Re: Re: Bez tytułu

z Aqua Madrill, 9 miesiące temu, napisane w Plain Text, wyświetlone 125 razy. [paste_expire] 1 miesiąc. Ta wklejka jest odpowiedzią na Re: Bez tytułu z Chocolate Macaque - Pokaż różnice
URL https://pastebin.k4be.pl/view/16ff80b6 Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. cat arch/arm64/boot/dts/msc/imx8mm/msc-sm2s-imx8mm-lcdif-dsi.dtsi
 2. /*
 3.  * Copyright (C) 2019 AVNET Integrated, MSC Technologies GmbH
 4.  *
 5.  * This program is free software; you can redistribute it and/or
 6.  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
 7.  * published by the Free Software Foundation version 2.
 8.  *
 9.  * This program is distributed "as is" WITHOUT ANY WARRANTY of any
 10.  * kind, whether express or implied; without even the implied warranty
 11.  * of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 12.  * GNU General Public License for more details.
 13.  */
 14.  
 15. &lcdif {
 16.         status = "okay";
 17. };
 18.  
 19. &dsi {
 20.         status = "okay";
 21.         mipi_panel: panel@0 {
 22.                 reg = <0>;
 23.                 pinctrl-0 = <&pinctrl_lcd0_panel>;
 24.                 enable-gpios =  <&gpio4 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 25.                 status = "okay";
 26.         };
 27. };
 28.  
 29. &gpu_2d {
 30.         status = "okay";
 31. };
 32.  
 33. &gpu_3d {
 34.         status = "okay";
 35. };
 36.  
 37. &vpu_g1 {
 38.         status = "okay";
 39. };
 40.  
 41. &vpu_g2 {
 42.         status = "okay";
 43. };
 44.  
 45. &vpu_h1 {
 46.         status = "okay";
 47. };
 48.  
 49. &mu {
 50.         status = "okay";
 51. };
 52.  
 53. &lcd0_backlight {
 54.         status = "okay";
 55. };
 56.  
 57. &pwm1 {
 58.         status = "okay";
 59. };
 60.  
 61. &dphy {
 62.         status = "okay";
 63. };
 64.  
 65. &dsi {
 66.         status = "okay";
 67. };
 68.  

odpowiedzi na Re: Re: Bez tytułu rss

Tytuł Autor Język Dodano
Bez tytułu Ivory Bison text 9 miesiące temu.

odpowiedź "Re: Re: Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha