   │   │   ├── power
 1458. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1459. │   │   │   │   ├── dma2chan8
 1460. │   │   │   │   │   ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1461. │   │   │   │   │   ├── power
 1462. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1463. │   │   │   │   └── dma2chan9
 1464. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30bd0000.dma-controller
 1465. │   │   │   │       ├── power
 1466. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/dma
 1467. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx-sdma
 1468. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/dma-controller@30bd0000
 1469. │   │   │   ├── power
 1470. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1471. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30bd0000.dma-controller
 1472. │   │   ├── 30be0000.ethernet
 1473. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/fec
 1474. │   │   │   ├── mdio_bus
 1475. │   │   │   │   └── 30be0000.ethernet-1
 1476. │   │   │   │       ├── 30be0000.ethernet-1:01
 1477. │   │   │   │       │   ├── attached_dev -> ../../../net/eth0
 1478. │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../bus/mdio_bus/drivers/Generic PHY
 1479. │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/ethernet@30be0000/mdio/ethernet-phy@1
 1480. │   │   │   │       │   ├── power
 1481. │   │   │   │       │   ├── statistics
 1482. │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/mdio_bus
 1483. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30be0000.ethernet
 1484. │   │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/ethernet@30be0000/mdio
 1485. │   │   │   │       ├── power
 1486. │   │   │   │       ├── statistics
 1487. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/mdio_bus
 1488. │   │   │   ├── net
 1489. │   │   │   │   └── eth0
 1490. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30be0000.ethernet
 1491. │   │   │   │       ├── phydev -> ../../mdio_bus/30be0000.ethernet-1/30be0000.ethernet-1:01
 1492. │   │   │   │       ├── power
 1493. │   │   │   │       ├── queues
 1494. │   │   │   │       │   ├── rx-0
 1495. │   │   │   │       │   ├── rx-1
 1496. │   │   │   │       │   ├── rx-2
 1497. │   │   │   │       │   ├── tx-0
 1498. │   │   │   │       │   │   └── byte_queue_limits
 1499. │   │   │   │       │   ├── tx-1
 1500. │   │   │   │       │   │   └── byte_queue_limits
 1501. │   │   │   │       │   └── tx-2
 1502. │   │   │   │       │       └── byte_queue_limits
 1503. │   │   │   │       ├── statistics
 1504. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/net
 1505. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000/ethernet@30be0000
 1506. │   │   │   ├── power
 1507. │   │   │   ├── ptp
 1508. │   │   │   │   └── ptp0
 1509. │   │   │   │       ├── device -> ../../../30be0000.ethernet
 1510. │   │   │   │       ├── power
 1511. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../class/ptp
 1512. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1513. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30be0000.ethernet
 1514. │   │   │   ├── supplier:platform:30350000.efuse -> ../../../../virtual/devlink/platform:30350000.efuse--platform:30be0000.ethernet
 1515. │   │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30be0000.ethernet
 1516. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@30800000
 1517. │   │   ├── power
 1518. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1519. │   │   ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:30800000.bus
 1520. │   │   ├── supplier:platform:30210000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30210000.gpio--platform:30800000.bus
 1521. │   │   ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:30800000.bus
 1522. │   │   ├── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:30800000.bus
 1523. │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:30800000.bus
 1524. │   │   ├── supplier:platform:30350000.efuse -> ../../../virtual/devlink/platform:30350000.efuse--platform:30800000.bus
 1525. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:30800000.bus
 1526. │   ├── 32c00000.bus
 1527. │   │   ├── 32e00000.lcdif
 1528. │   │   │   ├── consumer:platform:32e10000.dsi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e00000.lcdif--platform:32e10000.dsi
 1529. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/lcdif@32e00000
 1530. │   │   │   ├── power
 1531. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1532. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e00000.lcdif
 1533. │   │   │   ├── supplier:platform:32e10000.dsi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e10000.dsi--platform:32e00000.lcdif
 1534. │   │   │   └── supplier:platform:32e28000.blk-ctl -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e00000.lcdif
 1535. │   │   ├── 32e10000.dsi
 1536. │   │   │   ├── consumer:platform:32e00000.lcdif -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e10000.dsi--platform:32e00000.lcdif
 1537. │   │   │   ├── consumer:platform:panel@0 -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e10000.dsi--platform:panel@0
 1538. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/dsi@32e10000
 1539. │   │   │   ├── power
 1540. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1541. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e10000.dsi
 1542. │   │   │   ├── supplier:platform:32e00000.lcdif -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e00000.lcdif--platform:32e10000.dsi
 1543. │   │   │   ├── supplier:platform:32e100a4.dphy -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e100a4.dphy--platform:32e10000.dsi
 1544. │   │   │   ├── supplier:platform:32e28000.blk-ctl -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e10000.dsi
 1545. │   │   │   └── supplier:platform:panel@0 -> ../../../../virtual/devlink/platform:panel@0--platform:32e10000.dsi
 1546. │   │   ├── 32e100a4.dphy
 1547. │   │   │   ├── consumer:platform:32e10000.dsi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e100a4.dphy--platform:32e10000.dsi
 1548. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/dphy@32e100a4
 1549. │   │   │   ├── power
 1550. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1551. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e100a4.dphy
 1552. │   │   │   └── supplier:platform:32e28000.blk-ctl -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e100a4.dphy
 1553. │   │   ├── 32e20000.csi1_bridge
 1554. │   │   │   ├── consumer:platform:32e30000.mipi_csi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e20000.csi1_bridge--platform:32e30000.mipi_csi
 1555. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/csi1_bridge@32e20000
 1556. │   │   │   ├── power
 1557. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1558. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e20000.csi1_bridge
 1559. │   │   │   └── supplier:platform:32e30000.mipi_csi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e30000.mipi_csi--platform:32e20000.csi1_bridge
 1560. │   │   ├── 32e28000.blk-ctl
 1561. │   │   │   ├── consumer:platform:32e00000.lcdif -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e00000.lcdif
 1562. │   │   │   ├── consumer:platform:32e10000.dsi -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e10000.dsi
 1563. │   │   │   ├── consumer:platform:32e100a4.dphy -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e28000.blk-ctl--platform:32e100a4.dphy
 1564. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/blk-ctl@32e28000
 1565. │   │   │   ├── power
 1566. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1567. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.blk-ctl
 1568. │   │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e28000.blk-ctl
 1569. │   │   ├── 32e28000.blk-ctrl
 1570. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx8m-blk-ctrl
 1571. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/blk-ctrl@32e28000
 1572. │   │   │   ├── power
 1573. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1574. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e28000.blk-ctrl
 1575. │   │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e28000.blk-ctrl
 1576. │   │   ├── 32e28000.display-gpr
 1577. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/display-gpr@32e28000
 1578. │   │   │   ├── power
 1579. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1580. │   │   ├── 32e30000.mipi_csi
 1581. │   │   │   ├── consumer:i2c:4-003c -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e30000.mipi_csi--i2c:4-003c
 1582. │   │   │   ├── consumer:platform:32e20000.csi1_bridge -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e30000.mipi_csi--platform:32e20000.csi1_bridge
 1583. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/mipi_csi@32e30000
 1584. │   │   │   ├── power
 1585. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1586. │   │   │   ├── supplier:i2c:4-003c -> ../../../../virtual/devlink/i2c:4-003c--platform:32e30000.mipi_csi
 1587. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e30000.mipi_csi
 1588. │   │   │   └── supplier:platform:32e20000.csi1_bridge -> ../../../../virtual/devlink/platform:32e20000.csi1_bridge--platform:32e30000.mipi_csi
 1589. │   │   ├── 32e40000.usb
 1590. │   │   │   ├── ci_hdrc.0
 1591. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/ci_hdrc
 1592. │   │   │   │   ├── gadget.0
 1593. │   │   │   │   │   ├── power
 1594. │   │   │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../bus/gadget
 1595. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e40000
 1596. │   │   │   │   ├── power
 1597. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 1598. │   │   │   │   └── udc
 1599. │   │   │   │       └── ci_hdrc.0
 1600. │   │   │   │           ├── device -> ../../../ci_hdrc.0
 1601. │   │   │   │           ├── power
 1602. │   │   │   │           └── subsystem -> ../../../../../../../../class/udc
 1603. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx_usb
 1604. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e40000
 1605. │   │   │   ├── power
 1606. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1607. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32e40000.usb
 1608. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e40000.usb
 1609. │   │   │   ├── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e40000.usb
 1610. │   │   │   └── supplier:platform:usbphynop1 -> ../../../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:32e40000.usb
 1611. │   │   ├── 32e40200.usbmisc
 1612. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/usbmisc_imx
 1613. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usbmisc@32e40200
 1614. │   │   │   ├── power
 1615. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1616. │   │   ├── 32e50000.usb
 1617. │   │   │   ├── ci_hdrc.1
 1618. │   │   │   │   ├── driver -> ../../../../../../bus/platform/drivers/ci_hdrc
 1619. │   │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e50000
 1620. │   │   │   │   ├── power
 1621. │   │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../../bus/platform
 1622. │   │   │   │   └── usb1
 1623. │   │   │   │       ├── 1-0:1.0
 1624. │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../bus/usb/drivers/hub
 1625. │   │   │   │       │   ├── ep_81
 1626. │   │   │   │       │   │   └── power
 1627. │   │   │   │       │   ├── of_node -> ../../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e50000
 1628. │   │   │   │       │   ├── power
 1629. │   │   │   │       │   ├── subsystem -> ../../../../../../../../bus/usb
 1630. │   │   │   │       │   └── usb1-port1
 1631. │   │   │   │       │       ├── device -> ../../1-1
 1632. │   │   │   │       │       └── power
 1633. │   │   │   │       ├── 1-1
 1634. │   │   │   │       │   ├── 1-1:1.0
 1635. │   │   │   │       │   │   ├── 1-1-port1
 1636. │   │   │   │       │   │   │   └── power
 1637. │   │   │   │       │   │   ├── 1-1-port2
 1638. │   │   │   │       │   │   │   └── power
 1639. │   │   │   │       │   │   ├── 1-1-port3
 1640. │   │   │   │       │   │   │   └── power
 1641. │   │   │   │       │   │   ├── 1-1-port4
 1642. │   │   │   │       │   │   │   └── power
 1643. │   │   │   │       │   │   ├── driver -> ../../../../../../../../../bus/usb/drivers/hub
 1644. │   │   │   │       │   │   ├── ep_81
 1645. │   │   │   │       │   │   │   └── power
 1646. │   │   │   │       │   │   ├── power
 1647. │   │   │   │       │   │   └── subsystem -> ../../../../../../../../../bus/usb
 1648. │   │   │   │       │   ├── driver -> ../../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
 1649. │   │   │   │       │   ├── ep_00
 1650. │   │   │   │       │   │   └── power
 1651. │   │   │   │       │   ├── port -> ../1-0:1.0/usb1-port1
 1652. │   │   │   │       │   ├── power
 1653. │   │   │   │       │   └── subsystem -> ../../../../../../../../bus/usb
 1654. │   │   │   │       ├── driver -> ../../../../../../../bus/usb/drivers/usb
 1655. │   │   │   │       ├── ep_00
 1656. │   │   │   │       │   └── power
 1657. │   │   │   │       ├── of_node -> ../../../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e50000
 1658. │   │   │   │       ├── power
 1659. │   │   │   │       └── subsystem -> ../../../../../../../bus/usb
 1660. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/imx_usb
 1661. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usb@32e50000
 1662. │   │   │   ├── power
 1663. │   │   │   ├── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1664. │   │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32e50000.usb
 1665. │   │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32e50000.usb
 1666. │   │   │   ├── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32e50000.usb
 1667. │   │   │   └── supplier:platform:usbphynop2 -> ../../../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:32e50000.usb
 1668. │   │   ├── 32e50200.usbmisc
 1669. │   │   │   ├── driver -> ../../../../../bus/platform/drivers/usbmisc_imx
 1670. │   │   │   ├── of_node -> ../../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000/usbmisc@32e50200
 1671. │   │   │   ├── power
 1672. │   │   │   └── subsystem -> ../../../../../bus/platform
 1673. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/bus@32c00000
 1674. │   │   ├── power
 1675. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1676. │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:32c00000.bus
 1677. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:32c00000.bus
 1678. │   │   ├── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:32c00000.bus
 1679. │   │   ├── supplier:platform:usbphynop1 -> ../../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:32c00000.bus
 1680. │   │   └── supplier:platform:usbphynop2 -> ../../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:32c00000.bus
 1681. │   ├── 33000000.dma-controller
 1682. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/dma-controller@33000000
 1683. │   │   ├── power
 1684. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1685. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:33000000.dma-controller
 1686. │   ├── 33800000.pcie
 1687. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/pcie@33800000
 1688. │   │   ├── power
 1689. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1690. │   │   ├── supplier:platform:30220000.gpio -> ../../../virtual/devlink/platform:30220000.gpio--platform:33800000.pcie
 1691. │   │   ├── supplier:platform:30330000.pinctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:30330000.pinctrl--platform:33800000.pcie
 1692. │   │   ├── supplier:platform:30390000.reset-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30390000.reset-controller--platform:33800000.pcie
 1693. │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:33800000.pcie
 1694. │   ├── 38000000.gpu
 1695. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/etnaviv-gpu
 1696. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/gpu@38000000
 1697. │   │   ├── power
 1698. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1699. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38000000.gpu
 1700. │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38000000.gpu
 1701. │   ├── 38008000.gpu
 1702. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/etnaviv-gpu
 1703. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/gpu@38008000
 1704. │   │   ├── power
 1705. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1706. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38008000.gpu
 1707. │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38008000.gpu
 1708. │   ├── 38300000.video-codec
 1709. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/video-codec@38300000
 1710. │   │   ├── power
 1711. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1712. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38300000.video-codec
 1713. │   │   └── supplier:platform:38330000.blk-ctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:38330000.blk-ctrl--platform:38300000.video-codec
 1714. │   ├── 38310000.video-codec
 1715. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/video-codec@38310000
 1716. │   │   ├── power
 1717. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1718. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38310000.video-codec
 1719. │   │   └── supplier:platform:38330000.blk-ctrl -> ../../../virtual/devlink/platform:38330000.blk-ctrl--platform:38310000.video-codec
 1720. │   ├── 38330000.blk-ctrl
 1721. │   │   ├── consumer:platform:38300000.video-codec -> ../../../virtual/devlink/platform:38330000.blk-ctrl--platform:38300000.video-codec
 1722. │   │   ├── consumer:platform:38310000.video-codec -> ../../../virtual/devlink/platform:38330000.blk-ctrl--platform:38310000.video-codec
 1723. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/imx8m-blk-ctrl
 1724. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/blk-ctrl@38330000
 1725. │   │   ├── power
 1726. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1727. │   │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:38330000.blk-ctrl
 1728. │   │   └── supplier:platform:303a0000.gpc -> ../../../virtual/devlink/platform:303a0000.gpc--platform:38330000.blk-ctrl
 1729. │   ├── 3d400000.memory-controller
 1730. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/memory-controller@3d400000
 1731. │   │   ├── power
 1732. │   │   ├── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1733. │   │   └── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:3d400000.memory-controller
 1734. │   ├── 3d800000.ddr-pmu
 1735. │   │   ├── driver -> ../../../../bus/platform/drivers/imx-ddr-pmu
 1736. │   │   ├── of_node -> ../../../../firmware/devicetree/base/soc@0/ddr-pmu@3d800000
 1737. │   │   ├── power
 1738. │   │   └── subsystem -> ../../../../bus/platform
 1739. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/soc@0
 1740. │   ├── power
 1741. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 1742. │   ├── supplier:platform:usbphynop1 -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:soc@0
 1743. │   └── supplier:platform:usbphynop2 -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:soc@0
 1744. ├── timer
 1745. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/timer
 1746. │   ├── power
 1747. │   └── subsystem -> ../../../bus/platform
 1748. ├── usbphynop1
 1749. │   ├── consumer:platform:32c00000.bus -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:32c00000.bus
 1750. │   ├── consumer:platform:32e40000.usb -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:32e40000.usb
 1751. │   ├── consumer:platform:soc@0 -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop1--platform:soc@0
 1752. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/usb_phy_generic
 1753. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/usbphynop1
 1754. │   ├── power
 1755. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 1756. │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:usbphynop1
 1757. │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:usbphynop1
 1758. ├── usbphynop2
 1759. │   ├── consumer:platform:32c00000.bus -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:32c00000.bus
 1760. │   ├── consumer:platform:32e50000.usb -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:32e50000.usb
 1761. │   ├── consumer:platform:soc@0 -> ../../virtual/devlink/platform:usbphynop2--platform:soc@0
 1762. │   ├── driver -> ../../../bus/platform/drivers/usb_phy_generic
 1763. │   ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/usbphynop2
 1764. │   ├── power
 1765. │   ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 1766. │   ├── supplier:platform:30380000.clock-controller -> ../../virtual/devlink/platform:30380000.clock-controller--platform:usbphynop2
 1767. │   └── supplier:regulator:regulator.0 -> ../../virtual/devlink/regulator:regulator.0--platform:usbphynop2
 1768. └── user_gpios
 1769.     ├── of_node -> ../../../firmware/devicetree/base/user_gpios
 1770.     ├── power
 1771.     ├── subsystem -> ../../../bus/platform
 1772.     ├── supplier:platform:30200000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30200000.gpio--platform:user_gpios
 1773.     ├── supplier:platform:30220000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30220000.gpio--platform:user_gpios
 1774.     ├── supplier:platform:30230000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30230000.gpio--platform:user_gpios
 1775.     └── supplier:platform:30240000.gpio -> ../../virtual/devlink/platform:30240000.gpio--platform:user_gpios
 1776.  

odpowiedzi na Bez tytułu rss

Tytuł Autor Język Dodano
Re: Bez tytułu Cute Stork text 9 miesiące temu.

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha