dmx

z klima, 2 miesiące temu, napisane w C++, wyświetlone 30 razy. [paste_expire] 8 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/503504da Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
  1. for (int i = 0; i < DMX_CHANNELS; i++) {
  2.       uint16_t hi = i < length ? flipByte(data[i]) : 0;
  3.       // Add stop bits and start bit of next byte unless there is no next byte.
  4.       uint16_t lo = i == DMX_CHANNELS - 1 ? 0b0000000011111111 : 0b0000000011111110;
  5.       // leave the start-byte (index 0) untouched => +1:
  6.       global.i2s_data.dmx_bytes[i + 1] = (hi << 8) | lo;
  7.     }

odpowiedź "dmx"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha