Bez tytułu

z Whipped Anoa, 3 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 31 razy. [paste_expire] 7 miesiące.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/475c71bf Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. Archive member included to satisfy reference by file (symbol)
 2.  
 3. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/thumb/v6-m/nofp/libgcc.a(_udivsi3.o)
 4.                               out/system_LPC11xx.o (__aeabi_uidiv)
 5. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/thumb/v6-m/nofp/libgcc.a(_divsi3.o)
 6.                               out/system_LPC11xx.o (__aeabi_idiv)
 7. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/thumb/v6-m/nofp/libgcc.a(_dvmd_tls.o)
 8.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/thumb/v6-m/nofp/libgcc.a(_udivsi3.o) (__aeabi_idiv0)
 9. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strncmp.o)
 10.                               out/main.o (strncmp)
 11. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o)
 12.                               out/main.o (strstr)
 13. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-memcmp.o)
 14.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (memcmp)
 15. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-memset.o)
 16.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (memset)
 17. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-stack_protector.o)
 18.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (__stack_chk_fail)
 19. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strchr.o)
 20.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (strchr)
 21. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strlen-stub.o)
 22.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (strlen)
 23. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strnlen.o)
 24.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-strstr.o) (strnlen)
 25. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-syswrite.o)
 26.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-stack_protector.o) (write)
 27. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-writer.o)
 28.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-syswrite.o) (_write_r)
 29. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-impure.o)
 30.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-syswrite.o) (_impure_ptr)
 31. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-reent.o)
 32.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-writer.o) (errno)
 33. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signal.o)
 34.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-stack_protector.o) (raise)
 35. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signalr.o)
 36.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signal.o) (_kill_r)
 37. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-freer.o)
 38.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-reent.o) (_free_r)
 39. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-mallocr.o)
 40.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signal.o) (_malloc_r)
 41. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-mlock.o)
 42.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-freer.o) (__malloc_lock)
 43. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-sbrkr.o)
 44.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-freer.o) (_sbrk_r)
 45. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libnosys.a(getpid.o)
 46.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signalr.o) (_getpid)
 47. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libnosys.a(kill.o)
 48.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-signalr.o) (_kill)
 49. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libnosys.a(sbrk.o)
 50.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-sbrkr.o) (_sbrk)
 51. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libnosys.a(write.o)
 52.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-writer.o) (_write)
 53. /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libnosys.a(_exit.o)
 54.                               /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/12/../../../../arm-none-eabi/lib/libg.a(lib_a-stack_protector.o) (_exit)

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha