Bez tytułu

z Fiery Tapir, 9 miesiące temu, napisane w C, wyświetlone 86 razy. [paste_expire] 1 miesiąc.
URL https://pastebin.k4be.pl/view/0ceb94fe Udostępnij
Pobierz wklejkę lub Pokaż surowy tekst
 1. // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
 2. /*
 3.  * Copyright (C) 2021, SONEL - based on Somlabs driver
 4.  */
 5.  
 6. #include <linux/backlight.h>
 7. #include <linux/delay.h>
 8. #include <linux/device.h>
 9. #include <linux/err.h>
 10. #include <linux/errno.h>
 11. #include <linux/fb.h>
 12. #include <linux/kernel.h>
 13. #include <linux/module.h>
 14.  
 15. #include <linux/gpio/consumer.h>
 16. #include <linux/regulator/consumer.h>
 17.  
 18. #include <drm/drm_mipi_dsi.h>
 19. #include <drm/drm_modes.h>
 20. #include <drm/drm_panel.h>
 21.  
 22. #include <video/mipi_display.h>
 23.  
 24. #include <video/of_videomode.h>
 25. #include <video/videomode.h>
 26.  
 27. #include <drm/drm_print.h>
 28. #include <drm/drm_crtc.h>
 29. #include <drm/drm_mipi_dsi.h>
 30. #include <linux/of.h>
 31.  
 32. #include <linux/of_platform.h>
 33. #include <linux/platform_device.h>
 34.  
 35. static const u32 ph720128t003_bus_formats[] = {
 36.         MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X24,
 37.         MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X18,
 38.         MEDIA_BUS_FMT_RGB565_1X16,
 39. };
 40.  
 41. struct ph720128t003 {
 42.         struct drm_panel        panel;
 43.         struct mipi_dsi_device  *dsi;
 44.  
 45.         struct gpio_desc        *reset;
 46.         struct backlight_device *backlight;
 47.  
 48.         struct regulator        *power;
 49.  
 50.         bool prepared;
 51.         bool enabled;
 52.  
 53.         struct videomode vm;
 54.         u32 width_mm;
 55.         u32 height_mm;
 56. };
 57.  
 58. struct ph720128t003_instr {
 59.         u8 cmd;
 60.         u8 data;
 61. };
 62.  
 63. #define CMD_INSTR(CMD, DATA)     {.cmd = CMD, .data = DATA}
 64.  
 65.  
 66. static const struct ph720128t003_instr ph720128t003_init_data[] = {
 67.         CMD_INSTR(0xFF, 0x03),
 68.         CMD_INSTR(0x01, 0x00),
 69.         CMD_INSTR(0x02, 0x00),
 70.         CMD_INSTR(0x03, 0x73),
 71.         CMD_INSTR(0x04, 0x73),
 72.         CMD_INSTR(0x05, 0x00),
 73.         CMD_INSTR(0x06, 0x06),
 74.         CMD_INSTR(0x07, 0x02),
 75.         CMD_INSTR(0x08, 0x00),
 76.         CMD_INSTR(0x09, 0x01),
 77.         CMD_INSTR(0x0A, 0x01),
 78.         CMD_INSTR(0x0B, 0x01),
 79.         CMD_INSTR(0x0C, 0x01),
 80.         CMD_INSTR(0x0D, 0x01),
 81.         CMD_INSTR(0x0E, 0x01),
 82.         CMD_INSTR(0x0F, 0x35),
 83.         CMD_INSTR(0x10, 0x35),
 84.         CMD_INSTR(0x11, 0x00),
 85.         CMD_INSTR(0x12, 0x00),
 86.         CMD_INSTR(0x13, 0x01),
 87.         CMD_INSTR(0x14, 0x00),
 88.         CMD_INSTR(0x15, 0x00),
 89.         CMD_INSTR(0x16, 0x00),
 90.         CMD_INSTR(0x17, 0x00),
 91.         CMD_INSTR(0x18, 0x00),
 92.         CMD_INSTR(0x19, 0x00),
 93.         CMD_INSTR(0x1A, 0x00),
 94.         CMD_INSTR(0x1B, 0x00),
 95.         CMD_INSTR(0x1C, 0x00),
 96.         CMD_INSTR(0x1D, 0x00),
 97.         CMD_INSTR(0x1E, 0xC0),
 98.         CMD_INSTR(0x1F, 0x80),
 99.         CMD_INSTR(0x20, 0x03),
 100.         CMD_INSTR(0x21, 0x04),
 101.         CMD_INSTR(0x22, 0x00),
 102.         CMD_INSTR(0x23, 0x00),
 103.         CMD_INSTR(0x24, 0x00),
 104.         CMD_INSTR(0x25, 0x00),
 105.         CMD_INSTR(0x26, 0x00),
 106.         CMD_INSTR(0x27, 0x00),
 107.         CMD_INSTR(0x28, 0x33),
 108.         CMD_INSTR(0x29, 0x02),
 109.         CMD_INSTR(0x2A, 0x00),
 110.         CMD_INSTR(0x2B, 0x00),
 111.         CMD_INSTR(0x2C, 0x00),
 112.         CMD_INSTR(0x2D, 0x00),
 113.         CMD_INSTR(0x2E, 0x00),
 114.         CMD_INSTR(0x2F, 0x00),
 115.         CMD_INSTR(0x30, 0x00),
 116.         CMD_INSTR(0x31, 0x00),
 117.         CMD_INSTR(0x32, 0x00),
 118.         CMD_INSTR(0x33, 0x00),
 119.         CMD_INSTR(0x34, 0x03),
 120.         CMD_INSTR(0x35, 0x00),
 121.         CMD_INSTR(0x36, 0x03),
 122.         CMD_INSTR(0x37, 0x00),
 123.         CMD_INSTR(0x38, 0x00),
 124.         CMD_INSTR(0x39, 0x00),
 125.         CMD_INSTR(0x3A, 0x00),
 126.         CMD_INSTR(0x3B, 0x00),
 127.         CMD_INSTR(0x3C, 0x00),
 128.         CMD_INSTR(0x3D, 0x00),
 129.         CMD_INSTR(0x3E, 0x00),
 130.         CMD_INSTR(0x3F, 0x00),
 131.         CMD_INSTR(0x40, 0x00),
 132.         CMD_INSTR(0x41, 0x00),
 133.         CMD_INSTR(0x42, 0x00),
 134.         CMD_INSTR(0x43, 0x00),
 135.         CMD_INSTR(0x44, 0x00),
 136.         CMD_INSTR(0x50, 0x01),
 137.         CMD_INSTR(0x51, 0x23),
 138.         CMD_INSTR(0x52, 0x45),
 139.         CMD_INSTR(0x53, 0x67),
 140.         CMD_INSTR(0x54, 0x89),
 141.         CMD_INSTR(0x55, 0xAB),
 142.         CMD_INSTR(0x56, 0x01),
 143.         CMD_INSTR(0x57, 0x23),
 144.         CMD_INSTR(0x58, 0x45),
 145.         CMD_INSTR(0x59, 0x67),
 146.         CMD_INSTR(0x5A, 0x89),
 147.         CMD_INSTR(0x5B, 0xAB),
 148.         CMD_INSTR(0x5C, 0xCD),
 149.         CMD_INSTR(0x5D, 0xEF),
 150.         CMD_INSTR(0x5E, 0x10),
 151.         CMD_INSTR(0x5F, 0x09),
 152.         CMD_INSTR(0x60, 0x08),
 153.         CMD_INSTR(0x61, 0x0F),
 154.         CMD_INSTR(0x62, 0x0E),
 155.         CMD_INSTR(0x63, 0x0D),
 156.         CMD_INSTR(0x64, 0x0C),
 157.         CMD_INSTR(0x65, 0x02),
 158.         CMD_INSTR(0x66, 0x02),
 159.         CMD_INSTR(0x67, 0x02),
 160.         CMD_INSTR(0x68, 0x02),
 161.         CMD_INSTR(0x69, 0x02),
 162.         CMD_INSTR(0x6A, 0x02),
 163.         CMD_INSTR(0x6B, 0x02),
 164.         CMD_INSTR(0x6C, 0x02),
 165.         CMD_INSTR(0x6D, 0x02),
 166.         CMD_INSTR(0x6E, 0x02),
 167.         CMD_INSTR(0x6F, 0x02),
 168.         CMD_INSTR(0x70, 0x02),
 169.         CMD_INSTR(0x71, 0x06),
 170.         CMD_INSTR(0x72, 0x07),
 171.         CMD_INSTR(0x73, 0x02),
 172.         CMD_INSTR(0x74, 0x02),
 173.         CMD_INSTR(0x75, 0x06),
 174.         CMD_INSTR(0x76, 0x07),
 175.         CMD_INSTR(0x77, 0x0E),
 176.         CMD_INSTR(0x78, 0x0F),
 177.         CMD_INSTR(0x79, 0x0C),
 178.         CMD_INSTR(0x7A, 0x0D),
 179.         CMD_INSTR(0x7B, 0x02),
 180.         CMD_INSTR(0x7C, 0x02),
 181.         CMD_INSTR(0x7D, 0x02),
 182.         CMD_INSTR(0x7E, 0x02),
 183.         CMD_INSTR(0x7F, 0x02),
 184.         CMD_INSTR(0x80, 0x02),
 185.         CMD_INSTR(0x81, 0x02),
 186.         CMD_INSTR(0x82, 0x02),
 187.         CMD_INSTR(0x83, 0x02),
 188.         CMD_INSTR(0x84, 0x02),
 189.         CMD_INSTR(0x85, 0x02),
 190.         CMD_INSTR(0x86, 0x02),
 191.         CMD_INSTR(0x87, 0x09),
 192.         CMD_INSTR(0x88, 0x08),
 193.         CMD_INSTR(0x89, 0x02),
 194.         CMD_INSTR(0x8A, 0x02),
 195.         CMD_INSTR(0xFF, 0x04),
 196.         CMD_INSTR(0x6C, 0x15),
 197.         CMD_INSTR(0x6E, 0x2A),
 198.         CMD_INSTR(0x6F, 0x57),
 199.         CMD_INSTR(0x3A, 0xA4),
 200.         CMD_INSTR(0x8D, 0x1A),
 201.         CMD_INSTR(0x87, 0xBA),
 202.         CMD_INSTR(0x26, 0x76),
 203.         CMD_INSTR(0xB2, 0xD1),
 204.         CMD_INSTR(0xFF, 0x01),
 205.         CMD_INSTR(0x22, 0x0A),
 206.         CMD_INSTR(0x31, 0x00),
 207.         CMD_INSTR(0x53, 0x35),
 208.         CMD_INSTR(0x55, 0x50),
 209.         CMD_INSTR(0x50, 0xAF),
 210.         CMD_INSTR(0x51, 0xAF),
 211.         CMD_INSTR(0x60, 0x14),
 212.         CMD_INSTR(0xA0, 0x08),
 213.         CMD_INSTR(0xA1, 0x1D),
 214.         CMD_INSTR(0xA2, 0x2C),
 215.         CMD_INSTR(0xA3, 0x14),
 216.         CMD_INSTR(0xA4, 0x19),
 217.         CMD_INSTR(0xA5, 0x2E),
 218.         CMD_INSTR(0xA6, 0x22),
 219.         CMD_INSTR(0xA7, 0x23),
 220.         CMD_INSTR(0xA8, 0x97),
 221.         CMD_INSTR(0xA9, 0x1E),
 222.         CMD_INSTR(0xAA, 0x29),
 223.         CMD_INSTR(0xAB, 0x7B),
 224.         CMD_INSTR(0xAC, 0x18),
 225.         CMD_INSTR(0xAD, 0x17),
 226.         CMD_INSTR(0xAE, 0x4B),
 227.         CMD_INSTR(0xAF, 0x1F),
 228.         CMD_INSTR(0xB0, 0x27),
 229.         CMD_INSTR(0xB1, 0x52),
 230.         CMD_INSTR(0xB2, 0x63),
 231.         CMD_INSTR(0xB3, 0x39),
 232.         CMD_INSTR(0xC0, 0x08),
 233.         CMD_INSTR(0xC1, 0x1D),
 234.         CMD_INSTR(0xC2, 0x2C),
 235.         CMD_INSTR(0xC3, 0x14),
 236.         CMD_INSTR(0xC4, 0x19),
 237.         CMD_INSTR(0xC5, 0x2E),
 238.         CMD_INSTR(0xC6, 0x22),
 239.         CMD_INSTR(0xC7, 0x23),
 240.         CMD_INSTR(0xC8, 0x97),
 241.         CMD_INSTR(0xC9, 0x1E),
 242.         CMD_INSTR(0xCA, 0x29),
 243.         CMD_INSTR(0xCB, 0x7B),
 244.         CMD_INSTR(0xCC, 0x18),
 245.         CMD_INSTR(0xCD, 0x17),
 246.         CMD_INSTR(0xCE, 0x4B),
 247.         CMD_INSTR(0xCF, 0x1F),
 248.         CMD_INSTR(0xD0, 0x27),
 249.         CMD_INSTR(0xD1, 0x52),
 250.         CMD_INSTR(0xD2, 0x63),
 251.         CMD_INSTR(0xD3, 0x39),
 252.         CMD_INSTR(0xFF, 0x00),
 253. };
 254.  
 255. static inline struct ph720128t003 *panel_to_ph720128t003(struct drm_panel *panel)
 256. {
 257.         return container_of(panel, struct ph720128t003, panel);
 258. }
 259.  
 260. /*
 261.  * The panel seems to accept some private DCS commands that map
 262.  * directly to registers.
 263.  *
 264.  * It is organised by page, with each page having its own set of
 265.  * registers, and the first page looks like it's holding the standard
 266.  * DCS commands.
 267.  *
 268.  * So before any attempt at sending a command or data, we have to be
 269.  * sure if we're in the right page or not.
 270.  */
 271. static int ph720128t003_switch_page(struct mipi_dsi_device *dsi, u8 page)
 272. {
 273.         u8 buf[4] = { 0xff, 0x98, 0x81, page };
 274.  
 275.         return mipi_dsi_dcs_write_buffer(dsi, buf, sizeof(buf));
 276. }
 277.  
 278. static int ph720128t003_send_cmd_data(struct mipi_dsi_device *dsi, u8 cmd, u8 data)
 279. {
 280.         u8 buf[2] = { cmd, data };
 281.         return mipi_dsi_dcs_write_buffer(dsi, buf, sizeof(buf));
 282. }
 283.  
 284. static int ph720128t003_init(struct mipi_dsi_device *dsi)
 285. {
 286.         size_t i;
 287.         int ret = 0;
 288.         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ph720128t003_init_data); i++) {
 289.                 const struct ph720128t003_instr *instr = &ph720128t003_init_data[i];
 290.  
 291.                 if (instr->cmd == 0xFF) {
 292.                         printk(KERN_ERR "switch_page, cmd: %02X\n", instr->cmd);
 293.                         ret = ph720128t003_switch_page(dsi, instr->data);
 294.                 } else {
 295.                         printk(KERN_ERR "send_cmd, cmd: %02X\n", instr->cmd);
 296.                         ret = ph720128t003_send_cmd_data(dsi, instr->cmd,
 297.                                                       instr->data);
 298.                 }
 299.                 if (ret < 0) {
 300.                         dev_err(&dsi->dev, "Error when setting device @ %lu (cmd: %08X)\n", i, instr->cmd);
 301.                         return ret;
 302.                 }
 303.         }
 304.         if(ret > 0) {
 305.                 ret = 0;
 306.         }
 307.         return ret;
 308. }
 309.  
 310. static int ph720128t003_prepare(struct drm_panel *panel)
 311. {
 312.         struct ph720128t003 *ctx = panel_to_ph720128t003(panel);
 313.  
 314.         if (ctx->reset) {
 315.  
 316.                 gpiod_set_value(ctx->reset, 0);
 317.                 usleep_range(20000, 25000);
 318.  
 319.                 gpiod_set_value(ctx->reset, 1);
 320.                 usleep_range(20000, 25000);
 321.         }
 322.  
 323.         ctx->prepared = true;
 324.  
 325.         return 0;
 326. }
 327.  
 328. static int ph720128t003_unprepare(struct drm_panel *panel)
 329. {
 330.         struct ph720128t003 *ctx = panel_to_ph720128t003(panel);
 331.                 struct device *dev = &ctx->dsi->dev;
 332.  
 333.         if (!ctx->prepared)
 334.                 return 0;
 335.  
 336.         if (ctx->enabled) {
 337.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Panel still enabled!\n");
 338.                 return -EPERM;
 339.         }
 340.  
 341.         if (ctx->reset != NULL) {
 342.                 gpiod_set_value(ctx->reset, 1);
 343.                 usleep_range(15000, 17000);
 344.                 gpiod_set_value(ctx->reset, 0);
 345.         }
 346.  
 347.         ctx->prepared = false;
 348.         return 0;
 349. }
 350.  
 351. static int ph720128t003_enable(struct drm_panel *panel)
 352. {
 353.         struct ph720128t003 *ctx = panel_to_ph720128t003(panel);
 354.         struct mipi_dsi_device *dsi = ctx->dsi;
 355.         struct device *dev = &dsi->dev;
 356.         u16 brightness;
 357.         int ret;
 358.         u8 buf[2] = {0};
 359.  
 360.         if (ctx->enabled)
 361.                 return 0;
 362.  
 363.         if (!ctx->prepared) {
 364.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Panel not prepared!\n");
 365.                 return -EPERM;
 366.         }
 367.  
 368.         dsi->mode_flags |= MIPI_DSI_MODE_LPM;   //?????
 369.  
 370.         ph720128t003_init(dsi);
 371.  
 372.         usleep_range(15000, 17000);
 373.  
 374.  
 375.         ret = ph720128t003_switch_page(dsi, 0);
 376.         if (ret) {
 377.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Error entering command mode");
 378.                 goto fail;
 379.         }
 380.         buf[0] = MIPI_DCS_EXIT_SLEEP_MODE;
 381.         buf[1] = 0;
 382.         ret = mipi_dsi_dcs_write_buffer(dsi, buf, 2);
 383.         if (ret) {
 384.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Error sending exit sleep cmd");
 385.                 goto fail;
 386.         }
 387.         mdelay(120);
 388.         buf[0] = MIPI_DCS_SET_DISPLAY_ON;
 389.         ret = mipi_dsi_dcs_write_buffer(dsi, buf, 2);
 390.         if (ret) {
 391.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Error sending display on cmd");
 392.                 goto fail;
 393.         }
 394.  
 395.         // /* Exit sleep mode */
 396.         // ret = mipi_dsi_dcs_exit_sleep_mode(dsi);
 397.         // if (ret < 0) {
 398.         //      DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to exit sleep mode (%d)\n", ret);
 399.         //      goto fail;
 400.         // }
 401.  
 402.         // usleep_range(5000, 10000);
 403.  
 404.         // ret = mipi_dsi_dcs_set_display_on(dsi);
 405.         // if (ret < 0) {
 406.         //      DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to set display ON (%d)\n", ret);
 407.         //      goto fail;
 408.         // }
 409.  
 410.         backlight_enable(ctx->backlight);
 411.  
 412.         ctx->enabled = true;
 413.         dsi->mode_flags &= ~MIPI_DSI_MODE_LPM;
 414.  
 415.         return 0;
 416. fail:
 417.         //if (ctx->reset != NULL)
 418.         //      gpiod_set_value(ctx->reset, 0);
 419.  
 420.         return ret;
 421. }
 422.  
 423. static int ph720128t003_disable(struct drm_panel *panel)
 424. {
 425.         struct ph720128t003 *ctx = panel_to_ph720128t003(panel);
 426.         struct mipi_dsi_device *dsi = ctx->dsi;
 427.         struct device *dev = &dsi->dev;
 428.         int ret;
 429.  
 430.         if (!ctx->enabled)
 431.                 return 0;
 432.  
 433.         dsi->mode_flags |= MIPI_DSI_MODE_LPM;
 434.  
 435.         backlight_disable(ctx->backlight);
 436.  
 437.         usleep_range(10000, 15000);
 438.  
 439.         ret = mipi_dsi_dcs_set_display_off(dsi);
 440.         if (ret < 0) {
 441.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to set display OFF (%d)\n", ret);
 442.                 //return ret;
 443.         }
 444.  
 445.         usleep_range(5000, 10000);
 446.  
 447.         ret = mipi_dsi_dcs_enter_sleep_mode(dsi);
 448.         if (ret < 0) {
 449.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to enter sleep mode (%d)\n", ret);
 450.                 //return ret;
 451.         }
 452.  
 453.         ctx->enabled = false;
 454.  
 455.         return 0;
 456. }
 457.  
 458. static int ph720128t003_get_modes(struct drm_panel *panel, struct drm_connector *connector)
 459. {
 460.         struct ph720128t003 *ctx = panel_to_ph720128t003(panel);
 461.         struct device *dev = &ctx->dsi->dev;
 462.         struct drm_display_mode *mode;
 463.         u32 *bus_flags = &connector->display_info.bus_flags;
 464.         int ret;
 465.  
 466.         DRM_DEV_INFO(dev, "get modes\n");
 467.  
 468.         mode = drm_mode_create(connector->dev);
 469.         if (!mode) {
 470.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "Failed to create display mode!\n");
 471.                 return 0;
 472.         }
 473.  
 474.         drm_display_mode_from_videomode(&ctx->vm, mode);
 475.         mode->width_mm = ctx->width_mm;
 476.         mode->height_mm = ctx->height_mm;
 477.         connector->display_info.width_mm = ctx->width_mm;
 478.         connector->display_info.height_mm = ctx->height_mm;
 479.         mode->type = DRM_MODE_TYPE_DRIVER | DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
 480.  
 481.         if (ctx->vm.flags & DISPLAY_FLAGS_DE_HIGH)
 482.                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH;
 483.         if (ctx->vm.flags & DISPLAY_FLAGS_DE_LOW)
 484.                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_DE_LOW;
 485.         if (ctx->vm.flags & DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_NEGEDGE)
 486.                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_PIXDATA_DRIVE_NEGEDGE;
 487.         if (ctx->vm.flags & DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_POSEDGE)
 488.                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_PIXDATA_DRIVE_POSEDGE;
 489.  
 490.         ret = drm_display_info_set_bus_formats(&connector->display_info,
 491.                         ph720128t003_bus_formats, ARRAY_SIZE(ph720128t003_bus_formats));
 492.         if (ret) {
 493.                 DRM_DEV_ERROR(dev, "failed to set display bus format (error:%d)!\n", ret);
 494.                 return ret;
 495.         }
 496.  
 497.         drm_mode_probed_add(connector, mode);
 498.  
 499.         return 1;
 500. }
 501.  
 502. static const struct drm_panel_funcs ph720128t003_funcs = {
 503.         .prepare        = ph720128t003_prepare,
 504.         .unprepare      = ph720128t003_unprepare,
 505.         .enable         = ph720128t003_enable,
 506.         .disable        = ph720128t003_disable,
 507.         .get_modes      = ph720128t003_get_modes,
 508. };
 509.  
 510. /*
 511.  */
 512. static const struct display_timing ph720128t003_default_timing = {
 513.         .pixelclock.typ   = 55000000,
 514.         .hactive.typ      = 720,
 515.         .hfront_porch.typ = 50,
 516.         .hsync_len.typ    = 20,
 517.         .hback_porch.typ  = 50,
 518.         .vactive.typ      = 1280,
 519.         .vfront_porch.typ = 9,
 520.         .vsync_len.typ    = 3,
 521.         .vback_porch.typ  = 13,
 522.         .flags = DISPLAY_FLAGS_HSYNC_LOW |
 523.                  DISPLAY_FLAGS_VSYNC_LOW |
 524.                  DISPLAY_FLAGS_DE_LOW |
 525.                  DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_NEGEDGE,
 526. };
 527.  
 528. static int ph720128t003_dsi_probe(struct mipi_dsi_device *dsi)
 529. {
 530.         struct device *dev = &dsi->dev;
 531.         struct device_node *np;
 532.         struct ph720128t003 *ctx;
 533.         int ret;
 534.  
 535.         DRM_DEV_INFO(dev, "\n");
 536.  
 537.         ctx = devm_kzalloc(&dsi->dev, sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
 538.         if (!ctx)
 539.                 return -ENOMEM;
 540.  
 541.         mipi_dsi_set_drvdata(dsi, ctx);
 542.         ctx->dsi = dsi;
 543.  
 544.         dsi->format = MIPI_DSI_FMT_RGB888;
 545.         dsi->mode_flags = MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_SYNC_PULSE | MIPI_DSI_MODE_LPM;
 546. //      dsi->mode_flags |= MIPI_DSI_CLOCK_NON_CONTINUOUS | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_HSE;
 547.         dsi->lanes = 2;
 548.  
 549.         videomode_from_timing(&ph720128t003_default_timing, &ctx->vm);
 550.  
 551.         ctx->width_mm = 90;
 552.         ctx->height_mm = 152;
 553.  
 554.         ctx->reset = devm_gpiod_get(dev, "reset", GPIOD_OUT_HIGH);
 555.  
 556.         if (IS_ERR(ctx->reset))
 557.                 ctx->reset = NULL;
 558.         else
 559.                 gpiod_set_value(ctx->reset, 1);
 560.  
 561.         np = of_parse_phandle(dsi->dev.of_node, "backlight", 0);
 562.         if (np) {
 563.                 ctx->backlight = of_find_backlight_by_node(np);
 564.                 of_node_put(np);
 565.  
 566.                 if (!ctx->backlight)
 567.                         return -EPROBE_DEFER;
 568.         }
 569.  
 570.         drm_panel_init(&ctx->panel,&dsi->dev,&ph720128t003_funcs, DRM_MODE_CONNECTOR_DSI);
 571.         ctx->panel.dev = &dsi->dev;
 572.         ctx->panel.funcs = &ph720128t003_funcs;
 573.         dev_set_drvdata(dev, ctx);
 574.  
 575.         drm_panel_add(&ctx->panel);
 576.  
 577.         return mipi_dsi_attach(dsi);
 578. }
 579.  
 580. static int ph720128t003_dsi_remove(struct mipi_dsi_device *dsi)
 581. {
 582.         struct ph720128t003 *ctx = mipi_dsi_get_drvdata(dsi);
 583.  
 584.         mipi_dsi_detach(dsi);
 585.         drm_panel_remove(&ctx->panel);
 586.  
 587.         if (ctx->backlight)
 588.                 put_device(&ctx->backlight->dev);
 589.  
 590.         return 0;
 591. }
 592.  
 593. static const struct of_device_id ph720128t003_of_match[] = {
 594.         { .compatible = "powertip,ph720128t003" },
 595.         { }
 596. };
 597. MODULE_DEVICE_TABLE(of, ph720128t003_of_match);
 598.  
 599. static struct mipi_dsi_driver ph720128t003_dsi_driver = {
 600.         .probe          = ph720128t003_dsi_probe,
 601.         .remove         = ph720128t003_dsi_remove,
 602.         .driver = {
 603.                 .name           = "ph720128t003-dsi",
 604.                 .of_match_table = ph720128t003_of_match,
 605.         },
 606. };
 607. module_mipi_dsi_driver(ph720128t003_dsi_driver);
 608. /*
 609. static int ph720128t003_platform_probe(struct platform_device *pdev)
 610. {
 611.         const struct of_device_id *id;
 612.  
 613.         id = of_match_node(ph720128t003_of_match, pdev->dev.of_node);
 614.         if (!id)
 615.                 return -ENODEV;
 616.  
 617.         return ph720128t003_dsi_probe(&pdev->dev, id->data);
 618. }
 619.  
 620. static int ph720128t003_platform_remove(struct platform_device *pdev)
 621. {
 622.         return ph720128t003_dsi_remove(&pdev->dev);
 623. }
 624.  
 625. static struct platform_driver ph720128t003_platform_driver = {
 626.         .probe          = ph720128t003_platform_probe,
 627.         .remove         = ph720128t003_platform_remove,
 628.         .driver = {
 629.                 .name           = "ph720128t003-dsi",
 630.                 .of_match_table = ph720128t003_of_match,
 631.         },
 632. };
 633.  
 634. module_platform_driver(ph720128t003_platform_driver);
 635. */
 636. MODULE_AUTHOR("Arkadiusz Karas <arkadiusz.karas@somlabs.com>");
 637. MODULE_DESCRIPTION("Powertip PH720128T003 Controller Driver");
 638. MODULE_LICENSE("GPL v2");
 639.  

odpowiedź "Bez tytułu"

Tutaj możesz odpowiedzieć na wklejkę z góry

captcha