Bez tytułu

z Bistre Earthworm, 2 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 37 razy. [paste_expire] 8 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/55e1b584 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. Aby obliczyć moc oddawaną przez ogrzewanie podłogowe, należy skorzystać z równania:
 2.  
 3. P = m * c * ΔT
 4.  
 5. gdzie:
 6.  
 7. P - moc oddawana przez ogrzewanie podłogowe, w watach (W)
 8. m - masa czynnika grzewczego, przepływającego przez ogrzewanie podłogowe, w kilogramach na sekundę (kg/s)
 9. c - ciepło właściwe czynnika grzewczego, w dżulach na kilogram na stopień Celsjusza (J/kg*C)
 10. ΔT - różnica temperatur między czynnikiem grzewczym wpływającym do ogrzewania podłogowego, a wypływającym z niego, w stopniach Celsjusza (C)
 11.  
 12. Przeliczenie przepływu z 12 litrów na minutę na jednostki SI:
 13. 12 l/min = 0,2 l/s
 14.  
 15. Masa czynnika grzewczego, który przepływa przez ogrzewanie podłogowe, to masa wody z glikolem etylenowym w stosunku 1:1. Ciepło właściwe dla mieszanki wody i glikolu etylenowego wynosi około 4,18 kJ/(kg*C).
 16.  
 17. Teraz możemy obliczyć moc ogrzewania podłogowego:
 18.  
 19. ΔT = 33,2°C - 31°C = 2,2°C
 20.  
 21. m = 0,2 l/s * 1000 g/l * 1 kg/1000 g = 0,2 kg/s
 22.  
 23. P = m * c * ΔT = 0,2 kg/s * 4,18 kJ/(kg*C) * 2,2°C = 1,84 kW
 24.  
 25. Moc oddawana przez ogrzewanie podłogowe wynosi około 1,84 kilowatów.

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha