Re: Bez tytułu

z Bistre Macaque, 9 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 113 razy. [paste_expire] 1 miesiąc. Ta wklejka jest odpowiedzią na Bez tytułu z Voluminous Parakeet - Pokaż różnice
URL https://pastebin.k4be.pl/view/311cefeb Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. # cat /sys/kernel/debug/pm_genpd/pm_genpd_summary
 2. domain                          status          children                           performance
 3.     /device                                             runtime status
 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------
 5. gpu                             off-0                                              0
 6.     /devices/platform/soc@0/38000000.gpu                suspended                  0
 7.     /devices/platform/soc@0/38008000.gpu                suspended                  0
 8. vpublk-h1                       off-0                                              0
 9. vpublk-g2                       off-0                                              0
 10. vpublk-g1                       off-0                                              0
 11. dispblk-mipi-csi                off-0                                              0
 12. dispblk-mipi-dsi                on                                                 0
 13.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e100a4.dphy  unsupported                0
 14.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e10000.dsi   unsupported                0
 15. dispblk-lcdif                   on                                                 0
 16.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e00000.lcdif  active                     0
 17. dispblk-csi-bridge              off-0                                              0
 18. mipi                            on                                                 0
 19.     /devices/dispblk-mipi-dsi                           active                     0
 20.     /devices/dispblk-mipi-csi                           suspended                  0
 21. dispmix                         on                                                 0
 22.     /devices/genpd:0:32e28000.blk-ctrl                  active                     0
 23.     /devices/dispblk-csi-bridge                         suspended                  0
 24.     /devices/dispblk-lcdif                              active                     0
 25. vpu-h1                          off-0                                              0
 26.     /devices/vpublk-h1                                  suspended                  0
 27. vpu-g2                          off-0                                              0
 28.     /devices/vpublk-g2                                  suspended                  0
 29. vpu-g1                          off-0                                              0
 30.     /devices/vpublk-g1                                  suspended                  0
 31. vpumix                          off-0                                              0
 32.     /devices/genpd:0:38330000.blk-ctrl                  suspended                  0
 33. gpumix                          off-0                                              0
 34.     /devices/platform/soc@0/30000000.bus/303a0000.gpc/imx-pgc-domain.5  suspended                  0
 35. usb-otg2                        on                                                 0
 36.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e50000.usb   active                     0
 37.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e50000.usb/ci_hdrc.1  active                     0
 38. usb-otg1                        off-0                                              0
 39.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e40000.usb   suspended                  0
 40.     /devices/platform/soc@0/32c00000.bus/32e40000.usb/ci_hdrc.0  suspended                  0
 41. pcie                            off-0                                              0
 42. hsiomix                         on                                                 0
 43.     /devices/platform/soc@0/30000000.bus/303a0000.gpc/imx-pgc-domain.1  suspended                  0
 44.     /devices/platform/soc@0/30000000.bus/303a0000.gpc/imx-pgc-domain.2  suspended                  0
 45.     /devices/platform/soc@0/30000000.bus/303a0000.gpc/imx-pgc-domain.3  active                     0
 46.  

odpowiedź "Re: Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha